Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Talibani

Hadi ULUENGİN

Afgan Taliban'ın Mezar-ı Şerif'teki İran Konsolosluğu'nda katlettiği Acem diplomatların cenazelerinin Tahran havaalanına getirildiği önceki gün, resmi bir ziyaret için aynı başkentte bulunan Dışişleri Bakanı İsmail Cem Türkiye'nin bu Taliban'a karşı olduğu açıklamasını yaptı.

Cem insani, ahlaki ve dini açıdan tabii ki haklıdır.

Bırakınız laik kimlikli devleti, Müslümanlık kisvesi altında Şark Ortaçağı'nın en zalim yöntemlerini uygulayan meczup güruha kim sempati besleyebilir ?

Aklı selim sahibi hangi şahıs dağlı kabile toplumunun ilkel ve vahşi hayat tarzını Muhammedilik adına empoze eden molla bozuntularına prim verebilir ?

Zaten ‘İslam Cumhuriyeti’ sıfatını taşıyan İran dahi Dışişleri Bakanı Kemal Karazi'nin ağzından Taliban'ı, ‘başta kadınlarınki, insan haklarını çiğneyerek Müslümanlığın sahte imajını yansıtmakla’ suçlamamakta mıdır ?

Dolayısıyla, cübbelilerin hiç bir ülke tarafından desteklenmemesi gerekir.

Fakat heyhat, kazın ayağı öyle değil...

***

DEĞİL, çünkü şu iki kere iki dört bir gerçek ki Taliban yoktan var edildi.

Pamir coğrafyasından hemen hiç anlamayan Amerikan CİA'si özellikle Sovyet işgalinin nihayete ermesi ertesinde bölgeyi Pakistan ve Suudi Arabistan gizli servislerine havale etti. Yörede Tahran'la çelişki yaşayan İslamabad ve Riyad da zaten İran'ı dışlayan ABD'nin zımni desteğiyle Afgani öcüyü yarattı.

Bunların Taliban için öngördüğü misyon Orta Asya'dan Hint Okyanusu'na inşası planlanan doğal gaz hattının bekçi köpekliği oldu.

Mollaların aslında pek zorlanmadan ülkeye el koyması ise savaş ağaları ve kabile reisleri arasında yıllardır süren korkunç arbededen bezmiş olan halkın yeni efendileri hiç olmassa ehven-i şer olarak algılamasından kaynaklandı.

Açıkçası, insani ve dini planda asla onaylanmaması gereken fanatik avene ‘realpolitik’ hesaplardan dolayı, laik ABD'sinden Şeri Arabistan'ına kadar hem bir dizi devlet tarafından üretildi, hem de yine onlar tarafından desteklendi.

***

PEKİ, Pandora'nın kutusunun açılarak Taliban'ın kontroldan, bilhassa da dolaylı Amerikan denetiminden çıkmasından sonra şimdi hesaplar değişti mi ?

ABD'nin Afganistan'ı üs tutmuş Suudi terörist Ladin'in karargahına geçen ay güdümlü füze yollamasıyla birlikte, ilk bakışta, hiç olmassa Washington açısından bunun böyle olduğunu varsaymak mümkün. Ama ancak ilk bakışta !..

Çünkü, hem Suudi Arabistan gizli servisleri şefi Turki el Faysal'ın yine geçen ay Kabil'e giderek ve çok muhtemelen CİA adına da mollalarla pazarlığa oturduğu; hem de Birleşik Devletler'in Taliban'ı mutlaka frenlemesi için Pakistan'a baskı yaptığı göz önüne alınırsa, Beyaz Saray diplomasisinin Afgani meczupların kartını oynamaktan tamamen vazgeçtiğini söylemek zor.

Kaldı ki, İran'la Birleşik Devletler arasında başlayan çok göreceli flörte rağmen Washington'un Afganistan'a yönelik muhtemel bir askeri operasyona karşı Tahran'ı uyarması ve Farsi cumhuriyetteki yarı resmi ağızların da Taliban'a getirmiş olduğu destekten dolayı ‘Büyük Şeytan’ı suçlamayı sürdürmesi, sonuç itibariyle genel tutumların çok fazla farklılaşmadığı izlenimini uyandırıyor.

Üstelik, diplomatik plandaki limoni açıklamalara rağmen Rusya, Özbekistan ve Tacikistan'ın aslında en baştan beri Afgan mollalara karşı sürdürdüğü nispeten müsamahakar yaklaşımda önemli bir sertleşme gözlenmiyor.

İsmail Cem Türkiye'nin Taliban'a ateş püskürdüğünü söylemiş olsa dahi, ‘realpolitik’in gözü kör olsun, doğrusu, stratejik çıkarlarını korumak isteyen İran'dan başka hemen hiç bir ülke bu mürteci güruhuna karşı net tutum almıyor.

Ve dileyelim, Ankara da kendi ‘realpolitik’ini gayet ince ayar saptamıştır ki Dışişleri Bakanı Tahran ziyareti sırasında yukarıdaki demeci veriyor...

X