Sağlıkta Bağ-Kur'a indirimli tarife

Ankara
22 Şubat 2005 - 11:29Son Güncelleme : 22 Şubat 2005 - 11:29

Kamuya ait sağlık kuruluşları tarafından verilen birinci basamak sağlık hizmetlerinde Bağ-Kur’a indirimli tarife uygulanabilecek.

Bakanlar Kurulu, Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Karara bir madde ekleyerek Bağ-Kur’un kamuya ait birinci basamak sağlık hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz faydalanmasının yolunu açtı.

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca sağlık sigortası kapsamına girenler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları; koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında olan ve sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarınca verilen hizmetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerinde (göğüs, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve onkoloji hastaneleri hariç) ayakta veya yatarak yapılacak tedavilerdeki bütün tetkik ve/veya tahlil işlemlerine ilişkin ücretler, 1.5.2003 ile 31.12.2003 tarihleri arasında Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen ücretler üzerinden yüzde 20 indirimli olarak uygulanacak.

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı