Özel İşlem vergisine devam

Hürriyet Haber
20.10.2003 - 13:08 | Son Güncelleme:

Maliye Bakanı Kema Unakıtan, mali disiplinin bir gereği olarak özel işlem ve özel iletişim vergilerinin 2004 yılında da devam etmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Unakıtan, 2004 yılı vergi gelirleri açısından önem arz eden bir diğer konunun ise aracılık maliyetlerine ilişkin olduğunu belirterek, bu konuda da şu bilgileri verdi:

''Bankacılık sektörü üzerindeki aracılık maliyetlerinin azaltılması ve bu şekilde sektörün daha da geliştirilerek yabancı piyasalara yönelmiş olan işlemlerin caydırılması en önemli öncelikler arasındadır. Bu çerçevede, aracılık maliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratan bazı işlem vergileri yeni bir anlayışla ele alınmıştır. Mali disiplinin bir gereği olarak özel işlem ve özel iletişim vergilerinin 2004 yılında da devam etmesi kararlaştırılmıştır. Faiz dışı fazla hedefine ulaşılabilmesi amacıyla, özel gelirlerin 2 katrilyon lirasının bütçeye gelir yazılmasına karar verilmiştir.''     

"2004'DE VERGİ YÜKÜ AZALTILMAKTA"
 
vergi politikalarının belirlenmesinde, bir yandan uygulanmakta olan ekonomik program doğrultusunda ihtiyaç duyulan faiz dışı fazla hedefin dikkate alındığını, diğer yandan vergi sisteminin yapısal sorunlarının çözülerek, rasyonalize edilmesine dönük bir yaklaşımın hayata geçirilmesinin hedeflendiğini bildiren Bakan Unakıtan, ''2004 yılında vergi yükü azalmaktadır'' dedi.
 
2004 yılında; konsolide bütçe gelirlerinin 114 katrilyon 539 trilyon lira, vergi gelirlerinin 99 katrilyon 173 trilyon lira, vergi dışı gelirlerin 14 katrilyon 566 trilyon lira, katma bütçe gelirlerinin 800 trilyon lira olarak tahmin edildiğini belirten Bakan Unakıtan, şöyle devam etti:
 
"Vergi gelirleri açısından 2003 yılı bütçe hedefi olan 85.9 katrilyona göre yüzde 15.3 oranında bir artış söz konusudur. 2004 yılında, konsolide bütçe gelirlerinin GSMH'ya oranı yüzde 27.3 iken vergi gelirlerinin GSMH'ya oranı yüzde 23.6 olmaktadır. Vergi gelirlerinin GSMH'ya oranı 2003 yıl sonu itibarıyla ise, yüzde 24.3 olarak tahmin edilmektedir. 2004 yılındaki azalma, 2003 yılında uygulanan bir defalık önlemlerin 2004 yılında uygulanmayacak olmasındandır.

2003 yılında uygulanan ek vergi tedbirlerinin önemli bir kısmı 2004'te uygulanmayacaktır. Vergi barışı projesinden 2003 yılında 2.4 katrilyon bir gelir hedefi öngörülmüştür. Projeden, 2003 yılı tahsilatının 2.4-2.5 katrilyon lira civarında olması beklenmektedir. 2004 yılında ise kalan üç taksit aracılığıyla, vergi barışı projesinden 1.2 katrilyon gelir beklenmektedir. Buna ek olarak; 2003 yılında kurum geçici vergi oranının arttırılması, ek motorlu taşıtlar vergisi alınması ve ek emlak vergisi uygulanması şeklinde toplam 2.8 katrilyona ulaşan önlemler 2004 yılında olmayacaktır. Öte yandan, yapılan tahminlerde, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi kararları sonrası, 2003 yılı içerisinde yapılan yaklaşık 650 trilyon tutarındaki tahsilatın, 2004 yılında mahsup ve iadesi de dikkate alınmıştır.''
   
ENFLASYON MUHASEBESİ

Bakan Unakıtan, gelir ve kurumlar vergisi tahminlerinde, enflasyon muhasebesine dönük düzenlemenin dikkate alındığını da belirterek, 2004 yılı başından itibaren enflasyon düzeltmesi yapılmasına izin veren ve fiktif kazançların vergilendirilmesinin önüne geçen düzenlemenin TBMM'ye sevk edildiğini hatırlattı.
  
Enflasyon düzeltmesi aracılığıyla mükelleflerce yıllardan beri eleştiri konusu yapılan önemli bir problemin ortadan kaldırılmış olacağını da ifade eden Unakıtan, kamu harcamalarının sağam gelir kaynaklarına dayandırılması yönündeki çabaların süreceğini de bildirdi.

KAYITDIŞINA KARŞI MÜCADELE YOĞUNLAŞACAK

Kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelenin yoğunlaştırılacağını da vurgulayan Bakan Unakıtan, ''vergi sisteminin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalarda 2003 yılı içerisinde özellikle dolaysız vergiler alanında yapılan düzenlemeler sonrası, en önemli öncelik, kayıt dışı ekonomi ile mücadele olacaktır'' dedi.

Bu çerçevede, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve etkin bir vergi denetimi konularında yeni bir anlayış ve yaklaşımla başlatılan çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Bakan, kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından önem arz eden bir diğer noktanın ise, vergi idaresinin etkinliğinin artırılması olduğunu söyledi.

Vergi mevzuatında yapılan reformlara paralel olarak, 2004 yılı içerisinde vergi idaresinin yeniden yapılandırılmasının da sağlanacağını kaydeden Unakıtan, 2004 yılının başta vergi daireleri olmak üzere, gelir idaresinin yeniden yapılandırıldığı, dolayısıyla kamu finansmanı açısından en önemli kaynak olan vergilerin daha etkin olarak toplanmasına dönük yapısal reformların yapıldığı bir yıl olacağını sözlerine ekledi.

Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı