"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Seferihisar’da yaratıcı yazarlık merkezi açılıyor

İZMİR’İN ilçesi Seferihisar’da bir “Yaratıcı Yazarlık Merkezi” açılıyor.

/images/100/0x0/55eaf31af018fbb8f8a12076

Çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi almak için geçen hafta sonu Sakin Şehir (cittaslow) statüsündeki Seferihisar’daydım.
Bölgenin eski adı Teos.

Merkezin açılması konusunda, çok çaba gösteren sevgili dostum Prof. Dr. Yavuz Demir’in heyecanı da beni etkiledi ve oraya gittim.

Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu projenin gerçekleşmesi için bütün çalışmaları bitirmiş, bürokratik formaliteleri de halletmiş.

Merkezin öneminin, uluslararası alanda burayı tanıtacağının, birçok yazarı buraya çekeceğinin bilincinde.

Başkan projeyi desteklemesinin gerekçesini şöyle açıklıyor:

“Bunun Seferihisar’da olması da bizim için son derece önemli. Daha önce belediye olarak planladığımız “Yazar Evi” projesini de bu merkeze dahil edeceğiz. Yaratıcı Yazarlık Merkezi Türkiye’yi ve Seferihisar’ı edebiyatta çekim merkezi haline getirecek.

Özellikle Seferihisar’ın uluslararası bilinirliğini artıracak olağanüstü bir zenginlik ve değer kazandıracak. Ayrıca bu projenin herhangi bir yerde değil, Seferihisar’da hayata geçirilmesinin bir başka anlamı daha var. Seferihisar’da bulunan Teos Antik Kenti tarih boyunca sanatçılar kenti olarak tanınmış, tarihte ilk kez aktörler birliği yani sanatçılar sendikası burada kurulmuş. Dolayısıyla bu proje Seferihisar için yapay bir kimlik değil, geçmişine uygun bir taçlanma olacaktır.”

* * *

MERKEZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak 18 Ocak 2012’de kuruldu, adı “Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi”. Ayrıca Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde “Teos International Centre for Creativ Writing” başlığı altında uluslararası işbirliğini de gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Yavuz Demir, Merkez’in amaçlarını ve faaliyet alanlarını şöyle sıralıyor:

- Sinema, tiyatro, yazılı edebiyat ürünleri ve benzerleri ile üniversite işbirliğini akademik bir bağlamda ele almak.

- Yaratıcı yazarlık ile ilgili alan ve konularda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ve araştırıcılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırıcıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

- Araştırma alanları ile bunlarla ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum ve sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

- Lisans ve lisansüstü programlara gerekli desteği sağlamak.

- Yaratıcı yazarlık ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan her konuda araştırma, inceleme yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

- Yaratıcı yazarlık konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, televizyon programları, film festivalleri düzenlemek ve yaratıcı yazarlık girişimciliğini desteklemek.

- Kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar, programlar gerçekleştirmek, yayınlar yapmak, yaptırmak, teşvik etmek ayrıca bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

- Yapacağı her türlü faaliyetler ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak.

* * *

MERKEZ’in yararlarını, işlevini, Seferi-hisar’daki çalışmaları yazmayı sürdüreceğim.

X

YAZARIN DİĞER YAZILARI