Rakı-balık için Danıştay vizesi çıktı, TAPDK anında itiraz etti

Demet CENGİZ BİLGİN
10.12.2009 - 00:00 | Son Güncelleme:

Danıştay, TAPDK’nın reklamda rakı ve balığı birbirinden ayıran alkollü içki reklamlarının sinemalarda sadece filmin sonunda gösterilmesine izin veren düzenlemesini durdurdu. Danıştay, Efes’in açtığı “iptal davası” üzerine bu kararı aldı. TAPDK, Danıştay’ın kararına itiraz etti. Efes de kararı doğru ancak yetersiz bularak diğer hükümlerin de iptali için itirazda bulundu.

TÜTÜN ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK), yaptığı ve 20 Haziran 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanan Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’deki bazı hükümlerin yürütmesini Danıştay 13’üncü Dairesi durdurdu. Danıştay, reklamlarda alkollü içkinin kavun, balık gibi diğer gıda maddeleriyle ve coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ortak değerlerle ilişkilendirilmesini yasaklayan; alkollü içki reklamının sadece filmlerin sonunda gösterilmesine imkan tanıyan hükümlerin yürütmesini durdurdu. Karar, geçen ay davayı açan Efes’e tebliğ edilirken, davacı diğer kurum ve derneklere kararın tebliği sürdürüldü. Danıştay’ın kararına davalı TAPDK, itiraz etti. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşerek nihai kararı verecek.
Efes, Danıştay’ın kararının doğru olduğunu düşünüyor ancak beklentilerini karşılamadığı için diğer hükümlerle ilgili de yürütmeyi durdurma kararı beklediğini belirterek itirazda bulundu. Dava süreci devam ettiği için Efes açıklama yapmaktan kaçınırken, İdari Dava Daireleri Kurulu nihai kararı verene kadar Danıştay’ın kararı geçerliliğini koruyacak. Örneğin reklamda rakı-balık, rakı-Boğaz, rakı-beyaz peynir ögeleri yanyana kullanılabilecek.
Boğaz’da rakı serbest
Efes Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi, 20 Haziran 2009’da Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Tebliğin iptali istenen 2. maddesinin c bendinin, ‘Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin diğer gıda maddeleriyle ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılmamalıdır’, d bendinin ise ‘Alkollü içki reklamlarında, alkollü içki tüketiminin coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ve benzeri ortak değerleri ile ilişkilendirilmesine dair içerik kullanılmamalıdır’ hükümlerini içerdiği hatırlatılan kararda, şöyle denildi: “Bu düzenlemeler karşısında, alkollü içki tüketiminin diğer gıda maddeleri ve coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ve benzeri ortak değerlerle ilişkilendirilmesinin, bu düzenlemede öngörülen alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi zarar doğuracak nitelikte olduğu kabul edilemeyeceği gibi, bu ürünlerin ve anılan ortak değerlerin kullanılmasıyla yapılacak reklamın alkollü içkilerin kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanya ya da gençleri hedef alan ve sportif faaliyetlerle alkol kullanımını teşvik eden reklam olarak kabul edilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle, alkollü içki reklamlarının diğer gıda maddeleriyle, coğrafi, tarihi, kültürel, sanatsal ve benzeri ortak değerlerle ilişkilendirilmesinin yasaklanmasına ilişkin kuralların, kanun koyucunun amacına ve anılan düzenlemelere uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

‘Film öncesi’ serbest ancak 18 yaş sınırı aşırı bulundu

DANIŞTAY 13’üncü Dairesi, tebliğin 2. maddesinin, “Alkollü içkilerin reklamının sinema filmleri gösterimi vasıtasıyla yapılması halinde; bu tür reklamlar sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulunun (18) olarak sınıflandırdığı sinema filmleri gösterimlerinin sonunda yayınlanmalıdır” şeklindeki ‘u’ bendindeki ‘sonunda’ ibaresinin de yürütmesini durdurdu. Film sonu kuralının ‘reklam yapılmasını ortadan kaldırıcı ve ürünün tanıtım hakkını yok edici nitelikte olduğu’na işaret edildi. 18 yaş sınırlandırılmasında ise hukuka aykırılık bulunmadı. Fakat, 18 yaş sınırı alkollü içki üreticileri tarafından aşırı bulundu. 18 yaş sınırı çok fazla şiddet içeren ve sert-porno kabul edilebilecek filmlere getiriliyor. Sadece 18 olarak sınıflandırılan filmlerin öncesinde reklamlara izin çıkmasına,  alkollü içki üreticileri itiraz ediyor.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı