Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Sigorta yaptırmayan faaliyet gösteremeyecek

  Referans
  06.07.2007 - 10:31 | Son Güncelleme:

  Kıyılarda faaliyet gösteren şirketler denizlere verecekleri zararlara ve ekolojik dengeyi bozacak durumlara karşı zorunlu sigorta yaptıracaklar. Sigorta yaptırmayan tesisler, faaliyetlerini sürdüremeyecekler.

  Hazine, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sigortası’nın genel şartlarını belirledi. Kıyılarda faaliyet gösteren şirketler denizlere verecekleri zararlara ve ekolojik dengeyi bozacak durumlara karşı zorunlu sigorta yaptıracaklar. Sigorta yaptırmayan tesisler, faaliyetlerini sürdüremeyecekler.

  Şöyle bir geçmişe gidelim ve hafızalarımızı biraz zorlayalım... İskenderun Limanı’nda tehlikeli atıkla batan Ulla gemisinin yolaçtığı faciayı hatırlayalım... Petrol yüklü tankerin boğazda yolaçtığı bir başka felaketi... Kuşların petrole bulanmış halini... Nereden bakarsanız bakın her iki senede bir bu tür facialar Türk karasularında yaşanıyor.

  Gelin yine hafızalarımızı zorlayalım... Eminim unutmuşuzdur... 2005 yılında Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” yayımlandı. Bu kanunla da kıyı tesislerine sigorta yaptırma zorunluluğu getirildi. Sigortanın adı ise, “Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”.

  Daha açık bir anlatımla; bu kanunla, kıyılarda ya da kıyıya yakın yerlerdeki fabrikalar, boru hatları, denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine yolaçabilecek faaliyetlerde bulunan tesisler bu sigortayı yaptırmadan faaliyet gösteremeyecekler.

  Ancak kanun 2005 yılında çıkartılmasına rağmen, sigortanın genel şartları belirlenmemişti. Bu nedenle de sigorta yapılamıyordu. İşte Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 1 Temmuz tarihinde Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın genel şartlarını yayımladı. Böylelikle 1 Temmuz 2007 tarihi itibariyle kıyı tesislerinde sigorta zorunluluğu başlamış oldu. 

  Denizlere verilecek zarara karşı sigorta

  Öncelikle şunun altını çizelim: Kıyı tesisleri, herhangi bir olayın yolaçacağı kirlenme veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar ile üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar, özel mallarda meydana gelecek zararlara karşı sigorta yaptıracaklar.

  Bir olay meydana geldiğinde ise sigorta şirketi, poliçede yazan tutar kadar zararı karşılayacak.

  Önemli bir konunun da altını çizmekte fayda var; sigorta genel şartlarında kirlenme ile kasıt, aynen şöyle açıklanıyor: Olay sonucunda petrol ve diğer zararlı maddelerin, canlı kaynaklara ve deniz yaşamına zarar verecek, insan sağlığı için tehlike oluşturacak, balıkçılık ve denizlerin diğer yasal amaçlarla kullanımı da dahil olmak üzere, denizcilik faaliyetlerini engelleme, deniz suyunun niteliğini değiştirme ve ekolojik dengeyi bozma gibi zararlı etkiler yaratacak şekilde deniz çevresine karışması.

  Gelelim, sigortanın neleri kapsadığına... Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, maddi hasarın dışında kirlenme sonucu üçüncü şahısların zarar görmesine karşı da teminat veriyor. Bu teminat ölüm, sakatlık ve tedavi giderlerini kapsıyor. Aynı şekilde yine üçüncü şahısların maddi hasarları da bu sigortanın kapsamı içine giriyor.

  Bunların dışında sorumluluk sigortası; kirlenen denizin temizlenmesi masrafı ile atıkların taşınması ve yok edilmesi durumlarına karşı da teminat veriyor.

  İşin özü, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sigortası; sigortayı yaptıran tesisin göreceği zarara karşı değil, tesisin başkalarına vereceği zarara ve denizi kirletmesine karşı yaptırılıyor. Bu nedenle de adı mali sorumluluk sigortası.

  Terör olayları sigortanın dışında

  Sorumluluk sigortası olması münasebetiyle bazı durumlar bu sigortanın kapsamı içine girmiyor. Kapsama girmeyen halleri de madde madde sıralayalım ki, hem iyice anlaşılsın hem de ucu açık bir sigorta olmadığı bilinsin:

  - Sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri.

  - Kıyı tesisi görevlileri ve sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişilerin talepleri.

  - Manevi tazminat talepleri.

  - Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler.

  - Nükleer, biyolojik ve kimyasal riskler.

  - Grev, lokavt, halk hareketleri.

  - Biyolojik, kimyasal kirlenme, zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar.

  - Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen bütün zararlar.

  - Deprem, yanardağ püskürmesi, kar ağırlığı, sel ve su baskını, yer kayması, fırtına gibi doğal afetler.

  Hemen bir küçük not daha iletelim... Sigortanın primleri sigorta şirketi ile sigortalı arasında belirlenecek.

  Zorunluluk sadece lafta kalmamalı

  Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genel şartlarında, sigorta yaptırıldıktan sonra sigortaya konu olan olayın meydana gelmesi halinde sigorta şirketinin tazminat ödeme süreleri de net bir şekilde belirtiliyor.

  Buna göre gerekli belgeler sigorta şirketine iletildikten otuz iş günü içinde poliçedeki teminat tutarları, sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerekiyor. Tazminatın belirtilen sürede haklı neden olmaksınız ödenmesi halinde ise sigorta şirketi temerrüde düşüyor ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi uygulanıyor.

  Evet, 1 Temmuz itibariyle kıyılarda veya kıyılara yakın alanlarda faaliyet gösteren tesisler sigorta yaptırmak zorunda. Bunun başka yolu yok, kaçarı da yok. Sigortanın genel şartları da belirlendi.

  Bundan sonrası artık bu işi denetleyenlere kalmış. Bakalım kıyılardaki tesisler zorunlu olmasına karşın sigorta yaptırıyorlar mı, yaptırmıyorlar mı? Malum bizdeki zorunlu sigortaların bazılarının sadece adı zorunlu, uygulaması ise keyfe keder.

  Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sigortası neleri karşılıyor

  Ölüm-sakatlık teminatı: Üçüncü şahısların, hemen veya olay tarihinden itibaren bir sene içinde vefat etmeleri halinde kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödeniyor. Üçüncü şahısların hemen ya da olay tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi sakat kalmaları halinde de sakatlanma tazminatı veriliyor.

  Tedavi giderleri teminatı: Olay nedeniyle yaralanan veya herhangi bir fiziksel rahatsızlığa maruz kalanların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ya da fiziksel rahatsızlıktan ötürü hastanede tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderler karşılanıyor.

  Maddi hasar teminatı: Üçüncü şahısların malvarlığında doğrudan azalma meydana gelmesiyle ortaya çıkan zarar karşılanıyor.

  Temizleme masrafları teminatı: Kirliliğin temizlenmesi amacıyla sorumlu birimlerce yapılan veya yaptırılan çalışmaların neden olduğu masraflar ödeniyor.

  Atıkların taşınması ve bertarafı teminatı: Olay sonucu kirlenen uygulama alanlarından toplanan atık maddelerin taşınması ve bertarafı için yapılan masraflar sigorta şirketince ödeniyor.
   

  Etiketler: son dakika
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı