Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Testus düsükus

Donu düşük Don KişotMendilim köşe köşe, sizden bize kim düşe? Bir düşük bebek, bir düşük insan, bir düşük ücret, bir düşük kriter düşe... İçime bir kurt düştü birader, eşekten düşmekten beter... Elden ayaktan mı düşmüşsün??? Düşmeye gör, bir tekme de sen vur düşene... Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum... Düüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüş tümm!! Eskiden bir düştüm, şimdi ise süngüsü düşmüş Don Kişot... Düşmüşler, pişmişler testusuna buyur ola, hayır ola bir düşük mü var bu defa da?Dikkat!!! Testus ve Testi imtihan biçimleri değildir... İmtihan fikriyle ve özellikle 'çoktan seçmeli test' denen sınav biçimiyle 'gırgır' geçmeyi amaçlamaktadırlar... Testus ve Testi'deki şıklardan biri mutlaka doğru yanıttır ve doğru olanı genellikle şıkların en komiğidir... Yanıtlar her Testus ve Testi'nin altında, göz ucundadır... Ezcümle, en iyi imtihan testustan beterdir...E-posta adresi: Altiner@bnet.net.tr1 Bu rekoru Guinness Rekorlar Kitabı'nda bulamazsınız. 26 Şubat 1656'da vuku bulan Vakayı Vakvakiye adlı kanlı ayaklanma sırasında Zurnazen Mustafa Paşa sadrazamlığa tayin edilmiş ve hemen sonra da azledilmiş. Bu iktidardan düşme rekorunun kesin süresini tayin edebilir misiniz?a. Tam yirmi dört saatb. İki gün iki gecec. Bir haftad. Dört saat2 Ahmet Cevdet Paşa'nın 'Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa' adlı İslam tarihi kitabına göre, Adem cennetten kovulunca Serendip adlı bir adaya düşmüşmüş... Bu ilk düşüşün vuku bulduğu ada nerede acaba?a. İstanbul Adalar Belediyesib. Sri Lanka c. Gemilerde serenin dibid. Bebek ile Rumelihisarı arasında Robert Kolej 3 'Düşük kelle taşı' nerede biiyor musunuz? Cellat Çeşmesi denen, imparatorluk zamanında cellatların kanlı baltalarını yıkadıkları çeşmenin yanında, üzerinde düşürülmüş kafaların teşhir edildiği ve 'siyaset taşı' da denen bir taş bulunur... Bu taş tabii ki İstanbul'da, ama neresinde?a. Boğazkesen'de b. Selamsız'da c. Topkapı Sarayı'nın girişinded. İstanbul Anakent Belediye Başkanlığında4 Biraz da düşük fantezisi. Türkiye'de hukuken en az yaşamış kişi kimdir? a. Minibüs muavinib. 'Rahmetli de sollamıştı...'c. Bebe Ruhid. Düşük cenin5 Bilin bakalım...a. En düşük ücret nedir?b. En düşük fiyatlı eser nedir?c. En düşük iktidar nedir?d. En düşük cümle nedir?e. Maliyeti en düşük şey?f. En düşük göl?g. En düşük memleket?VAKVAK TESTİMiyavvv vak vak cik cik cik Glu glu gak gak hav hav hav'İnsan en aptal hayvandır... Hiçbir hayvan doğal çevresini tahrip etmez, insan tahripkarlıkta birincidir... İnsanlar gerçekleri anlamaya muktedir değildir!!! O müthiş insan kavramlarının altında yatan sadece yemek yemek ve seks dürtüsü... Öğretildiği ve öğrettiği, verimli olmak, çoğalmak, dünyayı ele geçirmek ve kıyasıya tüketmek... Onu yönlendiren en önemli iki şey, uygun fırsatları ve aşk illüzyonları...' Böyle diyor ünlü Avusturyalı zoolog Konrad Lorenz...Ve insan, hayvanları kendindeki tüketici ve mahvedici özelliklerden hareket ederek ölçmeye çalışıyor, diyor Konrad... Aslında insanların ölçtükleri hayvanlar değil, kendi kendileri... İbret olsun diye, hayvan mı daha aptal, insan mı testine buyur ola bu defa...1 İrene Pepperberg adlı bir Amerikalı bilgin, Chicago Northwestern Üniversitesi'nde bir hayvanı bütün hayvan yetiştirici bilginlerden daha ilginç bir biçimde yetiştirmiş. Sonuç mükemmel deniyor. (A...) adındaki bu hayvan, 30 farklı eşyayı ayırt edebiliyor ve isimlerini söylüyormuş... Altıya kadar sayı da sayabiliyormuş... Sizce (A...) aşağıdakiler arasında hangi hayvandır?a. Aslan Kralb. Ayı Yogic. Alex adlı bir papağand. 'Alligator' timsah2 Böceklerin zekası kıt mıdır??? Hiç de değil. Peygamber devesi de denen 'Mantis' böcekleri çiftleşmeden önce dişilerine yiyecek hediye ederlermiş... Neden?a. Aç Mantis oynamaz.b. Dişi Mantis doyar doymaz uyur, erkek Mantis de zamparalığa çıkarmış...c. Dişisi kendisini çatır çutur yemesin diye...d. Hepsi3 Kargaların zekasını ilk küçümseyen La Fontaine olmuştur: Kurnaz tilki, ses sanatçısı kargayı kandırır ve ağzından peyniri kapar. Çocuk şarkılarında, 'Şu karga ne budala;' büyük büyüğe konuşurken 'bu söze kargalar bile güler,' deriz. Halbuki yapılan saydırma deneylerinde en çok sayabilen hayvan karga çıkmış. Kaça kadar dersiniz? a. Gak b. Gak gakc. Gak gak gak gak d. Gak gak gak gak gak gak gak gak 4 Ördek yavrularının annesi diye tanınan ünlü zoolog Konrad Lorenz'e 1973 Nobel ödülünü kazandırmış çok ilginç bir buluş var... Yumurtadan çıktıktan hemen sonra anneleri yerine başka bir nesne annelik taslarsa hemen ona bağlanıyormuş ördek yavruları... Örneğin bu nesne bir insan da olabiliyormuş, bir robot da. Ördek yavruları büyüyünce de yutturmaca annenin türünden yaratıklarla cinsel ilişkiye geçmek istiyorlarmış... Bu olguya 'imprinting' adını vermişler... Türkçesi ne acaba?a. 'Enter'a basmab. Basımlamac. 'Ana-loji'd. Hiçbiri5 İnsanlarda çok sık rastlanan bir davranış olan 'üsttekine boyun eğme, alttakini ezme' hayvanlarda da gözlemlenmiş. Nasıl müdüründen fırça yiyen bir memur gidip astına fırça atıyorsa, horozdan bezen tavuk da civciv gagalarmış. Büyük balıktan zor bela kaçan küçük balık çareyi dipteki kumları eşelemekte bulurmuş. Buna Almanca'da 'radfahrer' hareketi deniyormuş. Türkçesi ne acaba?a. 'Bisiklet sürücüsü' hareketib. 'Aşağı sakal yukarı bıyık tükürme' hareketic. 'Körle yatıp kalkamama' hareketid. 'Büyüklerini saymak küçüklerini sevmek' hareketi6 Canlılardaki zekanın duyularla ve her duyuyu aktive eden özel enerjiyle ilgili olduğu kabul edilmektedir. Bilindiği gibi, canlıların avlanacakları, göçecekleri, yuvalarına dönecekleri yolları bulma duyuları ilginç örneklerle dolu. Örneğin bir tür canlı, yönünü güneşin morötesi ve polarize ışınlarına göre buluyormuş. Kim bu morötesiyle yol bulan tür acaba???a. Kurt köpeğib. Eşek arısıc. Ayı balığıd. Atlı karıncaTESTİ yanıtları: 1) c, 2) c, 3) d, 4) b, 5) a, 6) d
X
YAZARIN DİĞER YAZILARI