"Sedat Ergin" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sedat Ergin" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sedat Ergin

Sedat Ergin: MGK bildirisi ne anlama geliyor?

Sedat ERGİN

DÜNKÜ bildiri, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayınlanan ve 18 maddelik irtica ile mücadele kararlarının yer aldığı tarihi bildiriden bu yana bu kuruldan çıkan içerik olarak en dolgun ve en sert metin olarak değerlendirilmelidir.

Bildirinin ne anlama geldiğini anlayabilmek için şu noktalara dikkat çekilebilir:

1) ‘‘Allah adına’’ insan öldüren Hizbullah adındaki terör örgütünün vahşi cinayetlerinin belgelenmesi, Türkiye'de irtica ile mücadeleyi yepyeni bir zemine kaydırmıştır. Ortaya çıkartılan mezar evlerin görüntüleri, irticanın şakasının olmadığı ve karşılık verilmediği takdirde neler yapabileceği gerçeğinin daha iyi algılanmasına yardımcı olmuştur. MGK, dün işte bu psikolojik iklimde toplanmıştır.

2) Türk Silahlı Kuvvetleri, 28 Şubat sonrasında irtica karşısındaki hassasiyetini ve bu mücadeleye ilişkin beklentilerini her vesileyle vurgulamıştır. Ordu, yeni bir psikolojik ortamda gerçekleşen dünkü toplantıya, Hizbullah vahşetinin bu başlıktaki haklılığını kanıtlamış olmasının getirdiği kuvvetli bir zeminde girmiştir. Asker kesim, kamuoyundan da güç alarak, dünkü toplantıyı, irtica mücadelesinin daha sıkı yürütülebilmesini güvence altına alacak bir çerçeveye oturtmuştur.

3) Gelgelelim, dünkü bildiriyi tümüyle askeri kesimin çıkışı olarak görmek de yanıltıcı olur. Dünkü MGK bildirisi, toplantıda hazır bulunan hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı'nın da desteğini alan ortak bir metin olarak, sivil-asker konsensüsünü yansıtmaktadır. Bu haliyle, irtica karşısındaki Hükümet-Ordu işbirliğinin güçleneceği söylenebilir.

4) Bunun muhtemel bir sonucu, 28 Şubat kararlarında yer alan 18 maddenin uygulanmayan unsurlarının hayata geçirilmesinin önümüzdeki günlerde süratlenecek olmasıdır. Hükümet, önerilen yasa değişikliklerinin bir bölümünün TBMM'den geçirilmesinde enerjik bir tutum sergilememekteydi. Önümüzdeki günlerde bu yasama faaliyetlerinde bir hareketlenme beklenmelidir.

5) Yeni dönem yalnızca yasa değişiklikleriyle sınırlı kalmayacaktır. İrticai faaliyetleri taramak amacıyla il ve ilçelerde kurulmuş olan, ancak ağır bir tempoda faaliyet gösteren takip kurullarının çalışmalarının hız kazanması şaşırtıcı olmayacaktır. Türkiye çapında 1999 yılında dernek, vakıf, yurt, kurs, dershaneler ve özel radyo ve televizyon kanallarında yapılan denetlemelerde toplamın ancak yüzde 60'ı taranabilmiştir. Askerlerin şikáyetçi oldukları bu husus dünkü bildiriye girmiştir.

6) Bildiri, Hizbullah olayının bütün sorumluluğunu devlete atfetmeyi tercih eden FP yöneticilerine ve medyada bu çizgiyi alan kesimlere de açık bir yanıt niteliğindedir. Denilebilir ki, FP, Genelkurmay'ın geçen haftaki ağır açıklamasından sonra dün ikinci bir darbe daha almıştır.

7) Türkiye'de laik yaşam biçiminden yana olanların irtica tehlikesine karşı oluşturduğu büyük ittifakın bundan böyle kendisini çok daha kuvvetli hissedeceği aşikárdır. Bu da, irticaya karşı kamuoyu oluşturma çabalarını kolaylaştıracaktır.

Özetle, irticaya karşı mücadele, dün kuvvetli bir soluk almıştır.

X