Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Testus çinçin

Yecücler ve MecüclerŞubat ortasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 14 yıldır ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaretini fantezi olarak değerlendirenler olmuştu... Saddam-Clinton krizinin 'zırt dediği yer'inde sırası mıydı Çin'in??? Halbuki özellikle son yıllarda kapitalist dünyanın en büyük umudu haline gelmiş Çin ile ekonomik ilişkiler kurulması Körfez krizi kadar önemli değil miydi??? Çin ile askeri ticaret alanında işbirliğine gidecekmişiz... Bence bu ilişkilerde çok geç kalınmış... Zaten Çin'e yaklaşma konusunda değil on dört, en az sekiz yıldır geç kalınmadı mı? ABD Başkanı Richard Nixon Çin'i 1972 yılında ziyaret ettiğinde aklımız nerelerdeydi??? Yoksa o da mı fanteziyle iştigal etmişti??? Dünya nüfusunun beşte biri Çin'de yaşıyor... Dünyanın toplam alanının on dörtte birini Çin kaplıyor... Avrupa kıtası hem nüfus hem de alan olarak Çin'in yarısı kadar... Rastlanan her beş kişiden biri Çinli... 100 metre karelik dairenizin 7 metre karesi Çinli... Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, bu köşe de Çin köşesi... İthal malın biri Japon ise diğeri de Çin işi...Çin kıyamet gibi kalabalık... Batılılar için sayılar bir şans iken, Çinli için sayı çokluğu sanki bir karabasan mı??? Yoksa Çin'de de olağanüstü yeni değişimler mi yaşanıyor??? Çin'deki bu değişimin biz neresindeyiz??? 'Çin uyanınca yer yerinden oynar,' da acaba biz bu gerçeğe henüz uyanamadık mı sorusuyla buyur ola Çin testusuna bu kez, yecüc mecüc, çin çin... 1. Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler 1970'lerde bütün dünyanın gözü önünde bir olayla başlamıştı... Kestirebilecek misiniz?a. Başkan Nixon ve Mao'nun karısı aktris Çiang Çin dans etmişti.b. Coca Cola Çin'i istila etmişti.c. Çinliler ABD'yi istila etmişti. d. Amerikalılar ile Çinliler arasında ping pong turnuvası yapılmıştı.2. İslam inanışına göre kıyametin kopacağını gösteren belirtiler arasında iki acayip kavmin ortaya çıkacağı haberi de var... Çok kısa insanlardan meydana geldiği söylenen bu iki kavmin Çin'de oturduğu yorumcular tarafından belirtilmiş... Fitne ve kötülüklerinden korunmak için yaşadıkları ülkeyle öteki insanların yaşadığı bölge arasına Seddi İskender de denen büyük bir duvar(Çin Seddi?) yapılmış olduğu Kuran'da Kehf suresinde bildiriliyor. Kıyamet belirtisi bu iki kavmin adlarını ürpererek heceleyebilir misiniz?a. Yin ve Yangb. Çin ve Japonc. Gog ve Magogd. Yecüc ve Mecüc3. Çin Seddi'nin Çince adını aşağıdakilerin arasında kestirebilir misiniz?a. Çan Kay Şekb. Sun Yat Senc. Çang Çıngd. Saymıns4. Çin dışarı kapalı bir manastır gibi görülür. Bugünlerdeki kanlı ve ezici olayların bu manastır kabuğunu çatlatmak için başlamış olduğu söylenebilir mi? 1966 ve 1969 arasında yaşanmış Kültür Devrimi sırasında devrimcilerin kendilerini dünya sanat mirasına da kapatmak istedikleri izlenmişti. Shakespeare, Dostoyevski, Tolstoy, Balzac, Stendhal, Beethoven, Mozart, Schubert ve daha nice sanatçının yapıtları Kültür Devrimi'nin kızıl muhafızları tarafından reddediliyordu... Bu eserler arasında, melankoliyi, kötümserliği ve küçük burjuva değerlerini temsil ettiği söylenen Schubert'in bir müzik yapıtı da nasibini almıştı. Islıklayabilir misiniz?a. Küçük Bir Burjuva Müziğib. Yeni Dünya Senfonisic. Bitmemiş Senfonid. Hiçbiri5. Ünlü Fransız yazarı Alain Peyrefitte'in bir kitabının adı 'Çin Uyanınca.' Altbaşlık ise, Çin uyanınca ne olur sorusuna bir yanıt getiriyor... Ve bu ünlü yanıtın İmparator Napolyon'a ait olduğu rivayet ediliyormuş. Bu yanıt bir mübalağa mı, artık ona siz karar verin...a. 'Yer yerinden oynar.'b. 'Aile planlaması başlar.'c. 'Çin seddi yıkılır.'d. 'Çin'de de çöp gazı patlamaları meydana gelir.'6. Çinliler için 'sarı tehlike' denmekte... 'Çin Uyanınca' kitabının yazarı Alain Peyrefitte'e göre bu bir yutturmaca... Çünkü Çin nüfusunun çok küçük bir bölümü sarı renkliymiş. Ve dahası Çin'in bizzat kendisi dört sarı tehlikenin tehdidi altıdaymış. Hunlar, Moğollar, Mançular bu dört tehlikenin üçünü teşkil ediyor. Peki ya dördüncü sarı tehlike neymiş?a. Japonlarb. Sarı sendikalarc. Sarı Irmakd. Teksas'ın sarı gülü7. 1956 ve 1957 yıllarında Çin'de komünist partisinin daha iyi davranma konusunda söz vermiş olduğu 'aydınları kazanma' deneyi başlıyor... Ardından ise yüz binlerce aydın mecburi çalışma için kırlara gönderiliyor. Bu döneme ne ad verildiğini çıkarabilir misiniz?a. Akupunktur Dönemib. Uzun Yürüyüşc. Karıncalar ve Ağustosböcekleri Dönemid. 'Yüz Çiçek' Dönemi8. Çin'le ilgili fimler hep esrarlı bir ürperti kaynağıdır... Baş rollerinde Jane Fonda, Jack lemmon ve Michael Douglas'ın oynadığı 1979 yapımı 'Çin Sendromu' adlı filmin konusu neydi?a. Sarılık korkusub. Nükleer eriyiklerin dünyayı delip geçeceği ve taa Çin'e ineceği korkusuc. Gözlerin çekilip çekilip çekik gözlü olma korkusud. Çin nüfusunun haddinden fazla artacağı korkusu9. Çin'le ilgili çok tartışmalı filmlerden birinin senaryosuna göre Avrupa'yı Çinliler istila eder. Alman işgali sırasındaki olaylar tekrarlanır. 2000 yılının kızıl istilası korkusunun modeli çekilmiştir. Çinliler bu filme çok kızmışlar. Yönetmeninin adı Jean Yanne. Filmin adını kestirebilecek misiniz?a. Çin İşkencesib. Asya Kaplanlarıc. Nanking Mon Amourd. Paris'te Çinliler10. Çin'de Kültür Devrimi yerini 'Para Devrimi'ne bıraktı zahir... Çin'de son on yılda büyük bir reform hareketi başlatmış olan Başkan 'Cüce' Deng'in slogan haline gelmiş ünlü sözü neydi?a. 'Çanlar Çin İçin Çalıyor!'c. 'Meiventi,' İngilizcesi 'no problem,' yani 'fark etmez,' veya 'dert değil.'c. 'Büyük güzeldir!'d. 'Zengin olmak şereftir!'11. Çin'de sendrom mu ararsınız? 'Çin Lokantası Sendromu'olarak bilinen bir rahatsızlıkta boyun, kollar ve sırt uyuşur. Ayrıca, baş ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı belirtileri veren bu rahatsızlığın özellikle Çin lokantalarında bolca kullanılan ve et kokusu veren bir madde yüzünden kaynaklandığı bilinmekte... Bu maddenin kimyasal adı nedir acep?a. Krepdöşinb. Çini mürekkebic. Çintamanid. Attarlarda Çin tuzu adıyla da satılan sodyum glütamat12. Çin mutfağı ve Fransız Mutfağı dünyanın en tanınmış iki mutfağı sayılıyor. Çin mutfağının en önemli tabağı Pekin ördeği. Fransızlarınki ise kaz ciğeri ezmesi. Peki, bu iki mutfağın fantezi sentezi ne olabilir??? Dikkat, geleneksel Çin kültürü ile Akdenizli Fransız kültürü sentezleniyor!!!a. Kağıtta kaplanb. Pekin Öğrenci Ezmesi (1989'da Pekin'in ünlü Tiyenanmen meydanında tankların çiğnediği protestocu gençlerin ardından)c. 'Ördeklerden Bir Filo Bir de Kazdan Amiral'd. Hiçbiri veya hepsiYanıtlar. 1) d, 2) d(Latin dillerinde gog ve magog), 3) c, 4) c, 5) a, 6) a, 7) d, 8) b, 9) d, 10) d, 11) d, 12) d
X

YAZARIN DİĞER YAZILARI