Özelleştirmede 18 bin personele 314 milyon dolar tazminat

ANKARA (A.A)
30.10.2005 - 12:48 | Son Güncelleme: 30.10.2005 - 12:48

Özelleştirme programı çerçevesinde bugüne kadar satışı veya kapatılması uygun görülen işletmelerde, 18 bin 23 personele 314 milyon 379 bin 393 dolar tazminat ödendi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak, İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte uygulamaya konulan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP) kapsamında, bu yıl sonuna kadar 32 bin kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, tazminat ödemesi yanında kapsama giren kişilere yeni iş bulmalarına dönük eğitim yanında toplum yararına işlerde çalışma fırsatı veriliyor.

Söz konusu hedef kitlenin yüzde 50'sinin özelleştirme sonucu iş kaybına uğrayacak iş gücünden, yüzde 50'sinin ise ekonomik reform programı nedeniyle işini kaybetmiş olan işsizlerden oluşması planlandı.
Projenin başladığı tarihten Ekim 2005'e kadar 29 bin 802 kişi proje hizmetlerinden yararlandı ya da yararlanıyor. Projenin bu hizmetler için ayrılmış olan 25 milyon 865 bin dolarlık toplam bütçesinin 24 milyon 220 bin 577 doları kullanıldı.

Bugüne kadar özelleştirme sonucu işini kaybeden işçi sayısı çok kısıtlı kaldığından, hizmetlerden büyük ağırlıkla ekonomik reform nedeniyle işsiz kalanlarla genel işsizler yararlandı.

Verilen hizmetler sonunda istihdam edilen veya edilecek kişi sayısı Ekim 2005 itibarı ile 14 bin 870 olarak gerçekleşti.
KOSGEB tarafından verilen İş Geliştirme Merkezi kurulması hizmetleri çerçevesinde Tarsus'da bir proje başlatıldı. Buna ilave olarak 5 yeni yörede (Adana, Eskişehir, Zonguldak, Tarsus ve Van) İŞGEM kurulmasına yönelik teklifler de Dünya Bankası tarafından onaylandı.

Özelleştirmenin hız kazandığı günümüzde hizmetlerden, projenin asıl hedef kitlesini oluşturan özelleştirme sonucu işsiz kalanların öncelikli olarak yararlandırılması sağlanacak.

PROJE

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak, İŞKUR ve KOSGEB ile birlikte uygulamaya konulan Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP), özelleştirme programı kapsamındaki işletmelerde çalışanlarla, genel işsizlere çeşitli kolaylıklar ve fırsatlar sağlanıyor.

Projenin uygulanmasıyla özelleştirme kapsamındaki KİT'lerde çalışanların yeniden işe yerleştirilmelerine yardım etmek amacıyla çeşitli hizmetler veriliyor, emekli ikramiyeleri, kıdem, ihbar ve iş kaybı tazminatları ödeniyor.
Toplam bütçesi 355.3 milyon dolar olan projede bu tutarın 250 milyon dolarlık bölümü Dünya Bankası kredisiyle, 105,3 milyon dolarlık bölümü de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti katkısıyla gerçekleştiriliyor. Proje 31 Aralık 2005 tarihinde sona erecek.

Yılbaşından itibaren ikinci özelleştirme sosyal destek projesi başlatılacak. Bu proje için de Dünya Bankası'ndan 360 milyon avro kredi temin edildi.

NE GİBİ İMKANLARDAN YARARLANIYORLAR

İŞKUR tarafından özelleştirme nedeniyle iş kaybına uğrayabileceği olası çalışanların yeni bir iş bulmalarına yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti veriyor. Böylece iş piyasasındaki işgücü talebini belirleyerek işçilerin bulunan yeni işlere kolayca ve başarılı bir şekilde uyumlarını sağlamayı hedefliyor.

Danışmanlık hizmetleri, işe yerleştirme hizmeti, iş ve meslek danışmanlığı, iş kulübü hizmetleri ve sosyal danışmanlık gibi hizmetleri kapsıyor.

Danışmanlık hizmeti sonucunda hizmet sağlayıcılar, katılımcıların asgari yüzde 10'unu işe yerleştirmekle yükümlü.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Proje kapsamında bulunanlara yeni beceriler kazandırmak suretiyle iş piyasasına girişlerini ve yeni işler bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla eğitim hizmetleri veriliyor.
Eğitim hizmetleri kapsamında, istihdam garantili mesleki eğitim ve kendi işini kuracaklara yönelik mesleki eğitim hizmetleri veriliyor.

İstihdam garantili mesleki eğitim hizmeti, bir eğitim kurumu tarafından veriliyorsa, hizmet sağlayıcı kursta başarılı olan katılımcıların en az yüzde 50'sini işe yerleştirmek zorunda.
Eğitimin bir işyerinde işbaşı eğitimi olarak verildiği durumlarda ise hizmet sağlayıcı eğitime katılanların en az yüzde 70'ini işe yerleştirmekle yükümlü.

Kendi işini kuracaklara yönelik mesleki eğitim programıyla da, belirli bir meslek alanında kendi işlerini kurmayı düşünen fakat bu meslek alanının gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmayan kişilere bu mesleği öğretmeyi amaçlanıyor. Hizmet sağlayıcılar, bu programa katılan kişilerin en az yüzde 20'sinin kendi işini başlatmasını sağlamakla yükümlü.

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI (TYÇP)

Bu programlarda, özelleştirme nedeniyle iş kaybına uğrayan işçilere kültürel mirasın, çevrenin, kamusal alt yapının korunması ve geliştirilmesi, doğal afetler sonrası yardım çalışmaları, ağaçlandırma, sosyal yardımlaşma vb. gibi toplum yararına işlerde geçici çalışma olanağı sağlanarak, çalışanların belli bir süre için maddi olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu programlarla, işletmenin devredildiği tarihte emekliliklerine 14 ay veya daha az süre kalmış olan işçilerin, 8 aylık iş kaybı tazminatı (İKT) sürelerini tamamladıktan sonra 6 aylık bir TYÇP'na katılarak emekliliklerine sorunsuz bir şekilde ulaşmaları sağlanabiliyor.
Toplum yararına çalışma programlarının süresi en fazla 6 ay, işe yerleştirme zorunluluğu yüzde 10 olarak uygulanıyor.

KOSGEB TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMETLER

Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği (KÖİDD) adı altında verilen hizmetle, iş kaybına uğrayabilecek işçilerden kendi işini kurmak isteyenlerle genel işsizlere veriliyor. Bu hizmet kapsamında kişilere iş fikirlerinin uygunluğu, işin yapılabilirliği, iş planı hazırlama, muhasebe, hukuk, maliyet analizi, pazarlama ve satış yöntemleri, iş yeri açma ve işi devam ettirme gibi konularda danışmanlık desteği sağlanıyor, ancak iş kurma için kredi verilmiyor.
Bu programlara katılıp iş fikri uygun görülen ve KOSGEB tarafından belirlenmiş olan kriterlere uyan girişimcilere KOSGEB'ce 10 bin avroya kadar destek sağlanıyor.

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM)

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), yerel ve bölgesel gelişmeyi sağlamak, yerel kaynakları yeni ve/veya değişik girişimlere yönlendirmek ve toplumun da katılımı ile yerel ve bölgesel girişimleri teşvik edip geliştirmek için yeni işletmelerin kurulmasını amaçlıyor.

Bu hizmet kapsamında katılımcılara uygun fiyatla işyeri kiralanıyor, ortak araç-gereç ve ofis ekipmanı sağlanıyor.
Sekreterlik, muhasebe, güvenlik gibi sınırlı personel giderleri ile, ısınma, su, elektrik, telefon, faks gibi ortak kullanım ve işletme giderleri karşılanarak, işin yürütülmesi konusunda gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriliyor.
İŞGEM'de ayrıca, girişimci firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, kısa vadeli mikro kredi sağlayacak bir döner fon da bulunuyor.

KATILIMCILARA SAĞLANAN OLANAKLAR

Katılımcıların, hizmetin verildiği yere gidiş-dönüşleri için gerekli ulaşım giderleri proje tarafından karşılanıyor. Bu giderler, kişilerin programa fiilen katıldıkları günler için ödeniyor.

Ayrıca, sürekli ikamet ettiği yer dışındaki bir ilde işe yerleştirilen kişilere, ailelerini ve eşyalarını işin bulunduğu bölgeye taşıyabilmeleri için taşınma gideri ve harçlık olarak, fatura karşılığı bir defaya mahsus olmak üzere 500 dolarına kadar yol masrafı ödeniyor.

Eğitim hizmetlerinde de katılımcıların ulaşım giderleri karşılanıyor. Ayrıca, kişilerin programa fiilen katıldıkları her gün için, net asgari ücretin 1/30'u kadar günlük cep harçlığı ödeniyor.
Toplum yararına çalışma programlarında katılımcılara, ulaşım giderlerinin yanı sıra brüt asgari ücret üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra maaş ödemesi yapılıyor. Bu programlara katılanların sigortalı olma durumları tüm haklarıyla, program süresince devam ediyor.
(ABK-TLN)

10:24 30/10/05
"

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı