Sezer'den iki yasaya onay

Ankara
17.03.2005 - 15:22 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5308 sayılı “İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 5311 sayılı “İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.

İş Mahkemeleri Kanunu'nda değişiklik yapan yasaya göre, iş mahkemeleri, bin YTL'ye kadar olan davalarda nihai kararı verebilecek. İş mahkemelerince verilecek nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilecek. İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara bildiriminden, yokluklarında verilmiş ise tebliğ tarihinden itibaren 8 gün olacak.

Bin ile 5 bin YTL arasındaki davalara karşı bölge adliye mahkemelerine, 5 bin YTL'den daha büyük miktarlardaki davalara karşı ise Yargıtay'a gidilecek. Yargıtay'ın kararına karşı düzeltme yoluna başvurulamayacak. Yargıtay ile bölge adliye mahkemesi, 2 ay içinde karar verecek.

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ile işler hakkında kararları ile miktar ve değeri 5 bin YTL'yi geçen davalar hakkında nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden başlayarak 8 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.

Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında yapılan temyiz başvuruları kesinleşinceye kadar Yargıtay tarafından sonuçlandırılacak. Bu kararlar hakkında kanunla yapılacak değişiklikten önce temyize ilişkin hükümler uygulanacak.

İCRA VE İFLAS KANUNU

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapan yasaya göre de, ihtiyati haciz talebinin reddi halinde alacaklı, istinaf yoluna başvurabilecek. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceleyecek, verdiği karar kesin olacak.

İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yolu açık olacak. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyati haciz kararının icrasını durdurmayacak.

Konkordato hakkında verilen hükme karşı, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulabilecek. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde temyiz yoluna gidilebilecek.

İstinaf yoluna başvuru, satıştan başka icra işlemlerini durdurmayacak.

İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötü niyetle istinaf yoluna başvurulmasına karşı cezai hükümler getiriliyor. İstinaf ve temyiz incelemeleri, 15 gün içinde karara bağlanacak.

Yargıtay'ın icra ve iflas işlerine bakan hukuk dairesinin kararlarına karşı genel hükümlere göre direnme kararı verilebilecek. Direnme kararları, Hukuk Genel Kurulu'nda acele işlerden sayılacak.

Her iki yasa da 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı