Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Şimdi sıra tatilde

22 Temmuz seçimleri, bu yıl çok kişinin tatil programını ertelemesine neden oldu. Seçim bitti. Şimdi, erteleyenler için sıra tatilde...

İşçiler ve memurlar, izin süresi bakımından işverenlere kıyasla avantajlılar. İşverenler, kendilerinden izin almak durumunda oldukları için şanssızlar. Kendilerine 15-20 gün izin veremiyor, 3-5 günlük birkaç kısa tatille idare ediyorlar...

İŞÇİLERİN İZİN SÜRESİ

İşçilerde izin olayı, buna hak kazanabilmeye bağlı. İşçinin, yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için işe başladığı tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor. Bir yıldan az çalışılmış olması durumunda, izin hakkının doğması söz konusu değil.

Buna göre, yıllık izin hakkı hizmet süresi;

1-5 yıl olanlara (5 yıl dahil) 14 gün

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün

15 yıl (15 yıl dahil) ve daha fazla olanlara 26 gündür.

İzin süresi, toplu iş sözleşmeleri ya da hizmet sözleşmeleri ile artırılabiliyor.

Ayrıca, 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamıyor.

Yıllık ücretli izin, "iş günü" olarak verildiğinden, izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor. Bu günler, tabloda belirtilen izin sürelerine ekleniyor.

İşverenler, izin durumlarına ilişkin kayıt tutmak zorunda. Bunu "izin defteri" ya da "kartoteks" sistemi ile de izleyebilirler (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, Md.20).

İZNİ BÖLME VE ÜCRET

Yıllık ücretli izin süresi, işveren tarafından bölünemiyor. Bu iznin tabloda gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, tarafların onayı ile bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan başka ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri, toplam süresi ne olursa olsun, yıllık izne mahsup edilemez.

İşçi, yıllık ücretli iznini işyerinin bulunduğu yerden başka yerde geçirecekse, talep etmesi ve bu hususu belgelemesi koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere, işveren işçiye toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorunda (İş K. Md. 56/son). Bu süre daha önce yedi gündü.

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek ya da avans olarak vermek zorunda. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri de işçiye ayrıca ödenecek.

Yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin işçi ve işveren yönünden ödenmesine devam edilir.

Bu arada, işçilerin dikkat etmeleri gereken bir husus var. İşçi yıllık ücretli iznini kullanmakta iken, izin süresi içinde ücret karşılığı çalıştığı tespit edilirse, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir (İş K. Md. 58).

MEMURLARIN DURUMU

Memurların yıllık izin süresi;

Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) 20 gün,

Hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün

olarak uygulanıyor (Devlet Memurları K. Md. 102). Hemen belirtelim, işçiler için "iş günü"
olan izin süresi, memurlarda "takvim günü" olarak uygulanıyor.

Memurlarda cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yılara ait kullanılmayan izin hakları düşüyor (DMK Md. 103). İşçi izin kullanmadığında, hizmet sözleşmesi sona erdiğinde, buna ilişkin ücretleri de alıyor...
X