Pamuk Factoring satışta

Hürriyet Haber
27.10.2005 - 11:40 | Son Güncelleme: 27.10.2005 - 11:40

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pamuk Factoring'de bulunan 30 milyon 323 bin 721 YTL nominal değerli, yüzde 97,5133 oranındaki hissesini satacak.

Yatırımcılar, hazırlayacakları teklif dosyalarını, en geç 18 Kasım 2005 tarihinde mesai saati sonuna kadar TMSF İştirakler Dairesi Başkanlığı'na verecekler.

Tekliflerde, teklif edilen tutarın peşin veya vadeli olduğu, vadeli ise ödeme vadesi ve tutarları hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde belirtilmiş olacak. Yatırımcılardan alınacak olan teklifler ise 21 Kasım 2005 tarihinde ihale komisyonu tarafından, TMSF İştirakler Dairesi Başkanlığı'nda teklif sahipleri ve/veya bunların yasal temsilcilerinin huzurunda açılacak. 

Açık artırma, zarfların açıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde yapılacak ve açık artırma tarihi ile saati ihaleye katılan yatırımcılara bildirilecek. İlgilenen yatırımcılar, kendilerini tanıtıcı bir dosya ile başvurmaları koşulu ile iştirakler hakkında hazırlanan standart tanıtım dosyasını ve satış şartnamesini, ilan tarihinden itibaren TMSF İştirakler Dairesi Başkanlığı adresinden temin edebilecekler.

İştirakler Dairesi'nce uygun görülen yatırımcılara, TMSF İştirakler Dairesi Başkanlığı'nda gizlilik taahhütnamesi imzalamaları ve güncel imza sirküleri/beyannamelerini ibraz etmeleri koşulu ile iştiraklerde inceleme yapma izni verilecek. Satış bedeli ve koşullarında anlaşılan yatırımcıların başlangıçta yatırdıkları teminat tutanağının imzasını takip eden 5 iş günü içinde, uygun bedelin yüzde 10'una tamamlamamaları halinde, başlangıçta yatırılan teminat tutarı, ihalenin fon kurulunca onaylanmasını takip eden iki iş günü içinde, satış sözleşmesini imzalamaya davet edilen yatırımcı, bir hafta içinde satış bedelini anlaşılan sözleşme hükümleri uyarınca yatırmaz ise yüzde 10'luk teminat TMSF'ye irat olarak kaydedilecek. 
(ANKARA/A.A)
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı