Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

SGK erken doğum paralarını ödüyor

1 Mart 2011 öncesi, kadın sigortalının erken doğum yapması halinde bu süreye ait analık parasını SGK ödemiyordu.

Artık ödemeye başlıyor. 6111 sayılı “Torba Kanun” ile İş Kanunu ve “SGK Kanununda” değişiklikler yapıldı. 1 Mart 2011’den sonra yürürlüğe giren düzenlemeler ile erken doğum halinde analık parası ödenmesi olanaklı hale geldi.
Kanunlara eklenen hükümler
İş Kanunun 74. maddesine, “kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır” hükmü eklenmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  18. maddesinde yapılan değişiklik ile “sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak sürelerin” doğum sonrası istirahatine eklenerek “analık parası/ödenek” verilmesi imkanı getirilmiştir.
Gebeliğin 32. haftasından önce doğum olursa
Yapılan düzenlemelere göre bu durumda bile analık parası ödenebilecektir. Ancak, uygulama 1 Mart 2011 tarihinden sonraki erken doğum hallerinde geçerli olacaktır. Buna göre; gebeliğin 32. haftasından önce doğum yapan kadın sigortalıların doğum öncesi kullanamadığı 8 hafta, çoğul gebelikte ise 10 haftalık sürenin doğum sonrası süresine eklenerek, bu sürelere ait “doğum parası/ödenekler” verilecektir.

Düşük ücret prim indirimine engel değil

Sigorta primlerini düzenli ödeyen işverenlere 2008/Ekim ayından bu yana önemli bir prim desteği verilmektedir: %5 prim indirimi...
Bu indirimden yararlanmanın diğer bir koşulu da işyerinde sigortasız çalıştırmamaktır. Bu durum tespit edildiğinde işveren bir yıl süreyle teşvikten men ediliyor...
SGK’nın “sigortasız çalıştırıldığının tespitinden” anladığı ise bugüne kadar;
· Çalışan kişinin hiç SGK’ya
bildirilmemesi,
· SGK’ya bildirilen kişinin ücretlerinin düşük/asgari ücret gösterilmesi,
· SGK’ya bildirilen kişinin
sigorta günlerinin 30’un altında
gösterilmesi, idi...
Böyle olunca SGK denetim elemanları işyerlerinde denetim yaptığında, sigortasız çalışan kişinin yanı sıra ücret ve gün sayısı düşüklüğü de saptadığında işverenler %5 prim desteğinden bir yıl süre ile yararlanamıyorlardı.
Ama artık, son iki kaçak işçilik uygulamada dikkate alınmayacak. Başka bir söyleyişle, SGK’ya bildirilmiş işçilerin ücretlerinin gerçek olandan daha düşük (asgari ücret) bildirildiğinin veya sigorta gün sayılarının 30 gün olması gerektiği halde bunun altında bildirildiğinin tespit edilmesi hallerinde %5 prim desteği yine de devam edecek.
Yaptırım sadece sigortasız işçi çalıştırıldığının tespiti halinde uygulanacak.

X