Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Peygamberimize ’salat ve selam’ ibadettir

SEVGİLİ Peygamberimize adanmış en dikkat çekici ayetlerden birisi, "Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygamberimize salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de O’na salat edin ve tam bir teslimiyetle O’na selam verin" (Ahzab, 56) ayetidir.

İbn-i Kesir bu ayeti, itibarın zirvesi sayar. Yüce Rabbimiz şöyle demek istiyor: "Ben ve en yakın meleklerin en yücelerde Muhammed’i (SAV) anıyoruz." Siz de ey inananlar; namazınızda ve normal yaşantınızda kulum ve elçime salat ve selam getirin, O’nu anın demek ister.

* * *

Peki, salat ve selamın anlamı nedir? Salat ve selam, esenlik ve dua demektir. "Ya Rabbi, Muhammed’in (SAV) makamını, şanını, şerefini ve yanındaki itibarını yücelt" demektir. Dikkat ederseniz "Muhammed" adından sonra "SAV" diye bir rumuz yazarız. "Sallallahu aleyhi vesellem - O’na sonsuz salat (dua) ve selam (övgü) olsun" demektir bu. Alimlerin bir kısmı, O’nun adı her anıldığında bunu söylemeyi dini bir gereklilik (vücub) sayarlar.

Salat ve selamın binlerce türü vardır. Ama halkımız arasında en çok kullanılan ve yaygın olanı şudur: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed - Allahım! Efendimiz ve Peygamberimiz olan Muhammed’e ve O’nun akrabalarına (ehli beyt ve dostlarına) salat ve selam getiririm."

Peki, Peygamberimize salat ve selamın faydaları var mıdır? Tabii ki vardır. Hem de yüzlerce. Hatta bu konuda özel eserler kaleme alınmıştır. Biz bu yazımızda bu faydalardan birkaçını belirtelim:

1- Salat ve selam getirene melekler de dua ederler.

2- Günahların affına vesile olur. Peygamberimiz (SAV); "Bana salat ve selam getiriniz. Zira bu yolla günahlarınız bağışlanır" buyuruyor.

3- Sevap yazılmasına sebep olur.

4- Kişinin manevi derecesini yükseltir.

5- Yapılan selamlar kıyamet günü Peygamberimize takdim edilir.

6- Peygamberimizin ahiretteki şefaatine sebep olur.

7- Kıyamet günü mahşerin korkularından kişiyi güvende kılar ve cenneti kolaylaştırır.

8- İçinde salat ve selam getirilen meclisler-sohbetler, manevi yönden süslenir.

9- Kıyamet günü sahibi için ışık ve nur olur.

10- Sohbetlerde işlenmiş küçük günahların affına vesile olur.

11- Kişinin münafıklardan sayılmasına engel olur.

12- Kişiyi ateşten koru-maya çalışır.

13- Kişiyi şehitlerin makamına yaklaştırır.

14- Zor yaşantıdan ve fakirliğin sıkıntılarından kurtarır. Rızkı bollaştırıp bereketlendirir.

15- Peygamberimizin manevi makamında o kişinin adı anılır. Peygamberimiz de o kişiye karşılık verir. Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Yüce Allah’ın yeryüzünü dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden salat ve selam getirenleri bana iletirler." (Nesai, 3/43; Ahmed, 1/387; İbn Hibban, 3/195)

16- Duanın önünde salat ve selam getirilir sonra dua yapılırsa, bu işlem duanın kabulüne sebep olur.

17- Salat ve selam, fakir Müslüman için sadaka vermek yerine geçer. Kişiyi cömertlerden saydırır.

18- Salat ve selam, namazın zekátı sayılır. Yani namazdaki ufak hataların temizlenmesine vesile olur.

19- Kişiyi yalnızlıktan kurtarır.

20- Ahirette terazi kurulduğunda sevap kefesini ağırlaştırır.

21- Kişinin ölmeden önce manevi müjdeleri almasına sebep olur.

22- Peygamber sevgisinin kökleşmesine sebep olur. Ahiretteki susuzluktan kişiyi kurtarır.

23- Sekerat (koma) halindeki kişinin rahat nefes vermesine vesile olur.

SORALIM ÖĞRENELİM

Mezara konulunca sorgu var mı?

Mustafa TEMEL/İSTANBUL


İnsan öldükten sonra kabre konulunca münker ve nekir isimli iki melek kendisine gelerek, "Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir?" diye sorarlar. Bu meleklerin sayısı hakkında ayet ve hadislerde sınırlayıcı bir bilgi yoktur.

Azrail tek başına mı ruhumuzu alır?

Cemil TÜRK/MUĞLA


Azrail (AS) 4 büyük melekten birisidir. O, yalnızca kendisine verilen emri yerine getirir. Eceli tamamlanmış olan kulların ruhunu alır. Onun emrinde bazı melekler vardır. Bu konuda şu ayet vardır: "Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler." (El-En’an, 6/61)

Ölenler, hayattakilerden bilgi alırlar mı?

Sevgi GÜLLÜ/KÜTAHYA


Ölmüş kişilerin hayatta kalanların haberlerini aldıkları ve mezarlarını ziyaret edenleri bildikleri bazı hadislerde açıklanmaktadır.

Ruh hakkında kısa bilgi istiyorum.

Hülya ŞANLI/HATAY


Ruhlar Allah’ın emrinde birer yaratıklardır. Mahiyetleri (nicelikleri) insanlar tarafından bilinmez. İnsan ölünce ruhu geçici olarak başka bir áleme göçer. Orada durumuna göre ya azap ya da nimet görür. Bizler bu áleme berzah álemi diyoruz.

Kabir álemi neye benzer?

Hüseyin ARICI/SİNOP


Yaşayışla ölüm arasındaki uyku álemi nasılsa (ki, bu bir ara álemdir); dünya ile ahiret arasındaki berzah álemi de böyle farklı bir ara álemdir. Nicelik ve niteliğini Allah bilir.
X