Gündem Haberleri

  Tercih hatasına dikkat!

  Hürriyet Haber
  05.09.1998 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Yeni üniversite giriş sınavı hakkında bütün ayrıntılar...

  Adaylar neye göre tercih yapacaklar?

  Adaylar, ÖSS Sonuç Belgesi'nde bildirilen ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve girmişse ÖSS-DİL puanlarına göre tercih yapacaklar. Tercihlerinde mezun olacağı ya da olduğu alan/kol/dal veya lise türüne uygun programlara yer verenlerin yerleştirilme şansları daha fazla olacak.

  Yükseköğretim programlarına ilişkin bilgiler nerede duyurulacak?

  Yükseköğretim programlarının hangi puan türüne göre öğrenci alacağı ve kontenjanları Kontenjan Kılavuzu ile adaylara duyurulacak.

  Yerleştirmede hangi puanlar kullanılacak?

  Ön lisans, Açıköğretim ve lisans programlarına yapılacak yerleştirmede, adayların ‘1999-Yerleştirme-ÖSS’ puanları ve varsa ‘ek puan’ kullanılacak.

  Lise başarısının etkisi olacak mı?

  Adayın lise başarısı, yerleştirme puanına ‘Ortaöğretim Başarı Puanı’ adı altında etki edecek. Ancak, halen özellikle fen ve anadolu liselerindeki öğrencilerin, en az 15 puan avantaj sağlayabilmek amacıyla son sınıfta okul değiştirmelerine neden olan yöntemin uygulanış biçimi değiştirilecek. Bunun için, başarılı öğrencinin hangi okulda okursa okusun desteklenmesi amaçlı olarak, her adaya ‘Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı’ (AOBP) hesaplanacak.

  Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?

  Bunun için her aday için yine lisedeki başarısı gözönünde tutularak eski sistemdeki gibi Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bulunacak. 1999'dan geçerli olmak üzere, adayların OBP'ları, ortaöğretim kurumlarının o yılki ÖSS puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılacak. Bu ağırlıklandırmada bir okula ait en düşük ÖSS puanı 80 olarak alınacak. Ağırlıklandırma sonunda her aday için ilgili ÖSS puanları kullanılarak, Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere üç ayrı AOBP hesaplanacak.

  AOBP ne işe yarayacak?

  AOBP, adayların yerleştirilmesinde kullanılacak ‘Y-ÖSS’ puanları ile ‘ek puanlar’ın hesaplanmasında geçerli olacak.

  Yerleştirme puanlarının hesabında AOBP'nın etkisi nasıl olacak?

  Her aday için hesaplanmış olan EA, SÖZ ve SAY AOBP'ler, adaylar lisedeki alanıyla ilgili yükseköğretim programına yerleştirilmek isterse 0.5 katsayı ile çarpılarak, ilgili ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY, ÖSS-EA ve varsa ÖSS-DİL puanlarına eklenerek, ilgili yerleştirme puanları ortaya çıkacak.

  Mezuniyet alanıyla ilgili programları tercih etmezse ne olacak?

  O zaman uygulanan katsayı 0.2'ye düşecek.

  Alanına göre tercih yapmanın önemi ne?

  Adayın, ÖSS'den aldığı puan kadar, hatta daha fazla alanıyla ilgili yapacağı tercihler ve bunları sıralaması çok önemli olacak.

  Bazı yükseköğretim kurumlarının kapıları, bazı alan/kol veya lise mezunları için kapanacak mı?

  Hayır. Hangi kol/alan/dal veya lise türünden mezun olursa olsun, tüm adayların, istediği yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunacak. Ancak, liseden mezun olacağı alanla ilgili yükseköğretim programını tercih etmeyen adayın yerleştirme puanı hesaplanırken kullanılacak katsayı daha düşük olacak.

  Meslek lisesi mezunları istedikleri programı tercih edebilecek mi?

  Hiçbir adayın önünde tercih sınırlaması bulunmayacak. Ancak, mesleki-teknik liselerden mezun olanlar, alanlarıyla ilgili lisans programlarına yerleştirme isterlerse uygulanan katsayı 0.5 olacak. Alanları dışındaki programları tercih ederlerse katsayı 0.2'ye inecek. Örneğin, tıp, siyasal, mühendislik gibi fakültelere girmek istediklerinde 0.2 katsayı uygulanacak.

  Meslek lisesi mezunlarına avantaj sağlayacak bir uygulama yok mu?

  Mesleki-teknik lise mezunları, alanlarının devamı niteliğinde olan 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleştirilme isterlerse, katsayı 0.5 olarak uygulanırken, ayrıca ‘ek puan’ avantajı sağlanacak.

  Ek puan nasıl hesaplanacak?

  Adayların AOBP'leri bu kez de 0.15 katsayı ile çarpılarak ilgili ÖSS-Yerleştirme Puanı'na eklenecek.

  Ek puan, meslek lisesi mezununa en az ne kadar avantaj sağlayacak?

  Örneğin Adalet Meslek Lisesi mezunu bir aday, 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu'nu girmek isterse, bu adayın AOBP önce 0.5 katsayıyla sonra da 0.15 katsayıyla çarpılıp toplanacak. Bu toplam diğer lise veya dengi okul ve alan mezunlarına oranla en az 40 puan avantaj getirecek. Söz konusu artı 40 puan, adayın yerleştirmede esas olacak ÖSS-SÖZ puanına eklenecek. Bu da adayın, Adalet Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden diğer adaylar arasında ön plana çıkarak yerleşmesini sağlayacak.

  HUKUK İÇİN TM AVANTAJI

  Alanı dışında tercih yaparsa ne olacak?

  Adalet Meslek Lisesi mezunu aday, ön lisans ya da lisans düzeyinde, alanı dışındaki yükseköğretim programlarını tercih ederse, bu avantajları kaybedecek. Bu durumda, ek puan avantajından yararlanamayacağı gibi, adayın AOBP 0.2 ile çarpılarak ilgili ÖSS puanına eklenecek.

  Söz konusu katsayılar, daha önceki yıllarda sınava girip herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazananlar için de geçerli olacak mı?

  1998-ÖSYS dahil önceki yıllarda bir yükseköğretim programına yerleşmiş adaylar için de AOBP hesaplanacak. Ancak AOBP'na uygulanacak katsayılar, mezun olduğu alanla ilgili alana gitmek isteyen için 0.25, diğer alanları tercih edenler için 0.10 olarak uygulanacak. Bu durumdaki adaylar için ek puan hesaplamasında kullanılacak katsayı ise 0.075'e düşecek.

  * Yerleştirme işleminde önceki yıllara ait ÖSS ve ÖYS puanları geçerli olacak mı?

  Yerleştirmede sadece 1999-Y-ÖSS puanları ve 1999-ÖSS için hesaplanan ek puanlar kullanılacak. Tüm programların yanısıra özel yetenekle öğrenci alan programlarda okumak isteyen adaylar da 1999-ÖSS'ye girmek zorunda olacak.

  Yükseköğretim programlarının puan türleri değişecek mi?

  Yükseköğretim programlarına girişte esas alınan puan türlerinin önemli bir bölümü değişecek. Buna göre, örneğin halen Sosyal (S) puanıyla öğrenci alan Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Felsefe grubu öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine 1999'dan itibaren Eşit Ağırlıklı (EA) puanla yerleştirme yapılacak.

  Puan türü değişen bölümleri herkes tercih edemeyecek mi?

  Hangi alan/kol/dal ve lise türünden mezun olursa olsun, hiçbir adaya tercih sınırlaması getirilmeyecek. Ancak, liselerin yalnız Türkçe-Matematik alanı mezunlarının AOBP'ları 0.5 katsayı ile çarpılacak. Diğer alan veya lise türünden mezun olup da bu programlarda okumak isteyenlere uygulanacak katsayı ise 0.2 olacak.

  TERCİHLER SINAVDAN SONRA

  Tercihler ne zaman yapılacak?

  Tercihler sınav sonrasında, Sınav Sonuç Belgesi gönderildikten sonra yapılacak. Adaylar, tercih formlarında, puan ve alanlarına göre 4 yıllık okullardan en fazla 18 olmak üzere toplam 24 tercihe yer verebilecekler.

  Yerleştirme nasıl olacak?

  Yerleştirmeyi, merkezi olarak ÖSYM yapacak. Tercih sıralaması, lise başarısı ve ÖSS puanının esas alınacağı yerleştirmede, alanının devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarını tercih eden adayların şansları daha yüksek olacak.

  Lise birincilerine avantaj sağlanacak mı?

  Lise ve dengi meslek okullarını birincilikle bitiren adaylar için genel kontenjana ek olarak yükseköğretim programlarında kontenjan ayrılacak. Bu kontenjanlardan 1998-1999 ders yılı okul birincileri, 1999-ÖSS'ye girmek koşuluyla yararlanabilecekler.

  Boşuna okul değiştirmeyin

  Bundan önceki sistemde birçok kişi Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) yükseltmek için okul değiştiriyordu. Yeni sistemde bu konuda yeni hükümler getirildi. Sınav puanını yükseltmek için ya da zorunlu nedenlerle 29 Mayıs 1998'den sonra okul değiştirenler, ayrıldığı okulu da ÖSYM'ye bildirecek. Bunların ortaöğretim başarı puanları (OBP), ayrıldıkları ve naklettikleri okullar ayrı ayrı olmak üzere, bu okullarda aldıkları notların ortalamaları gözönünde tutularak hesaplanacak. Ayrıldığı okuldan hesaplanan OBP 2, naklettiği okulda hesaplanan OBP ise 1 ile çarpılarak toplanacak ve 3'e bölünerek OBP bulunacak. AOBP'nin hesabında da son bulunan OBP esas alınacak.

  Sınav üç saat sürecek

  1999-ÖSS ne zaman yapılacak ve kaç saat sürecek?

  Sınav 2 Mayıs 1999 Pazar günü 80 il merkezi ve Lefkoşa ile 69 sınav merkezinde, tek oturumda uygulanacak. Sabah 09.30'da başlayacak ve toplam 3 saat sürecek.

  Yabancı Dil Sınavı ne zaman yapılacak?

  1999-ÖSS'ye başvuran ve giren adayların alınacağı Yabancı Dil Sınavı, 16 Mayıs 1999 Pazar günü 40 il merkezi ve Lefkoşa'da tek oturumda yapılacak.

  Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  Sonuçların Haziran ayının son haftasında duyurulması planlanıyor.

  Sınavı kazanlar ne yapacak?

  Sınavı kazanarak yerleştirme hakkı elde edenler, bankaya 3 milyon lira yatıracaklar. Okul müdürlükleri veya sınav yöneticiliklerinden Kontenjan Kılavuzu ve Tercih Formu alacak olan adaylar, Tercih Formu ve 3 milyon lira yattığını gösteren banka dekontunu 19 Temmuz-2 Ağustos 1999 tarihleri arasında yine aynı yerlere teslim edecekler.


  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı