TİSK: Devlet prime katılsın kadın istihdamı artsın

Hürriyet Haber
13 Şubat 2006 - 00:00Son Güncelleme : 12 Şubat 2006 - 20:24

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının çağdaş ülkelere göre çok düşük olduğunu tespit eden TİSK, kadın istihdamının artırılması için teşvik sistemi önerdi. TİSK, kadınların işgücüne katılım oranını artırmak için ilk kez işe girecek kadınların çalıştırılması durumunda SSK işveren primlerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanması önerisini getirdi.

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK), Türkiye’de kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının çağdaş ülkelere göre çok düşük olduğuna dikkat çekerek, ilk kez işe girecek kadınların çalıştırılması durumunda SSK işveren primlerinin bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasını önerdi. TİSK ile Hürriyet-İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen "Kadın İstihdamı Zirvesi" sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının çağdaş ülkelere göre çok düşük olduğu belirtilerek, 1990 yılında her 3 kadından 1’i istihdam edilirken, bu oranın 2004 yılında 4 kadından birine düştüğü kaydedildi. AB ülkelerinde 2 kadından 1’inin istihdama katıldığına dikkat çekilen bildirgede, "Kısaca kadınların çalışma hayatına katılımı sağlanamamış, çağdaş anlamda ücretli çalışma yayğınlaşamamıştır. Kırsal kesim ve kayıtdışı sektör temel istihdam alanları olmaya devam etmektedir" denildi. Bildirgeye göre, kadınların istihdama katılımını engelleyen ve sosyal dışlanmaya neden olan önemli unsurlardan biri yetersiz eğitim düzeyi ve mesleksizlik. Her kadından 1’i okuma yazma bilmiyor. Kadınların mesleki ilerlemeyi sağlayan ileri seviyede öğretime katılımı düşük.

OLUMSUZLUK NEDENLERİ: Bildirgede, kadın istihdamında bu olumsuz tabloyu yaratan temel faktörler şöyle sıralandı:

Ulusal İstihdam Stratejisinin ve dolayısıyla kapsamlı bir kadın istihdamı politikasının olmaması,

Çalışma mevzuatımızın kadınları koruma amacıyla bu alanda işyerlerine aşırı yükümlülükler getirmesi, buna karşılık güvenceli esneklik yöntemlerini AB düzeyinde içermemesi sonucu, keskin rekabet şartlarındaki işyerlerinin kadın istihdamı konusunda çekingen davranmaları,

Ağır istihdam vergilerinin kayıtdışı istihdamı cazip kılması,

Genel eğitim ve mesleki eğitimin yetersizliği, işyerlerinin işgücü ihtiyaçlarına uygun eğitim verilmemesi,

Sivil toplumun, kadın derneklerinin dağınık yapısı."

VAROLUŞUN TEMEL TAŞI: Kadın İstihdamı Zirvesi’nde Türk kadınının özgür, çağdaş ve güçlü bir birey olarak ülke genelinde toplumdaki yerini almasının esas olduğu belirtilerek, "İstihdam, bu varoluşun temel taşıdır. Bu bakımdan, AB ile uyumlu ’Ulusal İstihdam Stratejisi’ temelinde başta işveren,i şçi kesimleriyle ve diğer ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak uzun vadeli bir ’Ulusal Kadın İstihdamı Politikası’ geliştirilmeli, yıllık eylem planlarıyla yürütülmelidir" denildi.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı