Gündem Haberleri

  Serbest bölgelerin kurulması Anayasaya uygun

  aa
  25.10.2005 - 10:19 | Son Güncelleme:

  Anayasa Mahkemesi, serbest bölgelerin kurulmasında Bakanlar Kurulu'na yetki veren yasa hükmünü Anayasa'ya aykırı bulmadı.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun 2'nci maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddenin iptal istemini reddetmişti.

  Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Düzenlemenin Türkiye'de serbest bölgelerinin yer ve sınırlarını belirleme, serbest bölgelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerce kurulmasına ve işletilmesine izin verme yetkisini Bakanlar Kurulu'na tanıdığı anımsatılan kararda, Bakanlar Kurulu'nun bu yetkiyi yasanının amacı ve başta Anayasa olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerini de dikkate almak suretiyle kullanmak durumda olduğu belirtildi.

  Bakanlar Kurulu'nun serbest bölgelere ilişkin kararlarının idari yargı denetimine açık olduğu, hukuk devletinin vazgeçilmez koşullarından birisi olan idarenin yargısal denetiminin yapılacağına işaret edilen kararda, düzenlemenin Anayasa'nın “hukuk devleti” ilkesine aykırı olmadığı kaydedildi.

  Kararda, yasal çerçeve içinde kalmak suretiyle ve yürürlükteki diğer yasal kurallara aykırı olmamak üzere Bakanlar Kurulu'na tanınan yetkinin Anayasa'nın “yasama yetkisinin devredilemeyeceği” ilkesine de aykırılık taşımadığı vurgulandı.

  Karara katılmayan üye Fazıl Sağlam karşı oy yazısında, yasada yeterli ilke, çerçeve ve sınır koymaksızın Bakanlar Kurulu'na tanınan yetkinin “yasama yetkisinin devri” niteliğinde olduğunu ileri sürdü.
  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı