Gündem Haberleri

  Sözleşmeli Personele yeni düzenleme

  Hürriyet Haber
  02.09.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

  Sözleşmeli personele, ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak, sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacak.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları düzenleyen 6 Haziran 1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacak. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasları düzenleyen kararda, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saat süresi 40 saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlara, iş sonu tazminatı ödenmesinin koşulları da belirlendi.Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödenme yapılması; hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi; istihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi fesh etmesi ve ölüm hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, hizmet sözleşmesi sona erenlere görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanunu'na göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsal personele Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminat ödenecek. Bir yıldan artan süreler için de tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacak. Bu tazminatın ödenmesinde, daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden, hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malullük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda; yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşuluyla, sözleşmelere hüküm konulabilecek. Ancak, bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin yüzde 50'sini geçemeyecek. SÜT İZNİ SAATLERİNİ ANNE BELİRLEYEBİLECEKSözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile izin verilecek. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi 8 haftalık izin süresine iki hafta eklenecek. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek. Bu durumda, personel isterse, çalışılan süre doğum sonrası izin süresine eklenecek. Sözleşmeli personele, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilecek, süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı olacak.
  Etiketler:

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı