Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Sigortalı hesap fişi istenemez

EMEKLİ aylığı bağlanması için işten ayrılıp SGK’ya başvuran bazı sigortalılardan SGK “sigortalı hesap fişi” diye bir belge istiyor. Ama böyle bir belge yok!..

Memur istiyor, sigortalı ne yapacağını bilmiyor, işveren beni ilgilendirmez diyor, yetkililer ise, “siz yine de doldurup verseniz iyi olur” diyor...
“Sosyal güvenlik reformu” olmuş, sosyal sigorta iş ve işlemleri değişmiş, kullanılan belgeler farklılaşmış vs. bunların sanki hiçbir anlamı yok... İlginç olan en yetkili SGK Müdürü de bu belge ile başvuru lazım diyor... İnsan şaşırıyor; yetkili kimse açıp mevzuatını okumaz mı, merak etmez mi, “reform oldu, SGK olduk, belki değişmiştir” diye düşünmez mi!...
Biz bir kez daha anlatalım da belki buradan okurlar...

Sigortalı hesap fişi nedir

Geçmiş dönemde, 1 Ekim 2008 öncesinde SSK işlemlerinde kullanılan bir belgedir. Belge özellikle emeklilik sürecinde kullanılmaktaydı. Sigortalının emekli aylığı bağlanması için işten çıktığı tarih prim belgesinin SSK’ya verilmesinden çok önce ise, prim belgesi SSK’ya verilinceye kadar o belgede olacak çalışma gün ve kazançları ihtiva eden/taahhüt eden bir belgeydi. Böylece sigortalının ayrıldığı dönemdeki çalışmaları da dikkate alınarak emekli aylığı bağlanma süreci başlatılırdı. Aksi halde prim belgesinin verilmesi beklenecekti.
Örneğin; sigortalı 2007/Mart ayında 15 gün çalışmış ve işten ayrılarak emeklilik başvuru yapmış ise, mart ayındaki 15 günün dikkate alınması için ta 2007/Nisan ayının sonu beklenecekti. Bunun yerine, 15 günlük çalışmaya ilişkin bilgileri ihtiva eden “sigortalı hesap fişi” işverence doldurulup SSK’ya verilmekle sorun gideriliyordu.

Sigorta hesap fişi artık yok

Bu belge 1 Ekim 2008 sonrası süreçte SGK tarafından kullanılan belgeler arasında sayılmamıştır. Ne yönetmeliklerde ne de diğer alt düzenlemelerde buna yer verilmemiştir. Garip olan bu belge, SGK’nın “e-bildirge” sisteminde halen durmaktadır. Sanırım yanılgıya sebep olan da bu... Mevzuatta yok, ama fiilen var!

Şimdi nasıl işlem yapılacak

Yeni dönemde “sigortalı hesap fişinin” gördüğü işlevi aslında “sigortalı işten ayrılış bildirgesi” görüyor. Üstelik bu belge işverenlerce doldurulması zorunlu bir belge olup, süresinde internetten SGK’ya verilmemesi halinde para cezası da uygulanıyor.
Diyelim, öteden beri işyerinde çalışan işçi 2011/Mayıs ayının 20’sine kadar çalıştı ve ayrılarak SGK’ya emekli aylığı bağlanması için başvurdu. 2011/Mayıs ayına ilişkin çalışmaların görülebilmesi için aslında bu aya ilişkin prim belgesinin SGK’ya verilmesini beklemek gerek. O sürenin sonu ise 23 Haziran 2011’dir. İşte bu süreyi beklemek yerine işverenin işten ayrılma belgesini vermesi gereken süre olan 30 Mayıs 2011’e kadar beklemek ve o çalışmaları da dikkate alarak emekli aylığı bağlamak gerekmektedir.
SGK’nın yapması gereken budur, yoksa olmayan bir belgeyi sigortalı işçilerden istemek değil...

Aslında SGK Başkanı da sigortalı hesap fişi istemeyin diyor!

Bakın SGK’nın 2010/99 sayılı genelgesinde aynen şöyle yazıyor: “... aylık prim ve hizmet belgesinin henüz Kuruma gönderilmediği dönemde malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılarak tahsis talebinde bulunan sigortalıların işten ayrılış tarihinin tespiti ile işten ayrıldığı ay ve bir önceki ayın gün ve kazanç bilgileri için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi beklenecek ve işveren tarafından bu belge Kuruma e-sigorta yoluyla gönderildikten sonra aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır. Sigortalı ile hak sahiplerinden kesinlikle hesap fişi istenmeyecektir.”
Sanırım tartışma götürmeyecek derecede açık; SGK başkanı imzalı Genelgede “kesinlikle sigortalı hesap fişi istemeyin” deniliyor...
Bu noktadan sonra bizim söyleyeceğimiz sadece şu olur; SGK müdürlükleri Kurum Başkanının talimatına uysunlar yeter!...

Hizmet standartlarında da bu belge yok

SGK’nın merkez ve taşra teşkilatı hizmet standartlarını belirleyip, imzaladı taahhüt edip ilan etti. Bunlar arasında, emekli aylığı bağlanma sürecinde istenen belgeler de yer alıyor. Biliyor musunuz istenecek belgeler arasında kesinlikle “sigortalı hesap fişi” yok... Sorun illerde çözülemiyor... Sigortalılar mağdur ediliyor. Olmayan belgeler isteniyor, emekli aylıkları gecikmeli bağlanıyor. Sorunun çözümü için SGK Başkanının imzasına sahip çıkmasından başka bir yol kalmamış görülüyor.

X