Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Rate tükürük

FRANSIZCA kökenden inen "rate" deyimi gayet nüanslı bir mecázi anlam yansıtır.

Fakat, benim bilebildiğim kadarıyla bunun tam karşılığı hiçbir lisanda bulunmuyor.

Mümkün mertebe tercüme etmeye çalışırsak da, sözcük, saptadığı hayat perspektifini "ıskalamış" veya hedeflediği entelektüel gradoda "çuvallamış" insan kategorisini tanımlar.

* * *

ANCAK dikkat, "rate" şahıs illá "IQ"sü düşük bir "geri zekálı" değildir. Hayır!

Yani, klasik anlamdaki "ebleh" veya "aptal" kelimeleri kavramı tanımlamaya yetmez.

Çünkü, kendine dahi itiraf etmese ve háttá, bugün sahip olduğu konumla pek övünse bile, o "rate" insan, "ıskaladığı" ve "çuvalladığı" şeyin değerini kavrayacak kadar akıllıdır.

Artı, şan, şöhret, para, pul, dahil zirveye ulaşmış ve etrafına mürit de toplamış olabilir.

Fakat, mánen ve fikren erişemediği ve hiçbir zaman erişemeyeceği bazı birikimlerin, bazı statülerin, bazı kimliklerin asla ve asla yanından geçemeyeceğini de "domuz gibi" bilir.

Zaten "rate"yi murdar hayvanla özdeşleştiren "domuz" sıfatı da buradan kaynaklanır.

* * *

ÖYLE, çünkü yukarıdaki derin ve vahim kompleks, psikolojide "früstrasyon" denilen ve bilinçaltına bir travma olarak yerleşen "ezilmişlik" dürtüsünü yaratır.

Ancak, buradaki "ezilmişlik" de edilgen ve kaderci bir biçimde tezahür etmez.

Aksine, "rate" kişi, "ıskalamış" olmanın sorumlusunu herhangi bir "öteki"nde arar.

Ve, aptal değilse bile yine de zeká seviyesi "vasat"ın üstüne çıkamadığından; zaten de bizzat o vasatlık kendisini "rate" kıldığından, çabucak, "suçlu"yu bulduğu zehabına kapılır.

Dolayısıyla da, o "öteki"ne karşı kin ve intikam güder. "Vasatlık zaptiyesi" kesilir.

Ama en önemlisi, suçluyu ve sorumluyu daima "öteki"nde keşfettiği içindir ki, zihnen "komplo teorileri"; fikren de totaliter ideoloji ve sloganlar üretmek mecrásına sürüklenir.

Burada somut bir örnek vereyim.

* * *

BİYOGRAFİLERİ teker teker inceleyin, başta, ressamlık hayali kurmuş fakat fırça vasatlığından dolayı o fırçayı ancak badanacılıkta kullabilmiş ve bunu da "sanat álemindeki Yahudi komplosu"yla (!) açıklamış Adolf Hitler olmak üzere, bir nebze Goering hariç, Alman Nazi partisinin tüm ideolog ve yöneticileri tamamen "rate" kimselerden oluşur.

İçlerinden o Georing gibi "egzantrik" olanları çıkmıştır. Ama tek "pırıltılı" yoktur.

Ve, tarihi yine ayrıntıyla incelersek, daha sonra en zirveye ulaşmış olmanın, Parti öncülerindeki "çuvallama" ve "ıskalama" ezilmişliğine "devá getirmediğini" saptarız.

Psikanaliz koltuğunda uzun tedaviden geçmediği müddetçe kompleks, kompleks kalır.

İktidar Berlin’de, "öteki"nden intikam almak için korkunç bir araca dönüşmüştür.

Yahudi, demokrat, liberal, aristokrat veya Hıristiyan bir kimlikle "suçlu" sandalyesine oturtulan o "öteki", sonsuz "rate" ve sonsuz "vasat" Nazilerin kompleks bedelini ödemiştir.

* * *

İŞTE
, bizim her boy ve her soydan "rate"ler de badanacı "ressam" (!) Adolf Amca’larının lánetli yolunu izleyip ve "enfes Türk lokumu" (!) katıp, iğrenç ve dehşet Yahudi düşmanlığını akıllara sezá bir "Sabetayist komplo" uydurmasyonunuyla zenginleştiriyorlar.

Yetmedi, önceki günden beri buna bir de "Çerkes ihaneti" (!) rezilliğini eklediler.

Derin bir ruhi travma olarak yaşadıkları kuyruk acısıyla, "çuvallamış" ve "ıskalamış" olmanın intikamını "öteki"nden almaya çalışıyorlar. Nefretle o "öteki"ni hedef gösteriyorlar.

Eli kulağındadır, yakında pergelle kafatası ölçecek; eldivenle sünnet denetleyecek; Kur’an’la kelime-i şehadet getirtecek ve tükürükle DNA testi yaptırtacaklar.

Hayır, asla izin vermeyelim ve bu "vasat" ve bu "rate" alçakların hiç bitmez ve hiç tükenmez aşağılık kompleksini o tükürüğümüzle boğalım ki, insanlığımıza láyık olabilelim!
X