"Tarifelere uyulmazsa hukuki işlem yapılır"

Hürriyet Haber
14.09.2013 - 15:39 | Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ücret tarifesinin hukuken geçerli olduğunu ve uyulması gerektiğini açıkladı. İBB 5216 sayılı kanunu ihlal edenlere hukuki yaptırımın söz konusu olabileceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden yapılan açıklamada Ulaşım Koordinasyon Merkez (UKOME)'nin okul servis ücret tarifesine ilişkin kararının hukuken geçerli olduğu belirtildi. Açıklamada servis taşımacıları ve velilerden UKOME kararı doğrultusunda hareket etmeleri istendi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 nci maddesinin (f) bendinde açıkça, “ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, …" görev, yetki ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Bu görev ve yetki, yine 5216 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesine göre, Büyükşehir Belediyesi adına, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yerine getirilir. 9 uncu maddede yer alan hüküm gereğince, UKOME tarafından alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. 5216 sayılı Kanun'un 28 inci maddesi gereğince, 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen görev ve yetkiler konusunda diğer kanunlarda çelişkili hükümler bulunması halinde, 5216 sayılı Kanun uygulanır."

İBB'den yapılan açıklamada 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62 nci maddesinde, “Bu Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın mensubu olduğu birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifesinin sunulmasından sonra otuz gün içinde onaylanır veya reddedilir" hükmünün 5216 sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyesine verilen “her türlü servis ve toplu taşıma araçlarının ücret ve tarifelerini belirleme yetkisi" ile çeliştiği belirtildi.

"İHLALİ HALİNDE HUKUKİ İŞLEM UYGULANIR"

Açıklamada ekmek fiyatları örneği verilerek Ekmek fiyatları için 5216 sayılı kanunda bir düzenleme bulunmadığı bu yüzden ekmek fiyatlarının Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre düzenlenebildiği, aynı durumun servis ücretlerinde geçerli olmadığı vurgulandı.

UKOME tarafından alınan okul servis ücret tarifesine ilişkin karar hukuken geçerli olduğu belirtilen açıklamada UKOME kararının ihlali halinde, ilgilileri hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması söz konusu olabileceği vurgulandı. Açıklamada "Bu nedenle, servis taşımacılarının zarar görmemesi ve velilerin mağdur olmaması için, UKOME tarafından belirlenen okul servis ücret tarifesine uyulması gerektiği hususu, servis taşımacıları ve velilere duyurulur" denildi.

SERVİS ÜCRETLERİ EN AZ 140 LİRA
UKOME okul servislerinde taban ücretin 140 lira, tavan ücretin ise 345 lira olarak belirlendiği, 25 kilometreye kadar mesafelerde ücretin en fazla 345 lira olacağı, artan her kilometrede de servis ücretine 3 lira ekleneceğini açıklamıştı.

"BELEDİYE MAHKEMEYE GİDEBİLİR"
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) okul servis taşımacılığında 2013-2014 yılı için yüzde 10 zam yaptıklarını açıklamıştı.
İSTESOB başkanı Faik Yılmaz, "Servis araçlarımızın zam tekliflerini, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 'ne gönderdik. Orada servis araçlarımıza yüzde 4 zam teklifi çıktı. İtirazımıza rağmen yüzde 4 zammı kabul ettiler. Biz kanunun bize vermiş olduğu yetkiyi bugüne kadar kullanmadık. Bu basın toplantımız tekrar edeyim Kadir Topbaş başkana karşı değil. Çünkü UKOME'de diğer kurumların temsilcileri de var. Yüzde 4 zamma karşı bizde kanunun bize vermiş olduğu yetkiyi kullanarak biz yüzde 10 zammını uygulama kararını aldık. Dün yapılan toplantımızda odamızın teklifi üzerine bu zammı kabul ettik" diye konuşmuştu. Belediyenin mahkemeye gitme hakkı olduğunu ifade eden Yılmaz yeni ücret tarifesini uygulayacaklarını belirtmişti.

Etiketler: Okul servisleri , tarife


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı