« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Sadri Şener'e temettü cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ile Genel Sekreter Hasan Yener'e temettü dağıtımını zamanında gerçekleştirmemeleri nedeniyle ayrı ayrı 34 bin 340'ar lira idari para cezası verdi.

A.A.
SON GÜNCELLEME
Kurul, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Aksu, Atıf Ömürden Yavuz ile Coşkun Çebi'nin her birine aynı gerekçeyle 17 bin 170'er lira idari para cezası kesti.

SPK'nın Haftalık Bültenine göre, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş'nin, SPK'nın “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nin ilgili maddesine aykırı olarak, “2009 yılı hesap dönemine ilişkin temettü dağıtımını hesap dönemini takip eden 5. ayın sonuna kadar tamamlamaması nedeniyle aldığı savunmalar sonucunda”, Trabzonspor A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri

Mahmut Aksu, Atıf Ömürden Yavuz ile Coşkun Çebi'ye ayrı ayrı olmak üzere 2010 yılı için yasal alt sınır olan 17 bin 170 lira tutarında idari para cezası verdi. Kurul, SPK Kanunu'nda yer alan mükerrerliğe ilişkin hükümler çerçevesinde ise Kulüp Başkanı Sadri Şener ile Genel Sekreter Hasan Yener'in her birine ayrı ayrı olmak üzere 2010 yılı için belirlenen yasal alt sınır olan 17 bin 170 liranın iki katı olan 34 bin 340 lira tutarında idari para cezası uyguladı.

Kurul, SPK'nın ilgili tebliği kapsamında şirket esas sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin hükümlerinin gereklerini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunu, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği konusunun, Haftalık Bülten aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesiyle ortakların bilgilendirilmesini de kararlaştırdı.

Trabzonspor A.Ş'nin esas sözleşmesinin ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2010 tarihli toplantısında alınan kar dağıtım kararının gereklerinin yerine getirilmesi için üç ay süre verilmesini de kararlaştıran Kurul, Trabzonspor A.Ş tarafından bunun yerine getirilmemesi halinde SPK Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında Trabzonspor'un 2009 yılı hesap dönemine ilişkin karının dağıtılmamasının hukuka aykırılığının tespiti için dava açılmasını da karar verdi.

Bunları da Beğenebilirsiniz