Şirketler enflasyon muhasebesine geçiyor

Hürriyet Haber
28.11.2001 - 00:00 | Son Güncelleme: 28.11.2001 - 00:01

Ortaklıklar, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları ile bunların iştirakleri yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını enflasyona göre düzenleyebilecek.Ortaklıklar, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları ve iştirakler, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını, ``Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğe`` göre hazırlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK), Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin usus ve esaslar hakkında tebliği, bugünkü Resmi Gazete`de yayımlandı. Bu arada, bir ortaklığın iştiraki veya bağlı ortaklığı olması nedeniyle, tebliğ hükümlerine tabi olan ortaklıklardan, konsolidasyon (toplulaştırma) kapsamı dışında tutulanlar, mali tablolarını bu Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlemeyebilecek. Mali tablo ve raporların, işletmelerin kendi özel mevzuatları uyarınca raporlama tarihindeki paranın cari satın alma gücü cinsinden düzenlenmesi, tebliğde öngörülen düzenleme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olacak. YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİ Tebliğ uyarınca, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamı, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeki rakamının, hesap döneminin başına göre yüzde 10 veya daha fazla bir oranda yükselmesi halinde, içinde bulunan yıllık hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi başlayacak. Belirtilen süreden daha kısa bir sürede fiyat endeksi rakamının iki katına ulaşması halinde de yıllık mali tablo tarihi itibarıyla yüksek enflasyon dönemi olarak tanımlanacak. Fiyat endekslerinde belirtilen düzeyde artış olmamakla birlikte, halkın tasarruflarını yabancı para cinsinden tutması, mali ve hizmet fiyatlarının yabancı para birimi üzerinden belirlenmesi gibi yüksek enflasyon emarelerinin mevcut bulunması halinde Kurul, mali tabloların tebliğ uyarınca hazırlanmasını isteyebilecek. Yüksek enflasyon dönemi, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili yıl dahil üçüncü yılın başındaki fiyat endeksi rakamının iki katından az olması halinde sona erecek. Bununla birlikte, bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamı, dönemin başına göre yüzde 10 veya daha az bir oranda artmış olması, devam etmekte olan yüksek enflasyon dönemini sona erdirmeyecek. CARİ SATIN ALMA GÜCÜYüksek enflasyon döneminin bitmesiyle uygulamaya son verileceği belirtilen tebliğe göre, yüksek enflasyon dönemlerinde işletmeler, mali tablolarını paranın bilanço günündeki cari satın alma gücünü esasalarak düzenleyecek. Mali tablo kalemlerinin, paranın bilanço günündeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmesi; parasal olmayan kalemlerin tebliğdeki hükümler çerçevesinde gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonraki tutarların uygun düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle yapılacak. Hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ortaklıklar, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları hariç, tebliğ kapsamındaki diğer ortaklıklar 31 Aralık 2002 tarihinden itibaren bu tebliğ hükümlerine tabi olacak. Ancak bir ortaklığın bağlı ortaklığı veya iştiraki olması nedeniyle, bu tebliğ hükümlerine tabi olan ortaklıklar, ana ortaklıklabirlikte aynı tarihte bu tebliğ hükümleri tabi hale gelecek. Tebliğ, 31 Aralık 2001 hesap dönemi için yıllık, bu tarihten sonrasona eren hesap dönemleri için ise ara ve yıllık mali tablolara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Etiketler:

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı