Programda olmayan proje için harcama yok

Hürriyet Haber
19.10.2005 - 11:27 | Son Güncelleme:

2006 yılı yatırım programının uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre programda yer almayan projeler için harcama yapılamayacak, zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmeyecek. Ödeneği başka bir projeye aktarılan proje için ek ödenek tahsis edilemeyecek.

Bakanlar Kurulu’nun "2006 yılı programı" ile "2006 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi"ne ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yatırımlarda, hukuki ve kurumsal düzenlemeler, gelişme politikalarına ilişkin çalışma programlarında, AB fonlarından finanse edimek üzere "AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Ön Ulusal Kalkınma Planı ve AB’ye uyum amacıyla hazırlanan diğer plan", program ve strateji dokümanlarında yer alan öncelikler dikkate alınacak.

Karara göre, 2006 yılı yatırım programında yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılmayacak. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

Yatırımların rasyonelleştirilmesi çalışmalarında esas alınan önceliklendirme ve ilkelerin uygulaması sürdürülecek.
Toplu projelerin detay programları bakan, üniversitelerde ise rektör onayıyla tespit edilecek. Toplulaştırılmış projenin alt projeleri DPT’den olumlu görüş alındıktan sonra uygulamaya konulacak.

TÜBİTAK DESTEKLEDİĞİ PROJE KONUSUNDA BİLGİ VERECEK

TÜBİTAK, kendi bütçesinden sermaye transferi olan toplulaştırılmış alt projelerini kendisi belirleyecek, ancak 3 ayda bir alt proje listesi ve destekleme gerekçeleri konusunda DPT’ye bilgi verecek.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA YENİ PROJE ALINMAYACAK

Kararda, 2006 yılında zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmasının teklif edilemeyeceği belirtirilirken, zorunlu haller kapsamında gelen proje taleplerinden de 5 milyon YTL’ye kadar harcama ile yıl içinde tamamlanacak olanlara DPT, tamamlanması 1 yılı aşacak 5-250 milyon YTL maliyetli projeler için YPK, 250 milyon YTL’nin üzerinde maliyeti olanlara ise Bakanlar Kurulu karar verecek. Yatırım programından proje çıkarma kararını ise YPK alacak.

AB kapsamındakiler hariç olmak üzere maliyetinin yarısından fazlası dış hibe olan projelerin programa alınmasıyla ilgili işlemleri DPT yerine getirecek. Karara göre 25 milyon YTL’nin üzerindeki ek ödenek tahsisi YPK kararı gerektirecek. DPT’nin proje bazında yapacağı ek ödenek tahsisleri toplamı da 3 milyon YTL’yi geçemeyecek.

ÖDENEĞİ BAŞKA PROJEYE AKTARILANA EK ÖDENEK YOK

Ek ödenek tahsis edilen ya da ödenek aktarımıyla ödeneği arttırılan projelerden diğer projelere ödenek aktarması yapılamayacak. Ödeneği başka bir projeye aktarılan ödenek azaltması yapılan projeye ek ödenek verilmeyecek.
İz ödenekle programda yer alan projelere ise her türlü aktarma ve tahsis için YPK kararı gerekecek. AB fonlarından finanse edilen projelerin ulusal katkı payları karşılığı olan ödenekler de başka projelere aktarılamayacak.
Dış finansman kullanımlarının yatırım programı ile ilişkilendirilmesinin esas olduğu belirtildi.
Tamamı kullanılmayan dış kredilerin ihtiyacı olan kuruluşlara tahsisi Hazine tarafından sonuçlandırılmadan DPT’nin uygun görüşü alınacak.

DIŞ KREDİLİ PROJELER DIŞ BORÇ LİMİTİ İÇİNDE KALACAK

Yerel yönetimlerin dış kredili projelerinin belirlenmesinde dış borç limitleri içinde kalınmasının esas olduğu kaydedilen
kararda, dış finansmanlı porjelerden İller Bankası Yatırım Programı’nda yer alanlara öncelik verilecek.

KÖY HİZMETLERİ İÇİN ÖDENEKLERİ YPK TAHSİS EDECEK

Köy hizmetleri yatırımları için 2006 yılı bütçesinden ayrılan ve yatırım porgramında yer alan ödeneklerin 79 il özel idaresi ile İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerine dağılımına YPK karar verecek.

PROGRAM DIŞINDA TAŞIT EDİNİLEMEYECEK

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar, KİT’ler ve bağlı ortaklıkları, fon idareleri, yatırım programında yer alanlar dışında binek veya station vagon tipi taşıt edinemeyecekler.

FİNANSAL KİRALAMAYLA YATIRIM

Finansal kiralama yöntemiyle yatırım yapılmasına olanak tanıyan kararda, bu yatırımların tutarının 2006 yılı yatırım programında ödenek olarak yer alacak, ancak devam eden yıllarda herhangi bir ödenek tahsisi yapılmayacak.

PROJE BAZINDA 5 YILLIK YATIRIM PROGRAMLARI HAZIRLANACAK

Kamu kuruluşları proje düzeyinde 5 yıllık yatırım programları hazırlayıp, 15 Temmuz 2006 tarihine kadar DPT’ye gönedercekler ve bunun ilk yılı da kuruluşların yıllık yatırım programı teklifini oluşturacak.
Kararda, koordinasyon ve yatırımların izlenmesine ilişkin ayrıntılı hükümlere de yer verildi.
(ANKARA/ANKA)
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı