Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

SGK borçlularına gelen af

SGK’ye prim borcu olan işveren ve sigortalılar için öteden beri af yasaları çıkarılır. Son yıllarda moda “yeniden yapılandırma”, af yasası değil. Sanırım “af” artık moda değil.

Adı ister af yasası ister yapılandırma olsun, sonuç olarak kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen düzenlemeler içinde özellikle SGK borçluları için önemli avantajlar var.
Kapsama giren borçlar
Yapılandırma kapsamına giren borç kalemleri şunlar:
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
- İlgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik primleri,
- İdari para cezaları,
- SGK’nın mülkiyetinde olan gayrimenkullerin kiralanmasından kaynaklanan kira alacaklar,
- İşverene rücu edilen borçlar,
- SGK’ca yersiz ve fazladan yapılan ödemeler.

Yapılandırma hangi dönem borçlarını kapsıyor?

2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan prim borçları yapılandırılabilecek.30 Kasım 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihten önce kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan eksik işçilik primlerine de af geliyor. 31 Aralık 2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası borçları ise büyük ölçüde affediliyor.
Prim borçları için sağlanan kolaylık
Esasen prim borçlarının aslında bir indirime gidilmiyor. Yapılandırma talebinde bulunanların prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor. Bunun yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları yani enflasyon oranları esas alınarak bir faiz hesaplanacak.
Para cezası borçları için kolaylık
SGK’ye idari para cezası borcu olanlara sağlanan kolaylık dava açmış olup olmamalarına göre değişmektedir. Buna göre, dava açmamış ve dava açma süresi geçmiş olanların para cezası borçları asıllarının %50’si, dava açmış veya dava açma süresi sona ermemiş olanların para cezası borçları asıllarının %75’i silinecektir. Geri kalan borçlara enflasyon oranında faiz uygulanacaktır.

Bozulan eski dönem yapılandırmaları da kapsamda

2008 yılında getirilen SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının taksitlendirilerek ödenmesine ilişkin müracaat edip şartları yerine getirmediğinden bozulan yapılandırmalar da yeniden af kapsamına alınıyor. 5510 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesi gereği belirli süre prim borçlarını ödemediğinden sigortalılık süreleri durdurulan Bağ-Kur sigortalılarının kendileri veya hak sahipleri durdurulan sürelerine ilişkin prim borçlarını ödemeleri halinde sigortalılık süreleri canlandırılabilecek.

Başvurular ne zaman başlıyor?

Prim borçlarının yanı sıra vergi ve birçok alanda düzenlemeler yapan ve kamuoyunda “torba yasa” olarak bilenen 6111 sayılı Kanunun, 25.02.2011 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığınca imzalandığı medyada haber olarak yer aldı. Sıra, Resmi Gazetede yayınlanmasında. Bu süreç sonunda uygulama başlayacak. Eğer kanun mart ayı başında yayımlanırsa, izleyen ikinci ayın sonu olan 2011 Mayıs sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekecektir. Kanun mart ayı başında yayımlanırsa, ilk taksitin de yasanın yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü ayın sonu olan 2011 Temmuz sonuna kadar ödenmesi gerekecektir. Belirtelim ki, başvuru süresini Bakanlar Kurulu bir ay uzatmaya yetkili kılınmıştır.

X