Sezer 3 kanunu onayladı

(a.a.)
02 Ocak 2006 - 19:47Son Güncelleme : 02 Ocak 2006 - 19:47

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 3 kanunu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5441 sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına, Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun” ile 5442 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 5443 sayılı “Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

5441 sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına, Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve farklı kanunlara tabi olan 197 döner sermaye işletmesinin tek kanuna tabi olmasını ve tüm çalışanların, döner sermaye teşvik priminden yararlandırılmasını düzenliyor.
Kanun, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döner sermaye işletmelerine kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 100 milyon YTL tahsis edilmesini, bu miktarın Bakanlar Kurulu kararıyla 4 katına kadar artırılması hükmünü de içeriyor.
Buna göre, döner sermaye işletmeleri, elde edilen karın yüzde 80'ini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, asgari ücretin yıllık brüt tutarının 2 katını geçmemek üzere teşvik primi olarak ödeyebilecekler. Ödeme yapılırken, emeğin niteliği, unvanlar, derece ve kadrolar göz önünde bulundurulacak.
Kanun, 19 enstitüde görev alan veteriner hekimler de döner sermaye işletmelerinin teşvik priminden yararlanabilecek.

TERÖR MAĞDURLARINA TAZMİNAT

5442 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” terörle mücadele sırasında zarar gören vatandaşların zararlarının bürokrasiye takılmadan karşılanmasını amaçlıyor.

Kanuna göre, terörden zarar görenlerin veya mirasçılarının, zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün içinde, meydana gelmesinden itibaren ise 1 yıl içinde, valiliklere başvurmaları halinde gerekli işlemlere başlanacak.
Oluşturulan komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuruyla ilgili çalışmasını, başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlamak zorunda olacak, ancak zorunlu hallerde bu süre, vali tarafından 3 ay daha uzatılabilecek.
Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilen kamu görevlilerine, dosya başına 500 gösterge, diğer kişilere 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme yapılacak.

Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurulması halinde, 19 Temmuz 1987 ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamındaki faaliyetler nedeniyle zarar gören kişilerin maddi zararları hakkında da bu kanun uygulanacak.
19 Temmuz 1987'den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, görevleri başındayken veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, tazminat alan, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu kanundan farklı olanlardan, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuranlara, yapılacak hesaplamada aldıkları tazminat ile bu kanuna göre almaları gereken tazminat arasında fark bulunması halinde, eksik olan tutar yasal faiziyle ödenecek. Ödenen tazminat tutarı fazlaysa, iade talep edilmeyecek.

GEÇİCİ KÖY KORUCULARINA YEŞİL KART

5443 sayılı “Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ise geçici köy korucularına yeşil kart verilmesini öngörüyor.

Kanun, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy korucuları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene tetkik ve tedavilerinin, yeşil kart verilerek sağlanmasını düzenliyor.

Kanunla, 10 yılını doldurup tazminatını alarak görevlerinden ayrılan geçici köy korucularına da yeşil kart verilebilecek.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı