Tarışbank'ın Fon'a devri durduruldu

Hürriyet Haber
23.11.2001 - 14:36 | Son Güncelleme: 23.11.2001 - 14:36

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Tarişbank`ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na (TMSF) devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararının yürütmesini durdurdu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Danıştay 10. Dairesi`nin, Tarişbank`ın TMSF`ye devrine ilişkin BDDK kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararına yapılan itirazı bugün karara bağladı.

Genel Kurul, itirazı kabul ederek, söz konusu BDDK kararının yürütmesini durdurdu.

Bu karara karşı, BDDK`nın karar düzeltme isteminde bulunma hakkı var. Eğer bu istem Genel Kurul tarafından reddedilirse, davanın esasına ilişkin kararı 10. Daire verecek.

10. Daire`nin vereceği kararı da tarafların temyiz etme hakkı bulunuyor. Temyiz istemini de yine Danıştay İdari Dava Daireleri GenelKurulu görüşecek.


BDDK, 10 Temmuz`da Tarişbank ile birlikte Bayındırbank, EGS Bank, Kentbank ve Sitebank`ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na devrine karar vermişti.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı