Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

SSK para cezaları

SOSYAL Güvenlik Kurumu’na devredilen SSK’da işlemler, daha çok cezalarının ağır oluşu, uzlaşma seçeneğinin bulunmayışı ile gündemdedir.

SSK para cezalarıKurum ve sigortalı hesapları açısından önem arzeden belgelerin süresinde verilmemesi idari para cezaları ile yaptırıma bağlanmıştır. Şüphesiz Kurumca uygulanan para cezalarına itiraz etme, olmadı mahkemeye götürme hakkı da bulunmaktadır. Sorun da tam olarak bu noktada çıkmaktadır. Hangi mahkemeye başvurulacaktır?İtiraz süreciSSK para cezalarına karşı mahkeme sürecinden önce Kuruma itiraz mekanizması bulunmaktadır. Şöyle; mevcut durumda Kurumca uygulanan idari para cezalarına karşı, işverene tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde SSK’ya itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu itiraz yapılmaz ise sonradan mahkemeye de gidilememekte, ceza kesinleşmektedir. İtirazın ardından bunun Kurumca kabul edilmediğinin bildirilmesi durumunda mahkemeye başvurma süreci başlamaktadır.SSK para cezalarına itirazın kısa hikayesiŞimdilerde SGK’ya devredilen SSK para cezalarına karşı gidilecek mahkeme başlangıçta sulh ceza mahkemesi idi, 2003 yılında Anayasa Mahkemesi’nin iptali ardından idare mahkemesine başvurulmaya başlandı.2005/Haziran ayında Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile yeniden sulh ceza mahkemesi gündeme geldi. Hatta 2006/Şubat ayında 506 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile yeniden sulh ceza mahkemesine başvuru esası benimsendi.Bu arada Anayasa Mahkemesi 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’ndaki para cezalarına karşı sulh ceza mahkemesine başvuruyu öngören düzenlemenin iptali istemini reddetti. Ancak, benzer argümanlarla yapılan başka bir itirazı kabul etti: 6 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/75 Esas Sayılı kararı ile SSK tarafından uygulanan idari para cezalarında sulh ceza mahkemesine başvurulması esasını iptal etti.Hangi mahkemeye gidilecek ?Anayasa mahkemesi, sulh ceza mahkemesine başvuru hükmünü özet olarak, "idari para cezasının, kamu gücünün kullanılmasıyla ilgili ve yasada belirtilen kurallara uymayanlara idari bir yaptırımın uygulanması niteliğinde olduğu ve çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de idari yargının yetkili kılınması gerektiği" gerekçesiyle iptal etmiştir. Şu halde, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra SSK idari para cezalarına karşı o yerdeki yetkili idare mahkemesine başvurulacaktır. Kurumca uygulanan para cezasına 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmesi, Kurumun bunu reddetmesinden sonra ise red kararının ilgiliye tebliğinden sonra 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine başvurulması gerekecektir.SORU-CEVAPMalülen emeklilik için başvuru süreciSORU: 1975 doğumluyum, 1993’ten beri sigortalıyım (SSK), halen sigortalı çalışıyorum 2700 çalışma günüm var. Çocukluğumdan beri böbrek yetmezliğim vardı. 2002 yılında böbrek nakli oldum. Malülen emeklilik için ne gibi şartların olması ve nerelere başvurmak gerekmektedir. Æ Mutlu MenteşeCEVAP:Malüllük aylığı bağlanabilmesi için aranan iki önemli şart bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, sigortalının malül sayılması, ikincisi ise toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmasıdır. Ayrıca çalışma gücünün 2/3’sini kaybetmiş olanlar veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gücünü yüzde 60 oranında kaybedenler malül sayılmıştır. Malüllük sağlık kurulu raporu ile tespit edilecektir. Bunun için evvela SSK müdürlüğüne başvurulacak, oradan gelecek yazı ile hangi hastaneye gidileceği belirtilecek. Belirtilen hastanede sağlık kuruluna başvurulacak. Sonrasında düzenlenecek raporlar SSK aracılığı ile Ankara’da SSK Tedavi Hizmetleri ve Malüliyet Daire Başkanlığı’na gönderilecek. Malüllük burada kararlaştırılacak ve sigortalıya tebliğ edilecek. Gün sayısı yeterli olan okurumuzun bu yolu izlemesini öneririz.İlk defa tescil edilen işyerlerinde sigortalı bildirim süresi ne kadarSORU: İlk işyeri tescilinden sonra işçi işe giriş bildirgesinin verilme süresi bir ay mı, 30 gün müdür ? Ben 07.02.2007 tarihinde işyeri bildirgesi verdim. İşçi çalıştırma tarihi beyanı 07.02.2007 tarihidir. İşe giriş bildirimi ise 08.03.2007’de yapıldı. Burada 30 günlük süreye göre geç bildirimi yok ancak SSK müdürlüğü yasal süresi içinde bildirimde bulunulmamış diye idari para cezası saldı. Yani burada SSK il müdürlüğü bildirim süresini 30 gün yerine 1 ay olduğunu söylüyor (şubat 28 çekiyor) Yardımcı olursanız sevinirim." Æ S. BİLENCEVAP: Bu konu ile ilgili olarak Kurumca yapılan işlemin yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Zira, 506 sayılı Kanunun 9.maddesinde, "Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe alınan işçiler için en geç bir ay içinde Kuruma verilen veya iadeli taahhütlü olarak gönderilen işe giriş bildirgeleri de süresi içinde verilmiş sayılır." denilmiştir. Görüldüğü üzere bu durumda olanlar için "30 günlük süreden" değil, "bir aylık süreden" bahsedilmiştir.

X