Tapu harcında en yüksek değer esas alınacak

Hürriyet Haber
13.09.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanlığı, tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeyi artıran işlemlerin ayıklanması amacıyla tapu ve kadastro müdürlüklerince yapılan işlemlerle ilgili olarak yeni düzenlemeler yaptı.Konuyla ilgili Harçlar Kanunu Genel Tebliği resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde, Harçlar Kanunu uyarınca tapu ve kadastro harcının, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilen değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanacağı hatırlatıldı. Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında vergi değerinin esas alınması gerektiği ve aradaki farka isabet eden harçın, Vergi Usul Kanununa göre yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası uygulanarak ikmalen tarh edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.Maliye, mükelleflerle vergi daireleri arasında yaşanan tapu harcı ihtilaflarının sona erdirilmesi amacıyla, belediyeler Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre her yıl belirledikleri emlak vergisi değerlerinin, elektronik ortamda ve eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesini istedi. Tebliğde, tapu harçları her yıl 1 Ocak tarihinden itibaren o yıl için belirlenen emlak vergisi değerleri esas alınarak hesaplanacağı için emlak vergisi değerlerinin bu tarihten önce tapu dairelerine gönderilmesi gerektiği vurgulandı.Mükeleflerin, emlak vergisi değerinin üzerinde bir değer beyan etmek istemeleri halinde, tapu harcının tarhiyatına beyan edilen değerin esas alınacağı bildirildi.
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı