Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Teşvik sistemi 4 vitesliden 6 vitesliye çıktı

Yatırım yapanlara yönelik teşvik sistemi yenilendi ve daha önce 4 vitesli olan sistem, 6 vitesliye çıkarıldı.

Buna göre, Türkiye’nin bütün bölgeleri teşvik kapsamına alındı ve “bölgesel teşvik” başlığı altında, çok önemli teşvikler getirildi.

BÖLGESEL TEŞVİKLER

Türkiye, teşvik uygulamaları bakımından 6 bölgeye ayrıldı. Bölgelere göre illerin dağılımı Tablo-I’de gösterilmiştir.
Buna göre, 81 ilin tamamı, yatırım teşviklerinden yararlanıyor. Ancak teşvikler yönünden bölgeler arasında farklılıklar var. Tablo-II’de gördüğünüz gibi, yatırımcının önünde, yatırım yapılacak altı ayrı bölge ve bu bölgelerin her biri için değişen oran ve/veya tutarlarda, farklı teşvik unsurları var.
Bölgesel teşvik uygulamasında, her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri göz önüne alınarak belirlenmiş olup, bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre, yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.

YATIRIM KARARI ÖNCESİ

Yatırım yapmak isteyenlerce, yatırım kararı alınmadan önce, teşvik sistemi iyi incelenmeli.
Yatırımın hangi bölgede yapılacağına karar vermeden önce;
- Yatırım konusunun desteklenip desteklenmediğinin,
- Destekleniyorsa hangi yatırım grubuna girdiğinin,
- Bölgeler itibariyle sağlanan teşviklerin birbirinden farkının,
dikkatlice araştırılmasında yarar var.
Pazartesi günü ayrıntılı açıkladığımız gibi, “En cazip teşvikler”, altıncı bölgede yapılacak olan yatırımlara tanınıyor.

ASGARİ YATIRIM

Genel teşvik sisteminde, asgari sabit yatırım tutarı;
- 1 ve 2. bölgelerde 1 milyon TL,
- 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde 500 bin TL olacak.
Bölgesel teşvik uygulamaları için “asgari sabit yatırım tutarı” 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere, desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlendi.
Yatırım döneminde, diğer kazançlara da indirimli vergi uygulama olanağının getirilmesi de yatırımcı için bir başka avantaj.


Teşvik sistemi 4 vitesliden 6 vitesliye çıktı

X