GeriTeknoloji Yüksek teknolojili ürünlerde "markalaşma" desteklenecek
Paylaş
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Yüksek teknolojili ürünlerde "markalaşma" desteklenecek

Yüksek teknolojili ürünlerde "markalaşma" desteklenecek

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla enerjiden sağlığa, havacılık ve uzay sistemlerinden otomotiv ve raylı sistemlere kadar öncelikli alanlardaki işletmelerin prototip geliştirme süreçleri, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek.

2018 Yılı Programı'ndan derlenen bilgiye göre, merkezi yönetim bütçesinden, Ar-Ge faaliyetleri için geçen yıl toplam 7,5 milyar lira harcama yapıldı. Kamunun dolaylı Ar-Ge desteği ise yüzde 12 artarak 1,9 milyar liraya yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yatırım programı kapsamında yürütülen "Türkiye Araştırma Alanı (TARAL)" programlarına 2017 yılında 1,5 milyar lira kaynak aktarıldı.

Ar-Ge Reform Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle geçen yıl eylül ayında 272 olan özel sektör Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme sayısı, 2017'de 635'e, tasarım merkezi belgesi verilen işletme sayısı ise 100'e yükseldi. Makine ve teçhizat imalatı, otomotiv, otomotiv yan sanayisi, bilgi ve iletişim teknolojileri, kimya, savunma sanayisi ve elektrik-elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör Ar-Ge merkezlerinde 39 bin 154 Ar-Ge personeli çalışırken, tasarım merkezlerinde Eylül 2017 itibarıyla 2 bin 7 kişi istihdam edildi.

"Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 Programı"ndan Türkiye'deki araştırmacı ve özel sektörün daha fazla faydalanabilmesi amacıyla TÜBİTAK koordinasyonunda ilgili tarafların yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve teşvikine yönelik faaliyetler yürütüldü. Ufuk 2020 kapsamında 2017 yılında açılan çağrıların yüzde 30'unun sonuçları açıklandı ve toplam 49 projenin destek almasıyla 16,7 milyon avro geri dönüş sağlandı.

"Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı bine yükseltilecek"

Yatırım Programı kapsamında gelecek yıl, üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın iş birliğinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülecek. Bu kapsamda biyoteknoloji, bilgi ve iletişim, ileri malzeme teknolojileri başta olmak üzere kritik alanlarda faaliyet gösteren araştırma altyapıları desteklenecek. Bilgi ve teknoloji tabanının geliştirilmesi ve ekonomik fayda yaratılması hedefiyle yeterli nitelikte araştırma altyapısı bulunmayan kritik alanlarda yeni araştırma altyapıları kurulacak, mevcut olanlar geliştirilecek.

Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı bine yükseltilecek. Ar-Ge desteklerinde koordinasyon sağlanacak ve mevcut destek programları etki analizi çalışmalarıyla gözden geçirilecek. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ile TÜBİTAK ve enstitüleri yeniden yapılandırılacak.

Üniversite-özel sektör iş birliğini geliştirmeye yönelik araştırmacı insan gücü programları desteklenecek, mevcut araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilmesi amacıyla yeni programlar geliştirilecek ve bursiyerlerin sayısı artırılacak.

Yurt dışındaki nitelikli araştırmacıların, Türkiye'de çalışmasının özendirilmesine yönelik programlar organize edilecek. TÜBİTAK tarafından yürütülen Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı, Yurda Dönüş Araştırma Programı, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı ve Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı analiz edilecek ve bu programların kapasitesi artırılacak.

"Başarılı teknoloji transfer ofisleri yaygınlaştırılacak"

Ar-Ge faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliği geliştirilecek. Bu kapsamda kritik teknolojilerin transferinin kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki emsal teknolojilerle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesine önem verilecek. AB destek programlarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecek, başvuru, değerlendirme ve izleme süreçleri iyileştirilecek. Ufuk 2020 Programı'ndan daha fazla kaynak kullanımına yönelik tedbirler alınacak.

Araştırma kurumlarının ikili ve/veya çok taraflı uluslararası iş birliğiyle hazırlayacakları projeler desteklenecek. Uluslararası Ar-Ge iş birliklerini sağlamak amacıyla kurgulanan programlar kapsamındaki projelere destek verilecek. Teknoloji transfer ofislerinin etkinliği analiz edilerek, başarılı uygulama modelleri yaygınlaştırılacak.

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla öncelikli alanlarda ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek. Başta enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörlerinde olmak üzere, işletmelerin prototip geliştirme süreçleri, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmalarına destek sunulacak.

Kamu-üniversite-sanayi iş birliği portalının kullanımı yaygınlaştırılacak. Portalın potansiyel kullanıcılarına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Portala veri girişi yapılarak, ilgili tarafların etkileşimi sağlanacak.


Yorumları Göster
Yorumları Gizle