Özel tüketim vergisi geliyor

Hürriyet Haber
16.01.2002 - 00:00 | Son Güncelleme:

Özel tüketim vergisi (ÖTV), Uluslararası Para Fonu'na da verilen taahhüt çerçevesinde Nisan ayı sonuna kadar vergi sisteminde yerini alacak.İlk olarak gümrük birliğine paralel 1996 yılında gündeme gelen ve Mayıs 1996 yılında TBMM'ye sunulan Özel Tüketim Vergisi Kanun Tasarısı, aynı yılın Haziran ayında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Ancak geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından tasarı çeşitli nedenlerle askıya alındı. ÖTV tasarısı, takip eden yıllarda ekonomi yönetimlerinde çeşitli defalar yine tartışma konusu yapıldı, ancak bir sonuca ulaştırılamadı. Avrupa Birliği'ne uyum düzenlemelerinin de içinde bulunan, ancak yıllardır sürümcemede kalan özel tüketim vergisi, bu defa Türk vergi sistemine giriyor. Türk Hükümeti, IMF'ye de söz konusu düzenlemeyi Nisan ayı sonuna kadar çıkarma taahhüdünde bulundu. Maliye yetkilileri, ilgili tasarının Mart ayında TBMM'ye sevkedilmesinin planlandığını bildirdi. Yetkililer, ilgili düzenleme ile listelerde yeralan vergi miktarlarının da yeniden gözden geçirileceğini belirttiler. ÖTV NE GETİRECEK, NE GÖTÜRECEK?Çeşitli AB ülkelerinde de uygulanmakta olan özel tüketim vergisi, halen Türkiye'de uygulanmakta olan 11 vergi ve fonu yürürlükten kaldıracak ve sistemde basitlik sağlayacak.Düzenlemeyle, akaryakıt ürünleri ve solventler, otomobil, motosiklet, helikopter, uçak, tekne, yat ve kotralar, tütün mamülleri alkollü içkiler ve kolalı içecekler, kıymetli taş, kürk ve parfüm gibi lüks mallar, oyun makinaları, tabanca ve av tüfekleri ile bazı dayanıklı tüketim malları, cep telefonları özel tüketim vergisine tabi tutulacak. Özel tüketim vergisi ile birlikte diğer vergi düzenlemelerinde şu değişikliklere gidilecek: -Akaryakıt ürünleri: Akaryakıt tüketim vergisi ve Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu kesintisi son bulacak, bunların yerini ÖTV alacak. Tasarıda bu konuda yeni hadler yeralacak. -Motorlu taşıtlar: Otomobil, karavan, motosiklet, helikopter ve uçaklar ile yat ve kotralar da ÖTV'ye tabi olacak. Bu listede yeralan araçların ilk edinilmesi ve ithalinde alınan taşıt alım vergisi, ek taşıt alım vergisi ve Çevre Temizlik Fonu kesintisinin yerine ÖTV gelecek. Yeni vergi de yine aracın trafiğe tescilinde, alıcı tarafından ödenecek. -Tütün mamülleri, alkollü içkiler ve kolalı içecekler: Bu mallar üzerindeki Ek Vergi, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Malül, Şehit, Dul ve Yetimleri Fonu, Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Tütün Fonu ve Federasyonlar Fonu kesintisi kalkacak. Bunların yerine sigara, içki ve kolalı içeceklerden KDV'nin yanı sıra ÖTV alınacak. KDV'DE LÜKS MALLAR GRUBU KALKACAK-Lüks mallar: Daha önce hazırlanan tasarıda, gümrük birliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla beyaz ve kahverengi eşyaya yüzde 1 gibi sembolik oranda ÖTV öngörülüyordu. Aynı şekilde vergi yükünü arttırmak yoluyla talebin kısılması amacıyla da silahlar, kürkler, kıymetli taşlar gibi lüks sayılan mallara yüzde 10 ve 50 şeklinde ÖTV getiriliyordu. Maliye Bakanlığı, bu grupta yeralan malları tasarıyı yeniden düzenlerken tek tek ele alacak. Daha önceki tasarıda yüzde 50 ÖTV öngörülen kürkten giyim eşyası gibi ürünlere, yine en azından bu oranda vergi düşünülüyor. Silahlara da yüksek vergilendirilecek ürünler olarak bakılıyor. Diğer ürünler ise KDV`de yapılacak düzenlemeye göre şekillendirilecek. ÖTV ile birlikte halen KDV'de yüzde 26`lık vergiye tabi lüks mallar listesi ortadan kalkacak. Bu listedeki ürünler genel oran içine alınacak. Ancak bir bölümünden ayrıca ÖTV kesilecek. Böylece bütçedeki vergi hedefinin bundan olumsuz etkilenmemesi sağlanacak. Bu arada ÖTV, kapsama giren malları imal ve ithal edenler ile taşıtlar bakımından ilk defa satın alanlar tarafından ödenecek. Vergi, tek safhada ve bir defada alınacak. Mallar üzerindeki mevcut vergi yükünün korunması esas olacak, ancak lüks mallarda farklı uygulamaya gidilebilecek. Bakanlar Kurulu, mevcut vergilerde olduğu gibi ÖTV'de de oran ve hadleri indirme ve yükselme yetkisine sahip bulunacak.
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı