TMSF'den Göltaş açıklaması

Hürriyet Haber
27.10.2005 - 15:32 | Son Güncelleme: 27.10.2005 - 15:32

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir haktan feragat manasına gelmemek üzere, “Fon alacaklarının tahsilinde doğrudan şirket varlıklarının satışının düşünülmediğini” bildirdi.

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili, TMSF'den Başkan Yardımcısı Salim Alkan imzasıyla İMKB'ye gönderilen yazıda, TMSF Fon Kurulunun 23 Haziran 2005 tarih ve 248 sayılı kararıyla aralarında Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin de bulunduğu 9 adet şirketin, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15-7/a maddesine istinaden Fon tarafından devralındığı hatırlatıldı.

Fon Kurulu kararına istinaden ilgili şirketlerin mevcut yönetim ve denetim kurullarının görevden alınarak yerlerine Fon tarafından yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri atandığı kaydedilen yazıda, şu görüşlere yer verildi:
“Başkanlığınıza 12 Ağustos 2005 tarih ve 33397 sayılı yazımızla, Grup ile borcun ödenmesi hususunda bir anlaşmaya varılması ve gerekli teminatların alınması halinde Fon alacaklarının tahsilini teminen, Fon Kurulu kararına istinaden temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri fona devredilen Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer 8 şirketin yönetim ve denetimlerinin iadesinin sözkonusu olabileceği, bir anlaşma tesis edilemediği takdirde ise 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Fon alacaklarının şirket varlıklarından tahsili yoluna gidileceği, Göltaş Göller Bolgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Demirel Grubu ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişiler dışındaki mülkiyet hakları ve mali hakları ile şirketlerin olağan ticari faaliyetlerinin devam ettiği, söz konusu şirketlere fon tarafından atanan yönetim kurullarının şirketin mutat faaliyetlerini ticari kurallara uygun olarak ve basiretli tacir anlayışı ile devam ettirdiği bildirilmiştir.”

SPK'YA...

TMSF yazısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na ise 13 Ekim 2005 tarih ve 41098 sayılı yazıyla, Göltaş ve Orma'da Demirel Grubu ile bağlantılı olduğu tespit edilen kişiler dışındaki halka açık hisse sahiplerinin haklarını korumaya yönelik çalışmalara devam edildiği, bu doğrultuda Fon alacağının tahsilini teminen Fon Kurulu'nun 29 Eylül 2005 tarih ve 413 sayılı kararı ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15/7 b maddesine istinaden Şevket Demirel, Neslihan Demirel, S. Nihan Atasagun, Yılmaz Kasap, M. Adnan Çomakoğlu ve H. Hüseyin Uysal'dan Egebank A.Ş.'nin yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran banka ortaklarından talep edilen 259 trilyon 722 Milyar TL'nin (259 milyon 722 bin YTL) banka kaynağının iade veya tazmininin talep edilmesine, ihtiyati haciz dahil olmak üzere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline karar verildiği, karar gereği adı geçen şahısların sair mal, hak ve alacakları ile birlikte mezkur şirketlerdeki hisselerinin de haczedileceği ve şirketlerdeki hisselerinin satışının gündeme gelebileceğinin bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “İşbu yazımız tarihi itibarıyla mevcut şartlar ve yukarıda belirtilen hukuki durum ve gelişmeler nazara alınarak ve ancak bir haktan feragat manasına gelmemek üzere, Fon alacaklarının tahsilinde doğrudan şirket varlıklarının satışının düşünülmediği hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim” denildi.
(İSTANBUL/A.A)
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı