TOBB'da 'temiz dille konuşma' şartı

Hürriyet Haber
12.09.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

TOBB Genel Kurulu’nda "temiz bir dille konuşma" şartı getirildi. Kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen delege uyarıya karşın temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse, başkan tarafından kürsüyü terke ve gerekli görürse, o birleşim için salondan çıkarmaya davet edilebilecek.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Genel Kurulda her oda ve borsa en az birer delegeyle temsil edilecek. Bu delege oda ve borsa yönetim kurulu başkanı olacak. Ek delegelerin belirlenmesinde seçmen listelerinde yer alan üye sayısıyla oda ve borsaların Birliğe fiilen ödedikleri aidatlar esas alınacak. Belirlenecek delege sayıları Birlik tarafından seçimlerden bir ay önce belirlenecek ve oda ve borsalara bildirilecek.AB UYUM KOMİSYONU KURULACAKGenel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak veya çabuklaştırmak amacıyla belirli konularda esas ve geçici komisyonlar kurabilecek veya kurulanlar kaldırabilecek. Komisyonlar Genel Kurul toplantısı sırasında seçilecek. Genel Kurul’da "Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikası Komisyonu, Basın ve Yayın Komisyonu, Genel Kurulca belirlenecek diğer esas komisyonlar" kurulabilecek. Hesapları İnceleme Komisyonu hariç diğer komisyonlar görev süreleri bitiminde Genel Kurul kararıyla kaldırılabilecek. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin iş dünyasını ilgilendiren konularını takip edecek, Birlik Başkanının havale edeceği konuları inceleyerek rapor hazırlayacak ve Genel Kurula sunacak.TOBB GENEL KURULU MAYIS AYINDA TOBB Başkanı, Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile yedekleri Genel Kurul’da seçilecek. Genel Kurulda ayrıca ilgili delegelerce kendi aralarından oda ve borsa konseylerinin üyeleri seçilecek. Yönetmelikle, Genel Kurul’un diğer görev ve yetkileri de belirlendi. TOBB Genel Kurulu eskiden olduğu gibi her yıl mayıs ayı içinde olağan olarak toplanacak. Olağan ve olağanüstü toplantılar, delege tam sayısının yarısından bir fazla delegenin katılmasıyla yapılacak. Kararlar oy çokluğuyla alınacak. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yeri, başlama gün ve saatiyle süresi, Birlik Yönetim Kurulu tarafından teklif ve Genel Kurul Başkanı tarafından tespit edilecek.OLAĞANÜSTÜ TOPLANTITOBB Genel Kurulu, üye tam sayısının 5’te birinin, Başkanlık Divanının veya Birlik Yönetim Kurulunun salt çoğunlukla vereceği gerekçeli teklifi üzerine her zaman, olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilecekTOBB GENEL KURULU’NDA TEMİZ BİR DİLLE KONUŞMA ŞARTITOBB Genel Kurulu’nda temiz bir dille konuşma şartı getirildi. Kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen delege Genel Kurul başkanının uyarısına karşın temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse, başkan tarafından kürsüyü terke ve gerekli görürse. O birleşim için salondan çıkarmaya davet edilebilecek.Ayrıca, Genel Kurul’da başkanlığa sunulan yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı ifadeler varsa, başkan düzeltilmesi için o yazı ve önergeyi sahibine geri verebilecek. Genel Kurul’da gürültü ve kavga nedeniyle görüşmelerde düzen sağlanamaması durumunda oturuma en çok bir saat ara verilebilecek. Oturum açıldığında gürültü ve kavga devam ederse, birleşim kapatılacak. Sataşılan delegeler açıklama yapma isteğinde bulunabilecekler. Bu suretle söz almak isteyen, konuşma sebebini Genel Kurul başkanına bildirecek, kararı başkan verecek. DELEGELERE HARCIRAH VE YOLLUK ÖDENECEKGenel Kurul Başkanlık Divanıyla komisyonlarının, Ankara dışından gelen üyelerine, çalışmaları devam ettiği süre için, bu görevlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyeleri gibi yolluk ve gündelik ödenecek. Genel Kurula katılan onur üyelerinin yol ve konaklama masrafları Birlik tarafından karşılanacak. Ankara içinden gelen üyelere Yönetim Kurulunca tespit edilen huzur hakkı ödenecek. Genel Kurul delegelerinin yol ve konaklama giderleriyle gündelikleri mensup oldukları oda ve borsa tarafından karşılanacak.
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı