Gündem Haberleri

  Sağlık-Net projesi son aşamada

  A.A
  08.10.2008 - 11:24 | Son Güncelleme:

  Sağlık Bakanlığının 2009 yılı başında uygulamaya sokacağı Sağlık-Net sistemiyle ülke çapındaki tüm hastaneler ve aile hekimlerinden toplanacak veriler internet ortamında iletilerek paylaşılabilecek.

  Sağlık Bakanlığının, ülke çapındaki tüm hastanelerle aile hekimlerinden internet ortamında sağlık verileri toplayıp tüm paydaşların kullanımına sunabileceği Sağlık-Net projesinde teknik alt yapı çalışmaları tamamlanarak, son aşamaya gelindi.

  1 Ocak 2009 tarihinden itibaren tüm hastanelerin dahil olması ve verilerini göndermeye başlaması planlanan, güvenlik, gizlilik ve mahremiyet ilkelerinin ön planda olacağı sistem, sağlık verilerinin, diğer hastane sistemleri ve veri sahibi hastalarla paylaşılmasına olanak sağlayacak bir alt yapıya sahip olacak.

  Sağlık Bakanlığının tüm bilişim projeleri ile 23 ildeki aile hekimliği bilgi sistemi Sağlık-Net üzerinde faaliyette bulunuyor. 18 eğitim ve araştırma hastanesiyle devlet hastanesi arasında faaliyet gösteren teletıp projesi de Sağlık-Net teknik alt yapısını kullanıyor.

  Projeyle, şu yenilikler hayata geçirilecek:

  “-Sağlık hizmeti sunan kurumlarda verilen hizmet ile ilgili kayıtlar, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri gözetilerek elektronik kayıt altına alınacak, hasta sevk zinciri süreçleri ve sağlıkla ilgili olayları izlemek için verilecek yetkiler dahilinde vatandaşlar ve sağlık profesyonellerine sunulabilecek.

  -Ulusal Sağlık Bilgi Sisteminin sektörler arası işbirliğiyle oluşturulması sayesinde, sağlıkla ilgili toplanan veriler hızlı bir biçimde bilgiye dönüştürülebilecek ve karar vericilere hizmet sunumu planlamalarında önemli bir kaynak sağlayacak.

  -Sağlık otomasyon projelerinin gerçekleşmesi oranında elde edilecek, standartları belirlenmiş veriler, sağlık hizmeti sunumu planlamaları, değerlendirme ve denetim için yönetim karar destek sürecinde büyük ölçüde yol gösterici olacak.

  -Toplumun sağlığı ile ilgili veriler güncel ve kolay erişilebilir olacağı için, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunumunda etkinlik artacak.

  -Vatandaşlar sağlık hizmetlerinden etkin ve kesintisiz bir şekilde yararlanacak.

  -Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık tehditlerine karşı hızlı bir biçimde önlem alınabilecek.

  -Dünya Sağlık Örgütü, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir düzeyde sağlık verileri elde edilebilecek ve uluslar arası kuruluşlarla zamanında ve güncel sağlık veri değişimi mümkün olabilecek.

  -Sağlık hizmeti sunumu, finansmanı ve tedarikinde yer alan kurumların ulusal sağlık bilgi sistemine entegrasyonu sayesinde önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlanacak.”
  Etiketler:
  

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı