« Hürriyet.com.tr

Şiirlerinden: Bahri Hazer

Hürriyet Haber
X
Ufuklardan ufuklaraordu ordu köpüklü mor dalgalar koşuyordu;Hazer rüzgârların dilini konuşıyor balam,konuşup coşuyordu!Kim demiş "çört vazmi!"                            Hazer ölü bir göle benzer!Uçsuz bucaksız başı boş tuzlu bir sudur Hazer!Hazerde dost gezer, e.....y!..                            düşman gezer!Dalga bir dağdır                 kayık bir geyik!Dalga bir kuyu                 kayık bir kova!Çıkıyor kayık             iniyor kayık,devrilen         bir atın               sırtından inip,şahlanan         bir ata               biniyor kayık!Ve Türkmen kayıkçıdümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.Başında kocaman kara bir papak;bu papak değil:tüylü bir koyunu karnından yarıp                                          geçirmiş başına!Koyunun tüyleri düşmüş kaşına!Çıkıyor kayık              iniyor kayıkVe kayıkçı"Türkmenistanlı bir Buda heykeli" gibidümenin yanına bağdaş kurup oturmuş,fakat, sanma ki Hazerin karşısında elpençe divan durmuş!O da bir Buda heykelinin taştan sükûnu gibi kendinden emindümenin yanına bağdaş kurup oturmuş.Bakmıyor           kayığa                sarılan                        sulara!Bakmıyor           çatlayıp                    yarılan                          sulara!Çıkıyor kayık               iniyor kayık,devrilen        bir atın              sırtından inipşahlanan         bir ata               biniyor kayık!- Yaman esiyor be karayel yaman!  Sakın özünü Hazerin hilesinden aman!  Aman oyun oynamasın sana rüzgâr!           - Aldırma anam ne çıkar?  Ne çıkar            kudurtsun                       karayel                                suları,Hazerde doğanın                      Hazerdir mezarı!Çıkıyor kayık               iniyor kayıkçıkıyor ka...            iniyor ka...Çık...     in...        çık...                                           (1928)

Kaynak: