Rize'nin dört köyü için kamulaştırma kararı

03.05.2017 - 15:04 | Son Güncelleme:

Hükümet, Rize-Artvin Havalimanında kullanılacak 88.5 milyon ton taş ve bağlantı yolu için Rize'nin dört köyünde kamulaştırma kararı aldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Rize'nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü'nde 88.5 milyon ton taş dolgu üzerine inşa edilecek Rize- Artvin Havalimanı'nda kullanılacak malzemenin alınması için üç taş ocağı açılacak.

Kuzeyca Taşocağı, Hisarlı Taşocağı ve Kanlı Mezra Taşocağı ile bağlantı yolları için Hisarlı, Tektaş, Kuzeyca ve Yavuz Köylerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca acele kamulaştırma yapılacak.

ACELE KAMULAŞTARMA NASIL YAPILIR?

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27.maddesi 'Acele Kamulaştırma' başlığını taşıyor ve bu işlemin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı şöyle düzenleniyor:

"3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir."EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı