Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Parlamenter Birliği’nde yurttaşlık bilinci söyleşisi

Hisarönü’nde eski belediye binasında çalışan “Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi”, yurt sorunlarıyla ilgili halkın da katıldığı toplantılar düzenliyor.

PARLAMENTERLER Birliği İzmir Şubesi’nde anlamlı bir konferans günü geçirdim. Hisarönü’ndeki eski belediye binamızda TBMM’ne bağlı, “Paramenterler Birliği İzmir Şubesi” çalışmalarını yürütmektedir. Tüm eski parlamenterlerin toplandığı ve halka hizmet vermek için çalışmaların yapıldığı bu çatı, değerli insanların buluşma yeridir. Eski başkan sevgili dostum Mustafa Öztin zamanında yine gidip konferanslar vermiştim.
Şimdiki başkan Metin Öney’in isteği üzerine yine “Yurttaşlık Bilinci” üzerine, dolu salona bir konferans verdim. Metin Öney’i severim. 1990’larda PKK’nın yine en azdığı dönemlerde ricası üzerine, başta Çeşme olmak üzere düzenlediği halk toplantılarında “Yurtseverlik” üzerine konuşmalar yapmıştım. Bu yüzden toplantımıza eski parlamenterlerimizden Göksel Kalaycıoğlu Hanımefendi ile birlikte gittik ve görevimizi yapıp yine birlikte köyümüze döndük..
Bu seferki konumuz “Yurttaşlık Bilinci” idi. Değerli dostlarım eski Bakanımız Işılay Saygın ve sevimli yeğenim Ali Rıza Bodur’un önemli işleri olduğu için gelemediler. Ama başta eski Kültür Bakanımız ve özel dostum Dr.Suat Çağlayan olmak üzere tüm eski parlamenter dostlarla buluşmuş olduk.

İzmir şubesi

Eski parlamenterlerimiz donanımlı, yurt sevgileri tutarlı saygın kişilerdir. Birikimlerinden ve sönmeyen heyecanlarından faydalanmak için oluşturulan Parlamenterler Birliği önemli görevler üstlenmektedir.
Metin Öney’in başkanlığındaki, “Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi” yönetimi şu isimlerden oluşmakta: Başkan Yardımcısı Erdoğan Bakkalbaşı (Konya Senatörü ve Grup Başkan Vekili, Sekreter Türkan Miçooğulları (22.Dönem İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi), Sayman Rahmi Sezgin (21.Dönem İzmir Milletvekili), Göksel Kalaycıoğlu (17-18 Dönem Ankara Milletvekili), Ali Aşkın Toktaş (17.Dönem İzmir Milletvekili), Kaya Opan (18.Dönem Sivas Milletvekili), Muharrem Toprak (22.Dönem İzmir Milletvekili), Erdal Karademir (22.Dönem İzmir Milletvekili)..
Denetleme kurulunda ise şu değerli isimler bulunmakta: M.Şerif Tüten (Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi, İmar ve İskan Eski Bakanı), Prof.Türe Tunçbay (Danışma Meclisi İzmir Üyesi), Remzi Banaz (Danışma Meclisi Uşak Üyesi)..

Anlamlı toplantı

Konfaransımda, “Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık Andı”nı okudum ve açıklamasını yaptım. Bu dünyanın en güçlü devletinin, tek vatan, cumhuriyet, bölünmezlik, bayrak, Tanrı konusundaki sağlam duruşunu anlatıp, bizi bölmek, cumhuriyetimizi yıkmak, bayrağımızı ve dilimizi söndürmek isteyenlere, “Yurttaşlık Bilinci” içinde karşı çıkmamız gerektiğini belirttim.
Anayasa’mızın 1, 2, 3, 4 ve 66 maddeleri hayati derecede önemlidir. Bu maddeleri yok etmek için her yönden baskı apaçık yapılmaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanımız, “Bu maddelere dokunulabilir” açıklaması yapmıştı. Anayasa Mahkemesi üyelerini yemin andından da, özellikle “Türk” kelimesi çıkartılıyor. Demek ki, Anayasamız tehlikededir. Anayasa tehlikede ise, yurttaşlık bilinci onu korumalıdır.
İşte konferansımda bunları anlattım.

Cumhuriyetimize hizmet etmiş parlamenterleri kutluyorum.

Amerika’da her sabah söylenen vatan andı

ABD’de tüm çocuklar ve öğrenciler, her sabah sınıflarında ders öncesinde ayağa kalkarak, hazırol durumunda şu andı söylerler:
“I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands: One nation under God, indivisible, whith Liberty and Justice for all..”
ANDIN TERCÜMESİ
Yani şu deniyor: “Amerika Birleşik Devletleri’nin BAYRAĞINA, ve o bayrağın simgelediği CUMHURİYETE bağlılık için ant içiyorum. Herkes için özgürlük ve adaletle, TANRI’nın gözetiminde, BÖLÜNMEZ, TEK VATAN için..”
Bu ant, republic (cumhuriyet), flag (bayrak), indivisiple (bölünmez), one nation (tek vatan, tek millet, tek ulus) gibi ABD’nin temel özelliklerini apaçık sergilemektedir..

Dostlarla buluşmanın keyfini yaşadık
Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi’nde dostlarla buluştuk. 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, 20.Dönem İzmir ANAP Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Metin Öney, 22.İzmir CHP Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı üyesi Türkan Miçooğulları’ndan plaket almanın onurunu yaşadım.

Parlamenterler Birliği yönetimi
CHP eski Milletvekili Mustafa Öztin, DSP eski Milletvikili Rahmi Sezgin, SHP eski milletvekili Aşkın Toktaş ve Alpaslan Çaltaş’ı, Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Başkanı Metin Öney’in çevresinde fotoğrafladım..

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Madde 1- Türkiye Devleti, bir Cumhuriyet’tir
Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili, Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.
Madde 4- Anayasanın 1, 2, 3 maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Madde 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

Öğrencilerle buluşmanın tadı başka
Söyleşimize katılan Konak Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri ile birlikte olmanın heyecanı başkaydı. Öğretmenleri Gülten Can’ın kibarlığını da eklersem, güzel bir anı oldu..

 

X