Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Sezer, Selçuk'a mesaj gönderdi

  Hürriyet Haber
  06 Eylül 2000 - 00:00Son Güncelleme : 06 Eylül 2000 - 00:01

  CUMHURBAŞKANI Ahmet Necdet Sezer, Türk Ulusu ve Türk Devletinin, "çağdaşlığı benimsediği ve evrensel değerleri ilke edindiği yeni bir dönemecin eşiğinde" olduğunu belirterek, "Çağdaş toplum anlayışına yaşamın her alanında işlerlik kazandırmayı amaç edinen Türkiye'de, birey toplum ve birey devlet ilişkileri yeniden düzenlenmeli, uygar, demokratik bir devlet olmanın tüm gereklerini yerine getirecek köklü, kapsamlı ve hızlı yapısal değişiklikler ve düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır" dedi.

  Cumhurbaşkanı Sezer, 2000-2001 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla, Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk'a bir mesaj gönderdi. Sezer, mesajının başında şunları kaydetti:

  "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Cumhuriyetin temel nitelikleri ve rejimin temeli hukuk devleti ilkesine olan bağlılıktır.

  Hukuk devleti, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasilerin en önemli özelliğidir. Bu özellik yargı erkinin olduğu kadar Cumhuriyetimizin de güvencesidir.

  Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramları, insanların tarih içerisinde edindiği birikimle yeni, çağdaş ve evrensel bir boyut kazanarak günümüze gelmiştir.

  Hukuk devleti, kişilerin devlet gücü karşında korunmasına olan gereksinimden doğmuştur. Hukuk devleti vatandaşlarının her koşulda hukuk güvenliğini sağlamak zorundadır.

  YASAKOYUCUNUN DA BOZAMAYACAĞI TEMEL HUKUK İLKELERİ

  Hukuk devleti ilkesi, ancak anlamlı ve yaratıcı bir tutumla uygulanılabildiğinde vatandaşa gerçek anlamda bir güvence sağlayabilir. Bunun için yargı düzeyinin hangi aşamasında olursa olsun, tüm yargıçlar, savunma hakkına da önem vererek, büyük bir sorumluluk yüklenmişlerdir. Ancak, yargının, yasama ve yürütme erklerinden çeşitli nedenlerlbağımsız olamayışı, yargıya olan güveni zedeler.

  Çağdaş demokrasilerde hukuk devleti, Anayasa'nın açık hükümlerinden önce, hukukun bilinen ve tüm uygar ülkelerin benimseyip uyduğu ilkelere, evrensel hukukun üstün kurallarına, yasaların üzerinde yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkelerine bağlı olan devlettir. Hukuk devleti ilkesi demokrasinin temelidir ve devletin hukuka bağlılığını, yasama ve yürütme erklerinin bağımsız yargı tarafından denetimini öngörür."

  "ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİDE DEVLET İNSAN İÇİN VARDIR"

  Devletin temel yapısını ve işleyiş kurallarını belirleyen, vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini koruyan anayasaların, diğer yasalara da dayanak oluşturacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Sezer, şöyle devam etti: "Anayasa'da güçler ayrılığı ilkesi nedeniyle yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrılmıştır.

  Hukuk devleti ilkesi, laikliğin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi veulusuyla bölünmez bütünlüğünün de güvencesidir. Aynı zamanda bu ilke, Atatürkçü anlayışın ve devrimlerinin de koruyucusudur. Devletin siyasal, ekonomik ve toplum yaşamındaki görevlerini yerine getirirken yapması gereken her şey, hukuk kurallarına tam bir bağlılıkla yapılmalıdır.

  Yasaların Anayasa'ya uygunluğunun denetlenmesinde ve yönetimin hukuka bağlılığını sağlamada, genel olarak tüm yasaların uygulanmasında yargı organlarının bağımsızlığı son derece önemlidir. Bugün özgürlükçü demokrasilerin en önemli ilkesi devletin insan için varolduğudur."

  "İNSAN HAKLARI, DEVLETİN TEMELİ SAYILMALI"

  Cumhurbaşkanı Sezer, demokrasilerde tartışmasız kabul edilen bir diğer gerçeğin; yasaların, herkese aynı biçimde uygulanması gereği olduğunu belirterek, uygulamada herhangi bir ayrımcılığın, adalete olan güvenin yitirilmesine neden olacağını vurguladı.

  Cumhurbaşkanı Sezer, "Çağdaş demokratik toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de insan hakları, devletin temeli sayılmalıdır" dedi. Günümüzde insan hakları konusunda köklü bir değişim yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Sezer, insan haklarının, bir iç hukuk konusu olmanın ötesinde, bir uluslararası hukuk konusu durumuna geldiğini bildirdi.

  "BİR DÖNEMECİN EŞİĞİNDEYİZ"

  Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen temel hak ve özgürlüklerin, aynı zamanda yargısal denetimlede güvence altına alındığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Sezer, mesajını şöyle tamamladı: "Artık bir uluslarüstü insan hakları hukukundan söz edilmektedir.Bu yaklaşımla, anayasalarda düşünce sistemleri de değişmiş; demokrasi,hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları, ulusların geleceğe yönelişlerinde belirleyici rol oynayan evrensel değerler olarak ayrı bir önem kazanmıştır. Çağdaş toplum anlayışına yaşamın her alanında işlerlik kazandırmayı amaç edinen Türkiye'de, birey toplum ve birey devlet ilişkileri yeniden düzenlenmeli, uygar, demokratik bir devlet olmanın tüm gereklerini yerine getirecek köklü, kapsamlı ve hızlı yapısal değişiklikler ve düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

  Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde, her alanda AvrupaBirliği ölçütlerini yakalamak, kendini buna göre ayarlamak ve yenilemek zorundadır. Ülkemize yönelik kimi savların ve suçlamaların geçerliliğini yitirmesi ve bu suçlamaları iç huzuruyla yanılgı olarak niteleyebilmekiçin, azı atılımları gerçekleştirmek zorundayız.

  Ulus ve Devlet olarak çağdaşlığı benimsediğimiz ve evrensel değerleri ilke edindiğimiz yeni bir dönemecin eşiğindeyiz. Atacağımız doğru ve kararlı adımlarla geleceğimizin aydınlık olacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle Adli Yılın Açılış Günü'nde yurttaşlarıma ve tüm yargı mensuplarına esenlikler diliyorum."
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı