Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Tarım Bağ-Kur’lu işçi olarak çalışırsa

SOSYAL güvenlik reformu ile yapılan önemli değişikliklerden birisi de tarım Bağ-Kur sigortalılarının işçi olarak çalıştırılmasında karşımıza çıkıyor.

Gerçekten de, bağımsız tarımsal faaliyeti sebebiyle zorunlu tarım Bağ-Kur sigortalısı(4/b’li) olanlar, yılın bazı aylarında boş kalıyor. Tarımsal faaliyetlerine ara verenlerin işletmelerde işçi olarak çalışmaları sözkonusu olabilmektedir.Bu durum iki ayrı sorunu ya da tereddütü beraberinde getirmektedir:

Tarım Bağ-Kur sona erer mi?

? Sorunlardan birisi bu. Acaba işçi olarak hizmet akdiyle bir işyerinde çalışıldığında, o kişinin tarım Bağ-Kur sigortası sona erer mi? Ya da işçi olarak çalışınca artık SSK sigortalısı(4/a) mı olacak? Sorun yok!...İşçi olarak çalışan tarım Bağ-Kur’lunun bu statüdeki sigortası artık sona ermiyor. Bu husus eskiden böyle idi... Artık, 4/b statüsünde sigortalı sayılanlar arasında bir ayrım yapılmadığı için, ister vergi mükellefiyeti sebebiyle Bağ-Kur(4/b) sigortalısı olsun isterse tarımsal faaliyeti sebebiyle olsun, bu statülerini gerektirir faaliyetleri sona ermedikçe işçi olarak çalışıyorlar diye SSK sigortalısı(4/a) olmaları mümkün değildir.Temel ilkeburada da geçerliSosyal güvenlikte teklik ilkesi bu sorunun çözümünde de anahtar vazifesi görüyor... Buna göre kişi, aynı anda birden farklı statüde çalışıyor diye aynı anda farklı statüler kapsamında sigortalı olamaz. Tek bir sigortalılık hali geçerli olur... Eski deyimle, “Bir kişi aynı anda hem SSK, hem de Bağ-Kur sigortalısı olamaz.”? Sorun şu şekilde çözülecek: Eğer kişi memursa ve diğer şekillerde de çalışıyorsa, artık memuriyetinden dolayı Emekli Sandığı iştirakçiliği(4/c) geçerli olacak. Diğer çalışma şekillerinin önce olmasının da bu durumda bir belirleyiciliği yoktur.Ancak, kişi hem işçi olarak çalışıyor, hem de bağımsız (vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı, tarımsal faaliyet vb) çalışıyorsa, hangi sigortalılık ilişkisi daha önce başlamışsa o statüde sigortalı sayılacaktır. Yani, önce Bağ-Kur’luluk başlamışsa ve sonra işçi olarak hizmet akdiyle çalışsa bile artık SSK’lı olamaz... Ne zaman ki, bağımsız çalışma sona erer, o vakit işçi olarak çalışması devam ediyorsa SSK sigortalılığı başlar.

İşletme sahibi, tarım Bağ-Kur sigortalısını işçi olarak çalıştırırsa

? Bu durum işverenin lehine olacaktır. Şöyle ki, işçi olarak çalıştırdığı bu 4/b statüsünde sigortalı olan ve primlerini ödeyen çiftçiye ücretini ödeyecek ve bundan sadece vergi kesecektir. Ayrıca sigorta primi kesip ödemesi sözkonusu olmayacaktır.

Tarım Bağ-Kur sigortalısı olan işçi, işten ayrılırken tazminat ödenecek mi

? Koşulları varsa tabii ki ödenecek...Hep karıştırılan bir noktanın altını çizersek; “Her sigortalı işçi değildir, ama her işçi sigortalıdır.”Buna göre; kişinin Tarım Bağ-Kur sigortalısı olması/sayılması o kişinin bir işyerinde hizmet akdiyle çalıştığında işçi sayılmasına engel değildir. Böyle olunca; bu statüde çalışan kişinin hizmet akdi, İş Kanunu’nda belirtilen şekillerde sona ererse, işveren ona ihbar, kıdem tazminatı ödemek durumundadır.

X