« Hürriyet.com.tr
MENÜ

TFF'den Anayasa açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anayasa Mahkemesi'nin 5894 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6. maddesi ile ilgili verdiği kararların ardından, gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyor.

A.A.
SON GÜNCELLEME
TFF'nin resmi internet sitesinde “Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı beklenmektedir” başlığıyla yapılan açıklamada, anılan kararla, Tahkim Kurulu'nun kararlarının kesin ve nihailiği hususunun bir kez daha aydınlığa kavuşturulduğu belirtilerek, Anayasa Mahkemesi'nin henüz yayınlanmayan gerekçeli kararının beklenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
“Anayasa Mahkemesi söz konusu toplantıda, 'Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz' şeklindeki 4. fıkrasının, 'Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar' şeklindeki ifadesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş ve bu fıkranın sadece "ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz' şeklindeki ifadesini iptal etmiştir.
Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararında, 5894 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6. Maddesinin, 'Tahkim Kurulu, bu kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim merci olup TFF'nin en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai karar mercidir' şeklindeki 1. fıkrasının, 'Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar. Tahkim Kuruluna başvuru süresi TFF talimatlarının yayımından veya itiraz edilen kararın tebliğinden itibaren yedi gündür' şeklindeki 2. fıkrasının ve 'Tahkim Kurulunun oluşumu, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile üyelerinin sahip olması gereken nitelikler TFF Statüsünde belirlenir. Tahkim Kurulunun işleyişi ve usul kuralları TFF tarafından çıkarılacak talimatta yer alır' şeklindeki 3. fıkrasının Anayasaya aykırılık iddialarını reddetmiştir.
Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin önceki içtihatlarına uygun şekildeki bu kararıyla TFF Tahkim Kurulu'nun görev ve yetkisi ile kararlarının kesinliği ve nihailiği hususunu bir kez daha aydınlığa kavuşturmuştur. Anayasaya Mahkemesi'nin bu kararıyla ortaya çıkacak yeni uygulamanın kapsam ve içeriğinin, ancak konuya ilişkin gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra değerlendirilebileceği açıktır.”

Bunları da Beğenebilirsiniz