Referandum 2017

16 Nisan Anayasa Referandumu öncesi son dakika haberlerini derlediğimiz bu sayfada en güncel gelişmeler yer alıyor. Referandum sonuçları da 16 Nisan 2017 tarihinde tüm il ve... Tümünü Göster
16 Nisan Anayasa Referandumu öncesi son dakika haberlerini derlediğimiz bu sayfada en güncel gelişmeler yer alıyor. Referandum sonuçları da 16 Nisan 2017 tarihinde tüm il ve ilçeler için bütün detaylarıyla bu sayfada olacak.Tamam
 • 16 Şubat - Perşembe

  1- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,

   

  2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,

   

  3- Halkoylamasına ilişkin parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,

   

  4- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

   

  5- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,

   

  6- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması

 • 17 Şubat- Cuma

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 18 Şubat- Cumartesi

  1- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

   

  b)Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

   

  2- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

   

  3- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat 08.00),

   

  4- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),

   

   

 • 19 Şubat- Pazar

  Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E)),

 • 20 Şubat- Pazartesi

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 21 Şubat- Salı

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 22 Şubat- Çarşamba

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 23 Şubat- Perşembe

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 24 Şubat- Cuma

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 25 Şubat- Cumartesi

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 26 Şubat- Pazar

  Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi

   

  Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılması

  1-  a)Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

   

   b)Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin

  askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,

   

  2- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),

   

  3- Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü.

   

 • 27 Şubat- Pazartesi

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 28 Şubat- Salı

  Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

   

 • 01 Mart- Çarşamba

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 02 Mart- Perşembe

  1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca verilen kararların gereğinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü,

   

  2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesinin son günü,

 • 03 Mart- Cuma

  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi ve bu listelere itirazların başlaması

  (Saat 12.00) (298/353942123),

 • 04 Mart- Cumartesi

  Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (Saat 21.00)

 • 05 Mart- Pazar

  Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (Saat 21.00) 

 • 06 Mart- Pazartesi

  Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00),

 • 07 Mart- Salı

  Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması (saat 23.59).

 • 08 Mart- Çarşamba

  1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanunun 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),

   

  2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),

   

  3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması,

 • 09 Mart- Perşembe

  1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,

   

  2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

 • 10 Mart- Cuma

   Seçmen Kütüklerinin Kesinleşmesi

  Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin ilânı

  1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

  2- Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,

  3- Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),

   

   

 • 11 Mart- Cumartesi

  1- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,

   

  2- Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyon) ile sayım sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.

   

  3- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması,

   

  4- Halkoylamasında kullanılacak (yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında) birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması,

   

  5- Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması,

   

   

 • 12 Mart- Pazar

  İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partilere duyurulmasının son günü (298/60-7),

   

   

 • 13 Mart- Pazartesi

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 14 Mart- Salı

  Siyasi partilerin yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü

 • 15 Mart- Çarşamba

  1- Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla siyasi partinin talepte bulunması ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),

   

  2- İlçe seçim kurullarınca, siyasi partilerin yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),

 • 16 Mart- Perşembe

  1- Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması,

   

  2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi (298/22-1),

 • 17 Mart- Cuma

  1- İlçe seçim kurulu başkanınca, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listenin düzenlenmesi (298/22-1),

   

  2- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,

 • 18 Mart- Cumartesi

  1- İlçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerince, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin son günü (Saat 15.00),

   

  2- İlçe seçim kurulu başkanınca ve ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerince önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,

 • 19 Mart- Pazar

  1- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi (Saat 08.00),

   

  2- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü

   

  3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması.

 • 20 Mart- Pazartesi

  Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanması(298/23-2),

 • 21 Mart- Salı

  Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1).

 • 22 Mart- Çarşamba

  Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü

 • 23 Mart- Perşembe

  Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü.

 • 24 Mart- Cuma

  İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partilere duyurulmasının son günü.

 • 25 Mart- Cumartesi

  1- Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü.

   

  2- Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

 • 26 Mart- Pazar

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 27 Mart- Pazartesi

   Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması.

   

  1- Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması,

   

  2- Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması.

   

  3- Siyasi partilerin, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

   

  4- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).

   

 • 28 Mart- Salı

  1- Birden fazla siyasi partinin, aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),

  2- Siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).

   

 • 29 Mart- Çarşamba

  Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1)

 • 30 Mart- Perşembe

  1- Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

   

  2- Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanının yapacağı konuşmalar için yayın zaman ve sırasının tespiti.

 • 31 Mart- Cuma

  Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi.

 • 01 Nisan- Cumartesi

  Başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

 • 02 Nisan - Pazar

  Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin listesinin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi.

 • 03 Nisan - Pazartesi

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 04 Nisan - Salı

  Sandık alanlarında görevli bina sorumlularının, kolluk güçlerinin, sandık kurulu üyelerinin ve bunları görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi.

 • 05 Nisan - Çarşamba

  1- Sandık seçmen listelerine sandık alanı ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

   

  2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması 

 • 06 Nisan - Perşembe

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 07 Nisan - Cuma

  Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

 • 08 Nisan - Cumartesi

  Seçim takviminde bugüne ait bir etkinlik bulunmamaktadır.
 • 09 Nisan - Pazar

  Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemlerinin sona ermesi ve propaganda serbestliğinin başlaması

   

  1-Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi,

   

  2- Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıcı (3376/5-a),

   

  3- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (3376/5-b),

   

  4- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

   

 • 10 Nisan - Pazartesi

  Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Örnek: 16 No.lu Tutanak karşılığı iadesi ( Görevliler 9 Nisan 2017 Pazar günü saat 17.00’ye kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler),

 • 11 Nisan - Salı

  1- Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

   

  2- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi,

   

  3- Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 9 Nisan 2017 Pazar gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir).

 • 12 Nisan - Çarşamba

  İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

 • 13 Nisan - Perşembe

  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.

 • 14 Nisan - Cuma

  Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

 • 15 Nisan - Cumartesi

  Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) 

   

 • 16 Nisan - Pazar

  Oy verme günü.

   

  Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).