Gündem Haberleri

GÜNDEM

  Petrol ürünleri ithalatına sıkı takip

  ANKA
  21 Ekim 2007 - 13:33Son Güncelleme : 21 Ekim 2007 - 13:33

  Bazı petrol ürünlerinin “Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi”ne tabi tutulması halinde ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde ithalat denetimi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak.

  Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın “Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

  Tebliğe göre, gazyağı, Fuel Oil 3-4-5-6, deniz motorini, denizcilik yakıtı, motorin 50-500-2000-7000, kurşunsuz benzin 95-98 oktan, katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan, biodizel ve biyodizel ürünlerinin “Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi”ne tabi tutulması halinde ilgili teknik düzenlemeler çerçevesinde ithalat denetimi TSE tarafından gerçekleştirilecek. Belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, TSE’nin en yakın mahalli temsilciliğine başvuracak. Temsilcilik üründen alacağı numuneyi en yakın TSE laboratuvarı veya akredite bir laboratuvara gönderecek.

  Belirtilen ürünlere ilişkin beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere, TSE tarafından Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde “Analiz Raporu” düzenlenecek ve ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu "Uygunluk Belgesi" ile belgelenecek.

  TSE tarafından belirtilen ürünler için ilgili teknik düzenlemede öngörülen tüm testler yapılarak analiz raporu düzenlenecek. Test sonuçlarının ilgili teknik düzenleme hükümlerine uygun olması halinde, ithalatçıya veya yetkili temsilcisine gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere analiz raporu ile birlikte uygunluk belgesi verilecek.

  Test sonuçlarından birinin ilgili mevzuata uygun olmaması halinde analiz raporu düzenlenerek, olumsuz çıkan test sonucunu içeren uygunsuzluk yazısı ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilecek. Bu durumda gümrük idaresince ürünlerin ithalatına izin verilmeyecek. Ancak ithalatçının test sonucuna itiraz hakkı mahfuz bulunacak. İthalatçının itiraz etmesi halinde test, şahit numune üzerinden bir hafta içinde tekrarlanacak.

  Kaydedilen ürünlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınan analiz raporunun TSE’ye ibraz edilmesi halinde, bu analiz raporunun ilgili teknik düzenlemede öngörülen hususları karşılaması durumunda Enstitü tarafından ayrıca analiz yapılmadan ve analiz raporu düzenlenmeksizin uygunluk belgesi, aksi takdirde uygunsuzluk belgesi düzenlenecek. Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan uluslararası organizasyonlarda kullanılmak üzere belirtilen ürünlerin ithal edilmesi durumunda, organizatör kurum veya kuruluşların yazılı talepleriyle birlikte ekli taahhütnameyi Dış Ticaret Müsteşarlığı’na verecek, Müsteşarlıkça talebin uygun görüldüğüne dair yazının ithalatçı tarafından gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Uygunluk Belgesi aranmayacak.

  Tebliğ numunelere uygulanmayacak. Gümrük İdaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verecek.
  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı