Özelleştirme mağdurlarına yeni fırsat

Ankara
24.09.2005 - 12:37 | Son Güncelleme:

Özelleştirme uygulamaları nedeniyle işsiz kalanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak çalışmak isteyenlere bu yı sonuna kadar başvurabilme hakkı tanındı. Bu yolla çalıştırılacak geçici personelde aranan koşullar da esnetildi.

Yapılan düzenlemeyle Özelleştirme İdaresi’nin iştirakler hariç 1 Ocak 1992 ile 20 Eylül 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akdi, kamu veya özel sektör tarafından feshedilenlerden, gerekli belgelerini 31 Aralık 2005’e kadar Özelleştirme İdaresi’ne teslim edenler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilecekler. Ancak özelleştirme sonucunda işsiz kalıp daha sonra emekli olanlar bu haktan yararlanamayacak. Daha önce Söz konusu tarihler arasında özelleştirmeler nedeniyle işsiz kalanların kamuda geçici personel olarak istihdam edilebilmeleri için 20 Eylül 2004 tarihinden sonra 60 gün süre tanınmıştı ve bu süre 20 kasım 2004’te dolmuştu.

Yapılan düzenlemeyle özelleştirme mağdurlarına kamuda geçici personel olarak çalışmak üzere yeni bir şans daha tanınırken, bu personelde aranacak koşullarda da değişiklik yapıldı. Geçici olarak çalıştırılacak özelleştirme mağdurlarının en az "ilkokul mezunu" olmaları koşulu kaldırılarak okuryazar olmaları koşulu getirildi. Ayrıca, "taksirli suçlar hariç ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak" koşulu da kaldırıldı.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı