Gündem Haberleri

  Saadet için 5 şart

  Hürriyet Haber
  20.07.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

  İnsan hakları, demokrasi, özgürlük ve laiklik kavramlarının ön plana çıkarıldığı parti programında insanların saadeti için gerekli 5 şart barış, insan hakları, adalet, refah, onur olarak sıralandı. Kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na veren Saadet Partisi'nin programında laiklik, ''asla dinsizlik veya din karşıtlığı olarak algılamaz. Aksine laiklik isteyenin istediği inancı ve dini seçebilmesi, bunun gereklerini özgürce yerine getirebilmesi ve devletin bu konularda kesinlikle  taraf olmaması ve bu hakları korumasıdır'' şeklinde tanımlandı.Programda, pek çok konuya yer verilirken, insan hakları, demokrasi özgürlük ve laiklik kavramları ön plana çıkarıldı. Yeni partinin insanların saadeti için çalışacağının ifade edildiği programda, ''saadetin'' gerçekleşmesi için 5 temel şartın varolması gerektiği ifade edildi. İlk şart: Sevgi, huzur, barış ve kardeşlik, İkinci şart: İnsan hakları ve özgürlük, Üçüncü şart: Adalet, Dördüncü şart: Refah Beşinci şart: İzzet, onur, saygınlık Programda, bu amaçları gerçekleştirmek için yanlışın değil doğrunun, kötü ve çirkinin değil iyinin ve güzelin, zararlının değil faydalının yanında yer alınması gerektiği kaydedildi. Çatışma, sürtüşme ve gerginlik yerine, diyalog uzlaşma ve barışın tesis edilmesi gerektiği belirtilen programda, insan hakları ve özgürlüklerin önemine işaret edildi.  Hakları elinden alınmış insanlardan geriye sadece, ''biyolojik robotların'' kalacağı görüşü dile getirilen programda, şu görüşlere yer verildi:  ''Üzerinde insanın anlaştığı çoğu uluslararası sözleşmelerde zikredilen temel haklara bütün insanlar doğuştan sahiptirler ve bu haklara dokunulamaz. Bu haklar, insan onur ve haysiyetini koruma zırhıdır.  Yeni partimiz iktidarında, tüm sosyal ve siyasal organizasyonlar bu doğal hakların korunmasına hizmet edecektir. Partimiz, insan hakları konusunda insanlığın ortak değerlerinin toplandığı, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer benzer uluslararası sözleşmeleri referans kabul etmektedir.  Maalesef bugün Türkiye'de uluslararası sözleşmelerin getirmiş olduğu hakların garanti altında olduğu söylenemez." Saadet Partisi Programı'nda şu ana başlıklar yer aldı:İNSAN HAKLARI* Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşayan herkes hür, onurlu ve haklar bakımdan eşittir. Partimiz, devletin bu ülkede yaşayan herkesin ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, siyasal görüşü, sosyal menşei, servetiveya diğer herhangi bir özelliğini gözetmeden uluslararası sözleşmelerde ifade edilen tüm hakların ve özgürlüklerin garanti altına alınması için çalışacaktır. * Partimiz, uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan temel insan haklarını kullanılması ile Anayasa'nın 2. Maddesi'nde yazılı olan cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması arasında bir çelişki görmemektedir. Aksine evrensel normlara göre tanımlanmak koşuluyla demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini, ülke ve milletin varlığı ve toplumsal barışın vazgeçilmez koşulları olarak görmektedir. * Demokrasi bir yaşama biçimi değil, tüm yaşama biçimlerine varolma ve kendini geliştirme imkanı sağlayan bir yöntem çerçevesidir. *Yaşama, özgür olma ve kişi güvenliği her bireyin hakkı. Devletin en temel görevlerinden biri de kişi güvenliğini sağlamak.*Hiç kimse işkence, gayri insani ve haysiyet kırıcı muameleye tabi tutulamaz. Saadet Partisi işkence ve kötü muameleyi en büyük insanlık suçu olarak kabul eder.*İnsan hakları ihlalleri konusunu ele alan  insan hakları mahkemeleri kurulması gerekir.DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ÖRGÜTLENME HAKKI  * Dernek, vakıf, sendika, oda ya da siyasi parti şeklinde örgütlenme hakkı ile toplantı ve  gösteri hakkı düşünce ve ifade özgürlüğünün bir parçası. Demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler farklı görüşlere sahip olabilir. *Tek tip düşüncenin farklı adlarla örgütlenmesi ile demokrasi olmaz. Farklı düşüncelerle örgütlenme hakkı vermeyen, siyasi partiler üzerinde baskıve kısıtlamaların bulunduğu ülkelere demokratik ülkeler denilemez.DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ, LAİKLİK  *Din, vicdan ve kanaat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hak, din seçme, din değiştirme, dinini tek başına veya topluca açık olarak ya da özel suretle öğretim, tatbikat ve ibadetlerle açığa vurmaözgürlüğünü de içerir. Hiç kimse din ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Yine hiç kimse din ve kanaatler konusunda bir başkasına zorlama yapamaz. *Devlet, her dine, her mezhebe, inanç ve kanaate eşit mesafededir. Devlet imkanları ve gücü herhangi bir din, mezhep, inanç ve kanaat adına diğerlerinin aleyhine kullanılamaz.  Laiklik, kanunların, ilim, akıl ve insanların tecrübelerine dayanarak yapılmasını gerektirir. Laiklik, asla din karşıtlığı olarak algılanamaz, aksine laiklik, isteyenin istediği inancı ve dini seçebilmesi, bunun gereklerini özgürce yerine getirebilmesi ve devletin bu konuda kesinlikle taraf olmamasıdır.*Millet adına egemenliği kullanan TBMM, insanların eşit ve devir kabul etmez haklarını kısıtlama doğrultusunda karar alamaz.SOSYAL DEVLET*Sosyal devlet halkın bütünlüğünü gözeten, tüm halkın arzu ve ihtiyaçlarını karşılayan devlettir. Sosyal devlet refah ve gelir dağılımı bakımından da dengesizlikleri giderecek tedbirlere önem verir, bütün vatandaşların geçim, sağlık ve eğitimini güvence altına alır.*Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için ahlak ve manevi değerlerin korunma ve geliştirilmesi gerekir.SİVİL ANAYASA*Mevcut anayasada insan hakları bakımından, anti demokratik maddeler bulunmaktadır. Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak sivil bir anayasa metninin hazırlanıp, toplum kesimlerinin tartışmasına açılması gerekir. Yerel yönetimlerde reform yapılması gerekir.EĞİTİM  *İlk ve temel öğretim parasız ve mecburi kılınmalı. Eğitim kurumlarında, insan hakları ve demokrasi ile din kültürü ve ahlak derslerinin okutulmasının zorunlu kılınmalı.*Zorunlu eğitim ve öğretim 4+3 şeklinde kademeli, zorunlu eğitim ise  bir geçiş döneminden sonra 4+3+4 şeklinde 11 yıla çıkarılmalı.*Din eğitimi 18 yaşına kadar velilerin, bu yaştan sonra bireylerin kendi isteğine bağlı olarak her kademede serbest olmalı.*Devletin ilk ve orta öğretimde müfredatları belirlemek, standartları koymak ve denetleme yükümlülüğünün olmalı.
  Etiketler:

  EN ÇOK OKUNAN HABERLER

   Sayfa Başı