TMO, afyon ve uyuşturucu tekeline de bakacak

Hürriyet Haber
20.08.2006 - 00:00 | Son Güncelleme: 19.08.2006 - 19:56

Hükümet’in, fındık fiyatlarının yükselmesini sağlamak için TMO kanalıyla alım yapmasını sağlayacak ilk düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de de yayınlanan ve TMO’nun ana statüsünü değiştiren düzenlemeye göre; "Kurumun, Bakanlık Kurulu’nun hububat dışındaki tarım ürünleri ile ilgili verdiği görevleri de yürütmesi" mümkün olacak.

FINDIK üreticilerinin baskısı ile ’üretici lehine’ fiyat politikası yürütmek için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımı yapacağını açıklayan Hükümet, bu konudaki ilk mevzuat düzenlemesini tamamlandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, TMO’nun ana statüsünde, "Ofisin Bakanlar Kurulunun hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verdiği görevleri de yürütmesini" sağlayacak şekilde yaptığı değişiklik, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle önceki statüde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı olarak yer alan ilgili bakanlığın adı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak değiştirilirken, TMO, faaliyet konuları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapma ve yaptırma konusunda yetkilendirildi.

GÖREV TANIMI GENİŞLEDİ: Tarım ve Köyişleri Bakanlığının TMO’nun ana statüsünde yaptığı değişiklikle TMO’nun görev alanı, "Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleriyle ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmek" olarak yeniden tanımlandı. Daha önce TMO’nun görev alanı "hububat ve hububat dışındaki bakliyat ve yağlı tohumlarla" sınırlı bulunuyordu.

DEPO DA KİRALAYACAK: Yeni düzenleme ile TMO, görev alanındaki ürünlerin piyasasını düzenlemek için ürünlerin kapalı depolarda muhafazasını sağlamak amacıyla diğer kişi ve kuruluşlar tarafından inşa edilmiş ve/veya inşa edilecek depoları uzun sürelerle kiralayabilecek, bu amaçla yapılacak depolara kiralama garantisi verecek. Dünkü düzenleme kapsamında ekmek fiyatlarının artmasını önlemek için, görev zararı kapsamında TMO’nun görev zararı kapsamında verdiği unların amacı dışında kullanılması halinde, bu fiili işleyenler hakkında uygulanacak yaptırım da yeni Türk Ceza Kanununa uygun hale getirildi.

BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETELİM: Fındık Üreticileri Sendikası (FINDIK-SEN) Genel Başkanı Kutsi Yaşar, 2006 ürünü fındığın 2005 yılı fiyatlarından etkilenmemesi için iktidar ve çiftçi örgütlerinin bir araya gelerek çözüm üretmesi gerektiğini belirtti. Yaşar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in fındık ve FİSKOBİRLİK ile ilgili yaptığı açıklamalardan son derece üzüntü duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Fındık üreticileri olarak oldukça endişeliyiz. AK Parti iktidarı, sorunun asıl parçası ve sorumluları iken çözücü rollerde öneri hazırlayan ihracatçıların kendilerine yontulmuş önerileri doğrultusunda değil, üretici ve onun örgütleriyle soruna çözüm aramalıdır."
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı