Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Testus dairus

Ahmet TURAN ALTINER

İnsan kanun dairesinde özgürdür

Dikkat!!! Testus bir imtihan biçimi değildir... İmtihan fikriyle ve özellikle 'çoktan seçmeli test' denen sınav biçimiyle 'gırgır' geçmeyi amaçlamaktadır... Testus'taki şıklardan biri mutlaka doğru yanıttır ve

doğru olanı genellikle şıkların en komiğidir... Yanıtlar her Testus 'un altında, göz ucundadır...

Ezcümle, en iyi imtihan testustan beterdir...

E-posta adresi: Altiner@bnet.net.tr

Boşlukları doldurun lütfen... İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Madde I: 'Tüm insanlar özgür, .......... ve haklar bakımından .......... doğarlar.'

Madde V: 'Hiç kimseye .......... yapılamaz; zalimce, insanlık dışı, aşağılatıcı .......... ya da işlem uygulanamaz.'

Madde IX: 'Hiç kimse .......... olarak tutuklanamaz, alıkonamaz ya da .......... edilemez.'

Madde XIX: 'Herkes görüşlerinde ve görüşlerini açıklamada özgürdür. Bu özgürlük, görüşlerinden dolayı .......... edilmeme, ülke sınırları gözetilmeksizin bilgi ve .......... herhangi bir anlatım yoluyla arama, elde etme ve .......... hakkını da içerir.'

Bizim Basın Kanunu anlaşılan İnsan hakları Evrensel Bildirgesi'ni pek 'iplemiyor...' Buyurun şimdi de TC 5680 nolu Basın Kanununa...

Madde 1: 'Basın .......... . Basılmış eserlerle bunların neşri bu kanunda yazılı hükümlere tabidir.'

TC 5681 no.'lu Matbaalar Kanunu,

Madde 1: 'Matbaa kurulması izne bağlı değildir. Ancak bir matbaa açılmadan evvel kurulacağı yerin en büyük mülkiye amirine bir .......... verilir.'

Anlaşılan basın kanun dairesinde özgürdür... Anlaşılan basın ve insan kanun dairesinde özgürdür testusuna buyur ola bu kez de, bilimum dairelere dair...

Aşağıdaki daireleri yazınız lütfen.

1. En gürültücü daire nedir?

2. Varlığından şüphe duyulan daire nedir?

3. Bir türlü bulunmayan daire nedir?

4. En pahalı daire nedir?

5. En sıcak daire hangisidir?

6. Ya, en soğuk daire nedir?

7. Gittikçe dönülen, döndükçe gidilen daire nedir?

8. Genellikle çalıştırılmayan daire nedir?

9. Genellikle çalışmayan daireyi yazınız.

10. İçinden çıkılamayan daireyi anımsadınız mı?

11. Seyircileri kahreden daire hangisidir?

12. En büyük daireyi bildiniz mi?

13. Çıkın Brecht'çi dairenin içinden bakalım...

14. Peki, politikacıların kafasındaki daire nedir?

15. 'Morning morning where are you going?'

16. Orta direk için daire ne olabilir?

17. En muzır daireyi bulabilir misiniz?

18. Fanus içindeki daire nedir acaba?

19. Orta boy daire? ? ?

20. Laz'ın dairesi nedir dersiniz?

Yanıtlar: Önce, giriş yazısındaki boşlukları doldurmaca, sırasıyla: onur; eşit; işkence; ceza; keyfi; sürgün; tedirgin; düşünceleri; yayma; serbesttir; beyanname.

TESTUS Yanıtları:

1) Tef, 2) Uçan daire, 3) Kiralık daire, 4) Kral dairesi, 5) Kazan dairesi, 6) Frigidaire, 7) Devlet dairesi, 8) Mantık dairesi, 9) Kalorifer dairesi, 10) Fasit daire, 11) TRT program dairesi,

12) Ekvator, 13) Kafkas Tebeşir Dairesi, 14) Askerlik Dairesi,

15) 'To my circle,' 16) Mutluluk dairesi, 17) Yengeç Dönencesi,

18) Namus dairesi, 19) Dair,

20) 'Tevri Taim Dulumba Tayiresi'

TESTİ

Vatan millet sakarya...

Milliyetçilik günümüzün en önemli meselesi haline geldi galiba... Milliyetçilik ve vatanseverlik üzerine ünlüler ne demiş; vatan ve millet kavramlarını nasıl yorumlamışlar bakalım...

1Şunu kim demiş ki, 'Vatanseverlik, canlılık dolu bir sorumluluk duygusudur... Milliyetçilik ise kendi çöplüğünde öten budala bir horoz...'

a. Çiftçi Ali Baba

b. Aslan Yürekli Richard

c. Şiire modern dünyanın şiddetini sokmayı denemiş olan İngiliz şairi Richard Aldington

d. Namık Kemal

2'İnsanlar da uluslar gibi davranmaya kalksa, deli gömleği giydirirler,' diyen kim acep?

a. Deli Petro

b. Deli İbrahim

c. Sigmund Freud

d. Tennessee Williams

3 'Millet, ataları hakkında güzel rüyalar ve komşuları hakkında ise ortak nefretler besleyen insanlar topluluğu değil midir,' cümlesini kim yumurtlamış?

a. W.R. Inge (bir Amerikan üniversitesi dekanı)

b. İhsan Doğramacı (bir Türk üniversiteler üstü kurul eski başkanı)

c. Gorbaçov (bir Rus milleti eski başkanı)

d. Teodorakis (bir komşu ülke müzisyeni)

4 'Hindistan coğrafi bir terimdir... Ekvator çizgisinden bile daha birleşik bir devlet sayılmaz...' Hoppala, bunu da kim söylemiş?

a. Mahareşi Maheş Yogi

b. Winston Churchill

c. Karamchand Mahatma Gandhi

d. Krsitof Kolomb

5 'Kendi memleketimiz için büyüklük istemek, komşularımıza karşı kötü niyetimizden kaynaklanır.' Bunu diyen de kim?

a. Komşumuz Fahriye Abla

b. Hafız Esat

c. İsa

d. Voltaire

6 'Ulusal nefret garip bir şeydir. En şiddetli ve en kötüsüne, kültürün en alt derecelerinde rastlanır...' Bunu diyen kim acep?

a. Marie Antoinette

b. Goethe

c. Charles de Gaulle

d. Hiçbiri

7 'Vatan millet edebiyatı bir alçağın son sığınağıdır,' diyen kim kestirebilecek misiniz acep?

a. Ziya Gökalp

b. İngiliz düşünür ve yazarı Samuel Johnson

c. William Shakespeare

d. Napolyon Bonapart

8 Lafa bak, süngüyü tak: 'Gerçek bir ulusal önderin etkili olabilmesi, halkın dikkatinin dağılmasını önleyebilmesine ve tüm dikkati tek bir düşman üzerinde toplayabilmesine bağlıdır!' Kimin ve hangi eserinden, kestirebilecek misiniz?

a. Adolf Hitler, 'Kavgam'

b. Benjamin Constand, 'Adolf'

c. Tolstoy, 'Harp ve Sulh'

d. Georges Sorel, 'Şiddet Üzerine Düşünceler'


 
X
YAZARIN DİĞER YAZILARI