TOBB: Ekonomide yavaşlama eğilimi var

Hürriyet Haber
10.09.2005 - 14:50 | Son Güncelleme:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 3 senede hızlı bir büyüme trendi yakalandığını, ancak bu yılın ilk çeyreğinden itibaren bir yavaşlama görüldüğünü söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son 3 senede ekonomide atılan olumlu adımlar ve sağlanan siyasi istikrar sayesinde hızlı bir büyüme trendi yakalandığını, ancak bu yılın ilk çeyreğinden itibaren bir yavaşlama görüldüğünü söyledi.

Hisarcıklıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, TOBB’un firmaların faaliyet durumlarını belirlemek ve beklentilerini ortaya koyabilmek amacıyla 2 seneden bu yana 6 ayda bir yaptığı "Ekonomik Barometre Anketi’nin" sonuçlarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, yavaşlamanın ekonomik büyümeyi sağlayan özel sektördeki verimlilik artışlarının artık durma noktasına gelmesinden kaynaklandığını belirterek, "Büyümenin problemi; yapısal reformlar ve yatırım ortamını iyileştirme konularında yaşanan yavaşlamadır. Dünyadaki konjonktürün hızla değiştiği bir ortamda yapısal reformlar daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak Türkiye, bu konularda ağır davranarak zaman kaybetmektedir" dedi.

Hisarcıklıoğlu, kaybedilen zamanın öneminin, Uzakdoğu’dan yükselen rekabet baskısının yakın gelecekte pek çok sektörü olumsuz etkilemeye başladığında daha da iyi anlaşılacağını savundu.

"ANKET İŞ DÜNYASININ NABZINI TUTUYOR"

Hisarcıklıoğlu, anketin, temmuz ayında 81 il ve 150 ilçeye yayılmış olan 364 adet Ticaret-Banayi-Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası aracılığıyla 5 bin 176 işadamı ve sanayiciyle yapıldığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, anketin iş dünyasının nabzını en geniş şekilde tutabilme özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

"EKONOMİ YAVAŞLIYOR AMA DURGUNLUK GÖRÜNMÜYOR"

Hisarcıklıoğlu, 2005 yılının ilk 6 ayının şirketler kesiminde beklenenden daha durgun geçtiğini belirtirken, 2005’in ikinci yarısında da cirolarda kayda değer bir artış beklenmediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, söz konusu sonuçların ekonomide bir yavaşlama olduğunu, ancak henüz bir durgunluk beklentisi olmadığı sonucunu gösterdiğini kaydetti.

"ESKİ KAR MARJLARI KALMADI"

Rapora göre, 2004 yılında kar artışı elde eden firmaların ancak üçte biri, 2005 yılının ilk altı ayında bu kar artışını sürdürebilirken, kar azalışı yaşayanların oranı ise yüzde 45.7’yle önceki yılın 4 katına çıktı. Ankete katılan firmaların yüzde 24.6’sı yurtiçi satışlardan elde etmeyi bekledikleri karın artacağını, yüzde 33.4’ü değişmeyeceğini, yüzde 42’si ise azalacağını tahmin etti.

"ŞİRKETLERE UYARI, MALİYET MUHASEBESİNE ÖNEM VERİN"

Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimizi de uyarmak istiyoruz. Artık eski usul çalışma dönemi sona ermiştir. Kar marjları azalmaktadır ve eskisi gibi 3-4 yılda yatırımın geri dönüşü beklenmemektedir. Bu nedenle maliyet muhasebesine, yatırım analizlerine daha fazla önem verilmelidir. Üretim ve yatırım faaliyetleri gözden geçirilmelidir" dedi.

"KARIN AZALMASI İHRACAT PERFORMANSINI DÜŞÜRÜYOR"

İhracat karlılığının hızla azaldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu gelişmede Türk lirasının reel olarak değer kazanmaya devam etmesinin yanı sıra girdi maliyetlerinin rekabet içinde olunan ülkeler seviyesine çekilememesinin de büyük rol oynadığını kaydetti.

"İSTİHDAMDAKİ ARTIŞ SİNYALİ KUVVETLİ DEĞİL"

2004 yılının ilk 6 ayıyla karşılaştırıldığında 2005 yılının ilk altı aylık döneminde firmaların yüzde 24.7’si çalışan sayısının arttığını, yüzde 54.9’u değişmediğini, yüzde 16’sı ise azaldığını açıkladı. Bu yılın ikinci yarısında ise firmaların yüzde 20.2’si çalışan sayısının artacağını, yüzde 57.2’si değişmeyeceğini, yüzde 57.2’si ise azalacağını tahmin ediyor.

Hisarcıklıoğlu, istihdam maliyetlerinin yüksekliği, mevzuat kaynaklı engeller ve sanayi aramalı ithalatındaki hızlı artışın istihdamı olumsuz etkilediğini söyledi.

"İŞ DÜNYASININ GÜVENİ SÜRÜYOR"

Hisarcıklıoğlu, "Beklentiler zayıflamakla birlikte iyimserlik korunmaktadır. Ekonomide yavaşlama görünmesine rağmen, daha olumlu olacak veya geçen seneye göre değişmeyecek diyenleri topladığımızda karşımıza yüzde 70’lik bir rakam çıkmaktadır. Bu da yaşanan sıkıntılara rağmen iş dünyasının güveninin sürdüğünü, göstermektedir" dedi.

"YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YENİDEN DİZAYN EDİLMELİ"

TOBB Başkanı, bölgesel ekonomik sorunları şöyle açıkladı:

"-Yatırım teşvik sistemi, bölgelere ve sektörlere göre farklılık gösterecek şekilde yeniden dizayn edilmelidir.

"SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 2006’DA YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ"

- İstihdam artışının anahtarı, istihdam maliyetlerinin düşürülmesinden geçmektedir. Sistemin açığını ve dolayısıyla istihdam maliyetlerini azaltacak Sosyal Güvenlik Reformu daha fazla gecikme yaşanmadan bir önce tamamlanmalı ve 2006’da yürürlüğe girmelidir.

"İŞSİZLİK SİGORTASI VE KIDEM TAZMİNATI BİRLEŞTİRİLMELİ"

- İşsizlik Sigortası ile Kıdem Tazminatı sistemleri birleştirilmeli, bu yapılamazsa, işçi ve işveren’den yapılan kesintiler en az 5 yıl süreyle kaldırılmalıdır.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZ PİYASALARI SERBEST REKABETE AÇILMALI"

- TRT payı tamamen kaldırılmalı, elektrik ve doğalgaz dağıtımında özelleştirme hızla tamamlanmalı, elektrik ve doğalgaz piyasaları serbest rekabete açılmalı.

"REEL FAİZLERİN DÜZEYİ RİSK PRİMİYLE İLGİLİ"

- Reel faizler üzerindeki risk priminin azalması, başarıyla sürdürülen mali disiplinin korunmasının yanısıra, yapısal reformlar yoluyla iş ve yatırım ortamının düzeltilmesini gerektirmektedir.

GÜMRÜKLERDE OTOMASYON TAMAMLANMALI

- İthalatta kalite, fiyat ve mal kontrolü titizlikle yapılmalıdır. Gümrüklerdeki otomasyon ve modernizasyon tamamlanarak gümrüklerin etkin çalışması sağlanmalıdır.

"TURİZMDE KONAKLAMA VERGİSİ MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLMELİ"

- Konaklama vergisi oranı daha makul seviyelere çekilmeli veya vergi matrahından mahsup edilmeli, KDV yükü rakip ülkelerdeki seviyeye indirilmelidir.

"KKDF KALDIRILMALI"

- Tüketim malları ithalatındaki hariç, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu tamamen kaldırılmalıdır.

- Serbest bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler AB’ye üyelik sonuna kadar gelir vergisinden istisna edilmelidir."

"VERGİ ORANLARININ YÜKSEKLİĞİ KAÇAĞI ARTIRIYOR"

Hisarcıklıoğlu, "Vergi oranlarının yüksekliğinden dolayı sadece üç sektördeki (petrol, içki, sigara) kaçağın boyutunun 5 milyar dolar ulaştığı tahmin edilmektedir. Devamlı yükseltilen vergiler, kaçakçılığı teşvik etmekte ve dolayısıyla hem haksız rekabete ve hem de kamu maliyesinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. İlginç olan bir husus da, 2005 yılının ilk 6 ayında ham petrol ithalatının miktar bazında yüzde 6 azalmış olmasıdır" diye konuştu.

"FAİZ DIŞI HARCAMALARDAKİ ARTIŞ"

Faiz dışı harcamalarda 12 katrilyonluk bir artış olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, bunun vergi gelirlerindeki artışla aynı düzeyde olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Kamu idaremiz, işin kolayına kaçmak yerine, makro dengelerdeki iyileşmenin bütün yükünün, üreticiler ve tüketiciler üzerine binmesini önlemek için, kendi harcamalarında da tasarrufa gitmelidir" dedi.

"VERİMLİLİK ARTIŞI DEVAM ETTİRİLMELİ"

Hisarcıklıoğlu, büyüme oranında yavaşlamanın gerisinde verimliliğin artık eskisi kadar hızla artmamasının bulunduğuna işaret ederek, "Bu nedenle Türkiye’nin bugünkü meselesi, verimlilik artışlarının devam ettirilmesidir. Zira, istihdam tasarrufu yoluyla gerçekleştirilen verimlilik artışlarının da sonuna gelinmiştir" dedi.

"SİYASİ OTORİTEDEN BEKLENTİLER"

Hisarcıklıoğlu, ekonomideki yüksek büyüme hızının sürdürülebilirliğinin yapısal reformların hızlandırılmasına bağlı olduğuna işaret ederek, gelecek dönemde siyasi otoriteden beklenen reformları şöyle sıraladı:

"-Kamuda başarıyla devam eden mali disiplin korunmalı, hukuk ve yargı sistemi iyileştirilmeli ve hızlandırılmalı, mevzuattan arındırma reformu yapılmalı, Kamu Yönetimi Reformu tamamlanmalı, Kamu Personel sistemi değiştirilmeli, eğitim reformu yapılmalı, vergi sistemi yeniden dizayn edilmeli, şirketlerin girdi maliyetlerini azaltmak için, altyapı sektörlerinde serbestleşme sağlanarak rekabet artırılmalı, sosyal güvenlik sistemi reformu tamamlanmalı, sanayi stratejisi belirlenmeli, Tarım Çerçeve Yasası hazırlanmalı ve turizm politikası belirlenmeli."

"ERKEN SEÇİMİ KONUŞMAK ENERJİMİZİ BOŞA TÜKETİR"

TOBB Başkanı, iş dünyasının erken seçim gibi bir beklentisinin olup olmadığı yönündeki bir soruya da "Bence erken seçimi konuşmak bizim enerjimizi boşa tüketir" yanıtını verdi.

"TERÖR OLAYLARI"

Hisarcıklıoğlu, terör eylemlerinin bu şekilde artmaya devam etmesinden ülkede yaşayan herkes gibi sanayi ve ticaret hayatının da olumsuz etkileneceğini belirterek, "İdari tedbirler ve halkın bilinçli şekilde teröre yüz vermemesiyle tekrar istikrar ortamına kavuşuruz" dedi.

Etiketler:
Son Dakika Haberler


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı