Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Pamukta hedef itibar iadesi

İzmir Çeşme’de pamukla ilgili tüm tarafları biraraya getiren arama konferansının, Türkiye’de ilk kez başta Ulusal Pamuk Konseyi olmak üzere bütün sektörün dört gözle beklediği somut sonuçlara yol açması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ günlerde Çeşme’de “Pamuk Arama Konferansı” yapıldı. Ekonomi Bakanlığı’nın öncülüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri koordinasyonu ile gerçekleşen toplantıda üretici, çırçırcı, tüccar, tekstilci, akademisyen, ihracatçı ve bürokratlardan oluşan 66 sektör temsilcisi hazır bulundu. İki gün süren Arama Konferansı, Türkiye’de belki de ilk defa başta Ulusal Pamuk Konseyi olmak üzere bütün sektörün dört gözle beklediği somut sonuçlara yol açacak. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Başkanı Sabri Ünlütürk ile Konferansın öncesi ve sonrasını konuştuk.

“Katılımcı sayısı ve niteliği itibarıyla tam isabet kaydettik” diyen Sabri Ünlütürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak pamuk konusunda ülkemizde koordinatör birlik konumundayız. Arama Konferansı’nı oldukça geniş katılımlı ve tüm kesimleri kucaklayacak bir biçimde gerçekleştirmek istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra alınan kararların hayata geçirilmesinde aynı azim ve kararlılıkla takipçi olmak durumundayız. Bu konuda tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile samimi ve yapıcı bir diyalog içerisindeyiz.”

Sıradan bir ürün değil

Ünlütürk, “Öncelikle şu bilinmeli, pamuk sıradan bir ürün değil. Üretimden son tüketiciye kadar uzanan tedarik zincirinde büyük katma değer yaratıyor. Ayrıca bir tarımsal ürün düşünün 30’a yakın sanayi dalında girdi olarak kullanılıyor. Bu gerçeğin kamuoyu da farkında olmalı. Bugüne kadar yaygın kanaat, pamuğun ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğü yönündedir. İnanıyoruz ki bu ‘Arama Konferansı’ ile ortaya konan gerçekler ve çözümlere ulaşılması için belirlenen hedeflerin her kesimce paylaşılması ve gecikmeden gerçekleştirilmesiyle, pamuğa hak ettiği itibarın iadesi sağlanmış olacak” diye konuşuyor.

İLK HEDEF 1 MİLYON TON

Ege’nin “beyaz altın”ı, yıllık 24 milyar dolarlık tekstil ve hazırgiyim ihracatının ana hammaddesi pamukta mutlaka yerli üretimin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Gerçekten de Türkiye toprakları bu açıdan büyük fırsatlar sunuyor. Prof. Dr. Ünal Evcim’in değerlendirmesine göre, agro-ekolojik bakımdan Türkiye’de 1,5 milyon ton lif pamuk üretim potansiyeli var. Ancak on yıl kadar önce rekolte 1 milyon tona yaklaşmışken, son yıllarda bir hayli geriye gelmiş durumda. Bu yılki rekolte konusunda da değişik rakamlar söz konusu...Tahminler 800 bin tonu gösteriyor. Konferansta alınan önemli kararlardan biri de üretimin ilk aşamada 1 milyon tonu bulması; ondan sonra da yıllar içinde artarak 1,5 milyona ulaşması... Peki bu nasıl olacak?

STRATEJİÜ ÜRÜN

Ünlütürk, “Pamuğun stratejik bir ürün olarak ele alınması kararı kanımca Türk pamuk sektörü adına bir dönüm noktası olacak. Çünkü bu kararın gerek hükümet, gerekse ilgili tüm paydaşlarca benimsenmesiyle birçok sorunun üstesinden gelinebileceği inancı oluşmuş bulunuyor. Arama Konferansının 7 ayrı çalışma grubunda ortaya çıkan önemli tespitler, bunlarla ilgili atılacak adımlar ve bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ayrı ayrı belirlendi. Şimdi bunun bir aksiyon planı çerçevesinde ele alınarak takibi büyük önem arz ediyor” diyor. Yani Çeşme Konferansı’nda beyaz altının yol haritası belli oldu diyebiliriz. Bundan sonra Ulusal Pamuk Konseyi’nin özellikle Ekonomi Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği  ve Ege İhracatçı Birlikleri ile sıkı bir işbirliği sonucu pamuğun stratejik ürün olarak ilan edilmesi konusunu Hükümet gündemine sokması bekleniyor. Zaten Çeşme Konferansı’nın da en önemli sonucu budur dememiz mümkün.

X